Voorwaarden en opleidingsprogramma

"Bouw verder op je competenties die je tijdens je bachelor- of masteropleiding rond gezondheidscoaching, gedragsondersteuning of hulpverlening hebt verworven."

Voor wie?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Met deze voor Vlaanderen unieke vervolgopleiding bouwen we verder op de beroepscompetenties die je hebt verworven in je initiële bachelor- of masteropleiding waarin coaching, gedragsondersteuning of hulpverlening centraal stonden.

Relevante ‘vooropleidingen’ voor deze banaba zijn de bachelors:

 • Sport en Bewegen
 • Toegepaste Psychologie
 • Toegepaste Gezondheidswetenschappen
 • Voedings- en Dieetkunde
 • Verpleegkunde
 • Wellbeing- en Vitaliteitsmanagement
 • Orthopedagogie

Alsook de masters:

 • Psychologie
 • Pedagogische Wetenschappen
 • Bewegings- en Sportwetenschappen
 • Gezondheidsvoorlichting- en bevordering 
 • Verpleegkunde en vroedkunde
   

In deze vervolgopleiding in de e-health laten we je via een eenjarig traject van 60 studiepunten specifieke e-health competenties verwerven. De ervaring in coaching, gedragsondersteuning en hulpverlening wordt verdiept met:

 1. het begeleiden van patiënten/cliënten bij het verzamelen van gezondheidsdata. Op een ethische en wetenschappelijk correcte manier, via zelfrapportage, uit monitoring via sensoren of uit andere digitale databronnen.
 2. het analyseren en visualiseren van deze gegevens (via geautomatiseerde dataminingtechnieken, maar ook door het zelf combineren) 
 3. het bepalen van een (blended) coachingstrategie op maat om het gedrag of de attitudes van de cliënt/patiënt te veranderen.

Daarnaast leer je hoe je als e-health professional professioneel advies kan geven bij de ontwikkeling van e-health applicaties en hoe je organisaties kan ondersteunen bij het implementeren van e-health.

Opleidingsprogramma

Semester 1 Semester 2
BLOK 1 BLOK 2  
Trends & policy in digital health (4 SP) Health and wellbeing data analytics (8 SP) Digital development project (6 SP) E-health project (21 SP)
Digital coaching (7 SP) Human computer interaction (6 SP)
E-health implementation (8 SP)
Programma onder voorbehoud

Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit 7 opleidingsonderdelen (OLODs).

Het eerste semester omvat 5 OLODs

 • In Trends & policy in digital health leer je meer over trends in digital health. Je leert specifieke bronnen te hanteren om trends in jouw sector op te sporen, evenals relevante beleidsbeslissingen en regelgeving. Je leert de trends te beschrijven en visualiseren. Verschillende methodieken en technieken van trendonderzoek vormen hiervoor de basis. Je maakt een trendrapport op maat voor een bij jouw achtergrond of interesse passend bedrijf of organisatie.
   
 • In Digital coaching maak je via diverse gastcolleges kennis met digital health innovations (apps, platformen…) die ingezet worden voor het coachen van verschillende doelgroepen en doeleinden binnen de welzijns- en preventieve gezondheidssector. Je leert de verschillende stappen en criteria om digital health innovations te beoordelen en te evalueren. Daarnaast leer je de basisprincipes van coaching door middel van e-health, mobile health en telehealth. Je onderscheidt verschillende types van e-coaching (telefonisch, beeldbellen, chat, e-mail…) en leert blended gedragsveranderingen in de praktijk kennen. Je past deze kennis toe op verschillende casussen.
   
 • In Health and wellbeing data analytics leer je de basisprincipes van database management en informatiesystemen in de gezondheidssector en je leert health & wellbeing data verwerken, interpreteren en rapporteren/presenteren (in Power BI). Je krijgt eveneens handvaten om indien nodig data-analisten te briefen. Je leert de juiste vragen stellen om vervolgens op basis van data verbanden te herkennen en conclusies te trekken met oog op blended gedragsveranderingstrajecten voor groepen.
   
 • In Human computer interaction maak je kennis met het human-centered design proces. Je leert basistheorieën rond motivational/persuasive design strategies voor digital health innovations. Daarnaast word je ondergedompeld in de user experience (UX) workflow, en leer je onderzoek documenteren in een design report en meetbaar eisenpakket. 
   
 • In E-health implementation leer je hoe je een e-health project kan implementeren in een organisatie. Op basis van veranderingsmodellen werk je een plan van aanpak uit, waarin je rekening houdt met mogelijke weerstand doorheen het proces. Je hanteert de stappen van project management om een e-health project stapsgewijs te implementeren. Je leert een visie uitwerken rond het gebruik van digitale gezondheidsinnovaties in afstemming met de organisatie alsook een plan voor implementatie opmaken.

Het tweede semester omvat 2 OLODs

 • In Digital development project werk je gedurende twee dagen intensief samen met studenten uit een technische discipline rond een concrete innovatieve bedrijfscase in het domein van digital health. Je wordt er uitgedaagd om, in overleg met bedrijven en de doelgroep, ideeën uit te werken tot een concreet projectplan. Hierbij doorloop je de verschillende fasen van het human-centered design proces en word je intensief gecoacht door docenten. De korte intensieve tweedaagse omvat een voor- en natraject. In de twee weken voorafgaand aan de projectweek worden de cases toegelicht en word je theoretisch en praktisch voorbereid door middel van (gast)colleges, workshops en opdrachten. In de week volgend op de projectweek finaliseer je het projectplan.
   
 • In het afsluitende E-health project werk je een digitale en datagedreven gezondheidsinnovatie uit voor een concrete doelstelling van een organisatie of team. Je maakt een kritische analyse van welke digitale gezondheidsinnovatie beantwoordt aan de noden van de organisatie, je stelt een werkbare aanpak op rond het gebruik van de digitale gezondheidsinnovatie in de organisatie, je zet een blended gedragsveranderingstraject op en je vertaalt de noden van de stakeholders in functionele vereisten voor digitale ontwikkelaars. Tijdens online coachingsessies en thematische workshops word je ondersteund door docenten en wordt een lerend netwerk opgezet met peers om aan intervisie te doen.