HR-support studeren in afstandsonderwijs

"Wie HR-support studeert in afstandsonderwijs kiest voor een volwaardige graduaatsopleiding."

Wat houdt afstandsonderwijs in?

Wie HR-support studeert in afstandsonderwijs kiest voor een volwaardige graduaatsopleiding.

@home = zelfstandig studeren van thuis uit

Ons afstandsonderwijs speelt zich grotendeels af @home. Lessen volg je online (of uitgesteld) op dinsdag- en donderdagavond van 19u30-21u30. Wij zetten alle studiemateriaal voor jou klaar op onze digitale leeromgeving, alsook de lijst van de aan te kopen handboeken.

Studeren en projectwerk doe je zoveel mogelijk van thuis uit, op de momenten die passen in jouw agenda. Ook examens gaan 90% online door.
Je kunt uiteraard rekenen op een goede ondersteuning van alle docenten. Dat gebeurt tijdens de online lesmomenten. Voor extra vragen kan je uiteraard bij hen terecht via e-mail en video call.

Digitaal toetsen: je bent slechts 1 muisklik van onze campus in Brugge verwijderd…

In onze digitale leeromgeving is ook gratis software aanwezig waarmee je van thuis uit schriftelijke en mondelinge examens kan afleggen. Dat maakt dat bijna alle evaluaties van thuis uit of eender waar kunnen worden afwerkt.

@home = een duidelijke en tijdig beschikbare planning

In elke jaarhelft worden andere modules aangeboden. Voor een @home-student is planning alles. Daarom bezorgen we je bij de start van elk semester per module een kalender met alle deadlines en mogelijke contact- of examenmomenten. Zo kan je hier ruim van tevoren rekening mee houden. De contactmomenten op de campus zijn in ons afstandsonderwijs sterk beperkt. 

@home = maximale flexibiliteit, in functie van jouw mogelijkheden

De weinige verplichte momenten op de campus worden bij de start van het semester gecommuniceerd en worden ’s avonds ingepland.  @home-studenten die onze kalender niet gecombineerd krijgen met werk- en/of gezinsleven kunnen hiervoor faciliteiten aanvragen bij Stuvo. In overleg maken we dan een individueel traject op. 
 

Voor wie?

Waarom kiezen studenten voor @home?

Het afstandstraject is interessant voor wie een huidige job wil combineren met een volwaardige graduaatsopleiding.

Voor sommige studenten is het afstandstraject een mogelijkheid om te specialiseren. Anderen behaalden ooit een heel ander diploma maar wensen zich volledig om te scholen. Ook voor hen is het afstandstraject een handige oplossing!

Het afstandstraject is interessant voor wie nog geen graduaatsdiploma behaalde en alsnog zijn kans wil wagen. Voor veel studenten is onze opleiding de kortste weg naar een (betere) job.

Voorwaarden om toegelaten te worden tot het afstandstraject

Als je aan de volgende twee voorwaarden voldoet kan je automatisch inschrijven in het afstandstraject.

  •  Je moet het statuut van werkende hebben. Dat betekent dat je werkt of ingeschreven bent als werkzoekende
  • Je moet minstens 21 jaar zijn op 31 december van het desbetreffende academiejaar

Toelating tot het afstandstraject is ook mogelijk als je maar aan één van de twee voorwaarden voldoet. De opleiding beslist hierover na een intakegesprek.

Sowieso voorzien we altijd een gesprek voor je inschrijft, om de haalbaarheid voor jou te onderzoeken en een traject op maat uit te stippelen indien nodig. Hiervoor neem je contact op met de trajectbegeleider.
 

Hoe ziet het opleidingsprogramma er uit?

Het standaardtraject wordt gespreid over 3 studiejaren die elk uit twee semesters bestaan. De opleiding is onderverdeeld in vier pijlers, niet toevallig de vier rollen die een goede HR-support vervult:

  1. De administratieve partner. In deze pijler kom je alles te weten over de sociale wetgeving.
  2. Een goede HR-support kent de HR-flows van het bedrijf waar hij werkt en weet perfect welke HR-tools voor welke activiteit het beste geschikt zijn. Je leert hier de geschikte HR-tools gebruiken per opdracht.
  3. Als organisatie partner kent hij zijn bedrijf en de werking van elke afdeling door en door. Je leert hier hoe een bedrijf werkt en wat de verschillende taken zijn waarmee HR zich bezighoudt binnen een bedrijf.
  4. De people partner staat dicht bij elke medewerker. In deze pijler leren we je professioneel communiceren in drie talen.

In ons programma worden tal van projecten verwerkt waarin we al deze kennis en vaardigheden gaan toepassen. Wie dat wenst kan de opleiding ook spreiden over minder of meer studiejaren.

Hoe lang duurt een studie in afstandsonderwijs?

De standaardduur van het studietraject is 3 jaar. Heb je een drukke job en sociaal leven of heb je net extra tijd om te studeren, dan passen we jouw traject aan op jouw maat.

Hou er rekening mee dat het volledige studietraject 120 studiepunten bedraagt. Eén studiepunt staat voor een werkbelasting van 25 uur

Behaalde je al een ander hoger onderwijs diploma, dan kan je op basis van jouw verworven credits vrijstellingen krijgen waardoor jouw studietijd verkort wordt.

Ben je al tewerkgesteld in een HR-functie en kan je bepaalde behaalde competenties aantonen aan de hand van een portfolio, dan kan jouw studietijd ook verkort worden. Lees meer.

Elk traject wordt individueel besproken en vastgelegd in overleg met je trajectbegeleider. Ook tussentijds zijn aanpassingen in je traject mogelijk.

Wat zijn de verschillen met het dagtraject?

Ons @home-programma leidt, net als het dagtraject, tot een volwaardig graduaatsdiploma HR-support. Dat betekent dat dezelfde competenties of leerresultaten worden gerealiseerd. Toch zijn er enkele verschillen, zowel op het vlak van inhoud als op het vlak van organisatie.

Minder groepswerk

In het @home-traject zijn er minder contactmomenten. Aangezien de lessen online doorgaan, maakt dit het groepswerk minder evident. Vandaar dat het aandeel groepswerk in het @home-traject eerder beperkter is.

Dat betekent niet dat je nooit zal moeten samenwerken. HR-professionals moeten nu eenmaal goede teamplayers zijn. Wel is het zo dat we de organisatie van jullie groepswerk eerder vrij laten: jullie kunnen dit digitaal doen of face-to-face, afhankelijk van de mogelijkheden.

Werkplekleren

Het werkplekleren kan op je eigen werkplek gebeuren wat een win-win betekent voor jou en je werkgever.

Hoe zit het met de stage in het @home-traject?

Ook voor onze @home-studenten is een stage verplicht. Deze is voorzien in semester 5 binnen de module ‘project als administratieve partner’ en semester 6 onder de vorm van ‘eindproject als HR-support’

We zijn er ons van bewust dat een stage combineren met een job niet evident is. Vandaar dat we deze organiseren op maat van elke student. Samen bekijken we wat de best mogelijke oplossing is.

Ook de stage kan op je huidige werkplek doorgaan op voorwaarde dat dezelfde leerdoelen bereikt kunnen worden.

Ik heb al een diploma op zak: kan ik vrijstellingen krijgen?

Heb je al een diploma hoger onderwijs op zak waarin een aantal vakken uit onze opleiding voorkomen? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor vrijstellingen

Denk je dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling, bezorg dan via HR@howest.be de nodige documenten: diploma, rapporten, creditbewijzen. Wij bezorgen je dan een trajectvoorstel op maat.

Kan ik @home studeren vanuit het buitenland?

Ook wie in het buitenland woont kan inschrijven voor het @home-traject. De onderwijstaal blijft wel Nederlands. De opleiding kan grotendeels vanop afstand worden gevolgd, mondelinge en schriftelijke examens inbegrepen. Al ben je natuurlijk steeds welkom op onze campus!

Hoeveel kost de opleiding?

Het inschrijvingsgeld wordt per academiejaar berekend op basis van jouw ingeschreven modules. Betalen met opleidingscheques en KMO-portefeuille zijn mogelijk. Bekijk zeker de voorwaarden.

Bij wie kan ik terecht voor meer info?

Heb je nog concrete vragen over HR studeren in afstandsonderwijs, of wens je een afspraak te maken voor een intakegesprek, stuur dan een mailtje naar HR@howest.be. We helpen je graag verder!