Onze troeven

Vanuit en met de praktijk

Vanaf dag 1 leer en oefen je met concrete vraagstukken uit de praktijk. De focus ligt dus op de praktijk, net zoals later in je job. Werkplekleren maakt meer dan de helft van de opleiding uit. Ook de meeste lesgevers hebben praktijkervaring in het werkveld of staan deels in het werkveld.

Specifieke focus op drie profielen

De graduaatsopleiding Transport en Logistiek is een brede opleiding. Tegelijk kies je uit drie specifieke afstudeerrichtingen die je voorbereiden op een van de drie profielen

Dispatcher wegvervoer

Je plant, organiseert en coördineert internationaal wegtransport, vaak in teamverband. Elke dag is anders, maar het beoogde resultaat blijft hetzelfde: goederen veilig en op tijd over de weg tot op de eindbestemming krijgen.

Douanedeclarant

Je draagt je steentje bij aan de invoer, doorvoer en uitvoer van internationale goederen. Je werkt veel met (inter)nationale handelsdocumenten en met douanedocumenten. Zeker in het post-brexit tijdperk biedt het profiel van douanedeclarant je veel werkzekerheid.

Magazijnbeheerder

Je plant, organiseert en controleert de logistieke activiteiten (goederenontvangst, opslag, ordervoorbereiding, bevoorrading, verzending, retour) van een site (logistiek platform of productie-eenheid) of dienst. Als magazijnverantwoordelijke werk je in een informaticaomgeving zonder dat je de hele dag achter je bureau zit.

Veel stage

De stages bieden je dé kans om de theorie uit de lessen toe te passen en actief kennis te maken met het werkveld. In je eerste stage (in het tweede semester) loop je in in je stagebedrijf. In je twee ingroeistages in het tweede jaar participeer je volop als toekomstig dispatcher, magazijnbeheerder of douanedeclarant.

Persoonlijke begeleiding

Aan Howest krijg je les in kleine groepen en kennen de lesgevers je naam.

Ze coachen je persoonlijk, geven je individuele feedback en dragen met concrete tips en praktijkgericht advies bij aan je ontwikkeling tot specialist in transport en logistiek.

Leren van en met elkaar

Klassiek lesgeven wordt in dit graduaat vaak vervangen door ‘leren van en met je medestudenten’. Zo leer je functioneren binnen een team, een competentie die ook later vaak van pas zal komen.

Digitale tools

Als dispatcher, douanedeclarant of magazijnbeheerder kom je niet enkel face to face in contact met mensen, maar ook online.

In de opleiding verkennen we dan ook de mogelijkheden van games, e-mail en chat, maar ook van innovaties als VR-brillen en Augmented Reality. 

Een haalbare stap vanuit het secundair

De graduaatsopleiding Transport en Logistiek is voor de meeste studenten uit het secundair (middelbaar) onderwijs een haalbare opleiding aangezien we heel praktijkgericht werken. Voor veel studenten is een graduaat een mooi alternatief als de overstap van secundair naar een bacheloropleiding te groot is.

Zo zorgen we voor een vlotte overstap naar het hoger onderwijs:

  • De theoretische kennis wordt beperkt tot het noodzakelijke. De nadruk ligt bij de kennis en vaardigheden die je nodig hebt als expert in logistiek en transport. 
  • Het graduaat Transport en Logistiek een praktische opleiding. Werkplekleren maakt meer dan de helft van de opleiding uit. Aan de praktijkopdrachten werk je in de les waar je gecoacht wordt door je lectoren, thuis werk je deze verder af. Tijdens de stages leer je vanuit de praktijk.
  • Het tempo wordt gedurende vier semesters gestaag opgebouwd. Op deze manier heb je tijd om in het hoger onderwijs te groeien.
  • De opleiding organiseert gedurende elk semester verschillende ‘feedbackmomenten’. Samen met de lectoren en de opleidingscoördinator neem je je evolutie door en gaan we na hoe je je goede resultaten kan behouden, of je mindere resultaten kan verbeteren.

Een diploma hoger onderwijs in 2 jaar

Omdat de focus ligt op de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om later als dispatcher, magazijnbeheerder of douanedeclarant aan de slag te gaan, kan je het diploma behalen in twee jaar (er is ook een traject in drie jaar). 

Na deze twee jaar ben je de trotse eigenaar van een diploma hoger onderwijs (Associate Degree). Dit diploma geeft je kansen op de arbeidsmarkt een boost.