Jouw toekomst als e-health expert

"Als e-health professional word je een pionier in het inzetten van data en digitale gezondheidsinnovaties bij de coaching en begeleiding van individuen of organisaties."

E-health is de verzamelnaam voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid. Deze vrij recente maar snel opkomende discipline speelt een steeds belangrijkere rol in het domein van gezondheidscoaching, gedragsondersteuning en/of hulpverlening

Om met die veranderingen om te gaan, zijn e-health professionals nodig. Die profielen zien we al in het buitenland. Om ook in ons land de trein van e-health niet te missen, biedt Howest vanaf september 2022 de bachelor-na-bachelor in de e-health aan. Deze eenjarige opleiding is vooralsnog uniek in België.
 

Waarom starten we nu precies met deze opleiding?

De trend van telehealth, telemedicine, mobile health en digital health is niet nieuw, maar de coronapandemie heeft de integratie van digitale tools voor het motiveren van gedragsverandering van (groepen van) cliënten/patiënten/consumenten versneld.

Bovendien wordt door ‘quantified self’ (mensen houden steeds vaker zelf gezondheidsdata bij) en door de inzet van wearables, apps en remote monitoring zowel de curatieve als preventieve zorg toegankelijker, persoonlijker en ‘slimmer’. Deze digitale ontwikkelingen brengen nieuwe vragen en uitdagingen voor de bestaande beroepspraktijk van coaching, gedragsondersteuning en hulpverlening met zich mee.

Met deze vervolgopleiding leiden we e-health professionals op die het meten en monitoren in hun bestaande praktijk van coaching, gedragsondersteuning of hulpverlening integreren en bestaande strategieën op het gepaste moment vertalen in digitale vorm. Zo bereiden we ze voor om (deels) gedigitaliseerde coachingstrategieën toe te passen om (groepen van) patiënten/cliënten aan te zetten tot gedragsverandering.

E-health kan helpen in het continu monitoren van gedrag, het in real time inwinnen van informatie over het gedrag in de context waarin het plaatsvindt, het ontdekken van verbanden en patronen in data, en het bieden van ondersteuning op momenten buiten de klassieke praktijk van coaching, gedragsondersteuning of hulpverlening. 

De inzet van digitale tools door e-health professionals innoveert de sector, verbreedt het zorg- en welzijnsaanbod, versterkt het blijven werken tussen sessies door en kan ook een verschil maken bij hervalpreventie. Essentieel hierbij is de rol van de coach/hulpverlener/gezondheidsprofessional als facilitator die de kwalitatieve tools selecteert, opvolgt, ter bespreking voorlegt, hierover afstemt met relevante stakeholders en ambassadeur ter zake wordt.