Jouw toekomst

Polyvalente medewerker

howest illustraties_toekomst cropped.png

Dankzij het toenemend gebruik van informatica in life sciences komt het domein van bio-informatica steeds meer op de voorgrond. Bio-informatici zijn zowel nodig in de privésector als in onderzoekslaboratoria van universiteiten en hun spinn offs (zoals het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)). Onderzoekers hebben de bio-informaticus hard nodig om de link te leggen tussen informatica en moleculaire biologie.

Een bio-informaticus is een polyvalente medewerker die heel breed inzetbaar is binnen het wetenschappelijk onderzoek, zowel in de privésector als in academische onderzoekscentra. Hij is de sleutelpersoon voor de verwerking van experimentele data, het genereren van ab initio data of begindata aan de hand van bestaande modellen. Dat kan gaan over evolutieleer, comparatieve genoomanalyses, het beter kunnen voorspellen van genetische aandoeningen, het opvolgen en eventueel onderhouden van databanken. Kortom, een bio-informatus is de perfecte blend tussen de ICT-deskundige en de moleculaire bioloog!

Het brede werkveld

howest illustraties_locatie cropped.png

Een functie als bio-informaticus is moeilijk af te lijnen, waardoor je deze functietitel dan ook niet snel tegen komt op een vacature. Niettegenstaande is het gebruik van bio-informatica binnen het werkveld zeer wijdverspreid:

  • Laboratoria voor Moleculaire Diagnostiek binnen ziekenhuizen maken steeds meer gebruik van "Next-Generation Sequencing" binnen de DNA diagnostiek.
  • Centra voor Medische Genetica doen aan dienstverlening en onderzoek voor de diagnose en zorg voor patiënten met erfelijke aandoeningen.
  • Universitaire onderzoeksgroepen binnen de Biotechnologie voeren hun experimenten steeds op grotere schaal uit en hebben nood aan IT oplossingen om de geproduceerde moleculaire data te kunnen verwerken.
  • Belangrijke (en soms zelfs hele grote) Biotechnologische bedrijven, spelen in op innovatie en technologische ontwikkelingen binnen de onderzoeksdomeinen van massa spectrometrie en de verschillende soorten –omics en maken hierbij gebruik van bio-informatica.
  • "Genomics Core Facilities" ondersteunen onderzoekers met middelen en diensten om high-throughput genomics experimenten op te zetten en uit te voeren.
  • Farmaceutische bedrijven zijn bijna wanhopig op zoek naar werknemers met een R&D achtergrond en een goede kennis van bio-statistiek en dataverwerking.
  • En vergeet natuurlijk niet dat je nog steeds een goede vooropleiding in het "wet-lab" hebt genoten.

Laborant van de toekomst

howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png

Voor een laborant is het biomedisch werkveld continu aan het veranderen. Binnen de moleculaire diagnostiek zien we een verschuiving van de klassieke onderzoeksmethodes naar het gebruik van "Next-Generation Sequencing".
Meer en meer wordt een laborant geconfronteerd met automatisering in het laboratorium. Het moleculair en biotechnologisch onderzoek focust zich niet meer op één gen of eiwit, maar direct op het geheel van alle genen of eiwitten binnen een cel of organisme.

De BanaBa opleiding bio-informatica geeft de nodige informatica kennis aan laboranten om overweg te kunnen met het steeds veranderende werkveld. Wij maken jou "future-proof", jij wordt de "laborant van de toekomst".