Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarover?

Online hulpverlenen is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondheidszorg. In de veelheid aan apps, VR-toepassingen, websites en zelfhulpplatformen is het soms moeilijk om door het bos de bomen te zien. Bovendien is het niet eenvoudig om te bepalen hoe deze te integreren en te combineren met face-to-face gesprekken, afgestemd op de cliënt en de behandeldoelen, om zo tot blended hulpverlening te komen. In deze vorming leren we kritisch kijken naar trends en innovaties in online hulpverlening en deze stapsgewijs en doordacht te implementeren in je organisatie en werking.

Voor wie is deze vorming bedoeld?

Heb je zelf als hulpverlener al enige ervaring in blended hulpverlening, maar ben je nieuwsgierig naar nog meer innovatieve toepassingen? Wil je te weten komen hoe je collega’s kan enthousiasmeren en hoe visie en verwachtingen vertaald kunnen worden naar de werkvloer? Dan is deze vorming iets voor jou!

We richten ons in deze vorming op hulpverleners die werkzaam zijn in een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg, die de noodzaak, de motivatie en het draagvlak ervaren om met blended hulpverlening aan de slag te gaan.

Heb je nog geen basiskennis en wil je verkennen of blended hulpverlening een meerwaarde zou kunnen zijn, dan is de vierdaagse basisvorming van Onlinehulp Vlaanderen nog meer op maat van jouw behoefte, zie: https://onlinehulp-vlaanderen.be/activiteiten

Waarom?

Als hulpverlener leer je blended hulpverlenen op een doordachte en inclusieve manier implementeren, op maat van jouw organisatie (werking, doelgroep). Zowel voor je eigen professionalisering, als voor je organisatie zet je stappen vooruit. In deze navorming kan je rekenen op kwalitatieve lesvormen en docenten met theoretische bagage en praktijkkennis. Een troef van deze vorming is dat je met een kort navormingstraject een erkend getuigschrift behaalt. Je kan deze bovendien op eigen tempo behalen, in combinatie met je job, en tijdens je werkuren.

Als organisatie wil je graag mee zijn met belangrijke, nieuwe evoluties. Om je beleidsplannen in de praktijk te brengen en om te innoveren, kan professionalisering van medewerkers een belangrijke stap zijn. Een troef van deze vorming is dat je medewerker gedurende de opleiding concrete stappen zet voor de implementatie in je eigen organisatie.

AIHP

Algemeen

Doorheen deze navorming is er afwisseling tussen wetenschappelijke kennis en praktijk. Verwacht je dus niet enkel aan de nodige portie theorie, maar ook aan praktische oefeningen en uitwisseling, waardoor je er mee aan de slag kan.

Module 1: Trends & Policy in blended care (4 studiepunten)

In deze module leer je meer over trends, nieuwe evoluties en innovaties in online hulpverlening. Je leert specifieke bronnen te hanteren om trends in jouw sector op te sporen, evenals relevante beleidsbeslissingen en regelgeving. Je leert de trends kritisch onderzoeken, beschrijven en visualiseren, zodat je in jouw organisatie de rol van voortrekker of aanspreekpunt kan opnemen. Verschillende methodieken en technieken van trendonderzoek vormen hiervoor de basis. Je maakt ook een trendrapport op maat van jouw organisatie.

Module 2: Blended care implementation (8 studiepunten)

In deze module leer je hoe je blended hulpverlenen kan implementeren in je organisatie. Op basis van veranderingsmodellen werk je een plan van aanpak uit, waarin je rekening houdt met mogelijke weerstand doorheen het proces. Je hanteert de stappen van project management om projecten stapsgewijs te implementeren. Je leert een visie uitwerken rond blended hulpverlening in afstemming met je organisatie, alsook een plan voor implementatie opmaken.

Toelatingsvoorwaarden

Je volgde een vooropleiding in een menswetenschappelijke, agogische, sociale of paramedische richting. Je hebt een bachelor- of masterdiploma.

Bijkomende voorwaarde: je bent actief in de klinische praktijk, in een relevante werkcontext.

Datum en locatie

Deze vorming wordt blended georganiseerd. We voorzien online sessies, die je op eigen tempo kan volgen, daarnaast organiseren we ook opleidingsdagen op de campus (Brugge Station), telkens op maandag (9h-16h), en ongeveer 1x per maand.

Duurtijd

Deze vorming duurt ongeveer 7 maanden, gaat van start halverwege november 2024 en eindigt halverwege juni 2025.

Aantal studiepunten

Deze vorming bestaat uit 12 studiepunten verdeeld over twee modules.

Vlaams opleidingsverlof & kmo-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof met de volgende code: ODB-X10179.

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille onder het thema beroepsspecifieke competenties (erkenningsnummer: DV.O241438). De steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be.

Kostprijs

De kostprijs van deze vorming in 2024 bedraagt 454 Euro.

Inschrijven

Bij inschrijven dien je te kiezen voor 'Microdegree', gevolgd door 'e-health – microdegree blended care – digital health coaching'

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers is beperkt tot 18 door het praktijkgericht werken. De opleiding wordt pas georganiseerd als er minstens 5 deelnemers zijn. De beslissing of de opleiding kan doorgaan zal één of twee weken vóór aanvang van de eerste lesdag gecommuniceerd worden aan de voorlopig ingeschreven deelnemers.

Contact: elia.wyverkens [at] howest.be (elia[dot]wyverkens[at]howest[dot]be)

Steun­maatregelen

Vlaams opleidingsverlof

Wil je als werknemer je opleiding combineren met je job? Dan heb je misschien recht op Vlaams Opleidingsverlof. Ontdek hieronder alle informatie en de voorwaarden.

Lees meer

KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Howest is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor het zou kunnen dat jouw opleiding in aanmerking komt voor deze maatregel.

Lees meer

Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt je recht op een opleidingscheque, waarmee je een deel van die opleiding kan betalen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Lees meer

Inschrijven

Je inschrijving afronden voor het academiejaar 2024-2025 kan vanaf 1 juli 2024 op de infodagen op de campus, online en elke werkdag op afspraak in het studentensecretariaat van de Howest-campus waar jouw opleiding doorgaat. Je inschrijving verloopt online via de online registratie.

Welke documenten hou je klaar?

  • Tijdens de online registratie wordt een kopie van je ID gevraagd (voor en achterkant).
  • Je zal ook een kopie van je diploma hoger onderwijs moeten uploaden.

Online inschrijven

Na je registratie

  • Na het voltooien van de online registratie ontvang je een mail met alle informatie nodig om je inschrijving te vervolledigen.
  • Je dossier wordt eerst verwerkt en gecontroleerd door Howest. Pas daarna worden je contract en de vraag tot betaling van het studiegeld en extra studiekost elektronisch bezorgd.
Infodag
Zaterdag 31 augustus
VAN 10u TOT 16u
Meer info

Ontmoet Howest Academy

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Brugge:

Troeven van de opleiding

Link met het werkveld

Tijdens een opleiding aan Howest Academy ga je aan de slag met cases en uitdagingen uit jouw werkveld. Het docententeam van Howest wordt bovendien aangevuld met toonaangevende gastsprekers en experten ter zake. Op die manier garanderen we je een praktische vertaling van de aangeboden leerinhoud.

Straffe docenten

Als je kiest voor een opleiding aan Howest Academy, dan kies je voor kwaliteit. Onze docenten zijn niet alleen inhoudelijke experten in hun domein, ze zijn ook didactisch sterk om de lesinhoud te vertalen naar haalbare leerervaringen. Op die manier kan jij je vooropgestelde doelstellingen halen in combinatie met je werk en je gezin.

Altijd up-to-date

Deze opleiding speelt niet alleen in op de actuele veranderingen, ze is ook een stapje voor door de link met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek dat aan Howest wordt gevoerd.

Officieel diploma van de hogeschool

Je ontvangt een officieel erkend diploma van de Hogeschool West-Vlaanderen, dat je helpt om een duurzame loopbaan uit te stippelen.

Overtuigd? Schrijf je in!

Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

Schrijf je in

Studenten in pauze met koffie op de campus

FAQ

Vind je niet wat je zoekt of heb je specifieke vraag over deze opleiding. Neem gerust contact met ons op.

Elia Wyverkens

elia.wyverkens [at] howest.be

Het doorlopen van de volledige online registratie impliceert dat je definitief bent ingeschreven en je je engageert tot het betalen van het inschrijvingsgeld. Na de behandeling van jouw dossier ontvang je per mail een factuur voor betaling van het inschrijvingsgeld.

De meeste vervolgopleidingen (zoals postgraduaten, micro degrees en navormingen) komen niet in aanmerking voor het studiebeurstarief. Beurstarieven zijn voorbehouden voor studenten met een diplomacontract in het reguliere opleidingsaanbod (graduaten en bachelors). Check wel de andere mogelijkheden van de Vlaamse overheid zoals Vlaams Opleidingsverlof, KMO-portefeuille en opleidingscheques.

Ja, dat is mogelijk. Stuur uw rekeningnummer en factuurgegevens naar howestacademy [at] howest.be. De terugbetaling van het oorspronkelijk betaalde inschrijvingsgeld zal pas gebeuren na registratie van de betaling met de KMO-wallet. U heeft dus tijdelijk een dubbele betaling uitstaan.

Als je opleiding gedeeltelijk of volledig gefinancierd wordt met financiële steun (KMO, Vlaams vormingsverlof, Vlaamse schooltoelage, Vlaamse opleidingscheques), is het belangrijk om de voorwaarden van het financiële steunprogramma met betrekking tot de aanwezigheidsplicht na te kijken. Studenten zijn verantwoordelijk voor de formele registratie van hun aanwezigheid door de docenten.

De coördinator van je cursus zal aangeven welk platform gebruikt zal worden voor kortlopende cursussen. Voor langlopende opleidingen staat je cursusmateriaal op leho.howest.be. Je kunt inloggen met de gegevens die je na inschrijving hebt ontvangen van de centrale studentenadministratie.

Stuur een e-mail naar howestacademy [at] howest.be en je krijgt snel antwoord.

Voor kortlopende postgraduaatopleidingen is directe inschrijving via de webpagina definitief en bindend. Voor diploma- en kredietopleidingen zoals bachelor-, associate- en micrograduaten is voorinschrijving niet bindend, maar het verzekert je wel van een plaats in het programma.

  • Voor een graduaats diploma:
    Je bent officieel ingeschreven als je je online voorinschrijving hebt voltooid en digitaal hebt ondertekend. Na verwerking en goedkeuring van je online inschrijving door de registrar ontvang je inloggegevens en een factuur voor de betaling van het inschrijfgeld.
  • Voor microdegrees:
    Je bent officieel ingeschreven nadat je vooraanmelding is verwerkt door de studentenadministrateur en nadat je je opleidingscontract hebt ondertekend. Dit kan handmatig of digitaal via het digitale leerplatform: https://leho.howest.be/ (snelkoppeling onderaan -> ibamaflex -> belangrijke informatie).

Betaling van het inschrijfgeld dient te geschieden uiterlijk 1 oktober of - indien de cursus op een ander tijdstip start - binnen 15 dagen na inschrijving. Voor betalingen per factuur geldt de uiterste betaaldatum vermeld op de factuur. Alleen in uitzonderlijke gevallen is betaling in termijnen toegestaan en alleen als er een termijnregeling is ingediend en akkoord bevonden door de financieel medewerker van Howest. Neem contact met ons op via howestacademy [at] howest.be (howestacademy[at]howest[dot]be) voor meer informatie.

Ben je ingeschreven voor een bachelor-na-bachelor, een postgraduaat, een micro degree en/of een navorming? Dan kom je niet in aanmerking voor financiële ondersteuning in je studiekosten.

Heb je hier toch vragen rond? Neem contact op met de sociale dienst van Stuvo