Bachelor na Bachelor

Voor wie?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png
  • Wie houder is van een diploma hoger onderwijs waardoor de kennis van moleculaire biologie aanwezig is op bachelorniveau (bijvoorbeeld Biomedische Laboratoriumtechnologie, Agro- en biotechnologie, Chemie optie biochemie, …) kan in deze Banaba instappen. Ook relevante Masterdiploma’s (Industrieel ingenieur chemie optie biochemie, Bio-ingenieur in de cel- en genbiotechnologie, Master in de biotechnologie, … ) komen in aanmerking.
  • Er kan ook via een creditcontract worden ingeschreven indien niet aan bovenstaande voorwaarde is voldaan.
  • Leerlingen uit het secundair onderwijs met een interesse voor bio-informatica moeten eerst inschrijven in bijvoorbeeld de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie, zodat eerst een Bachelordiploma wordt behaald; waarna kan gestart worden met deze Banaba-opleiding.
  • Ook internationale studenten kunnen inschrijven voor de opleiding. De toelatingsvoorwaarden voor inschrijving zijn na te lezen in het onderwijs- en examenreglement.

Dagonderwijs

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

De opleiding duurt één academiejaar en maakt gebruik van een quadrimestrieel systeem. In dit systeem zijn er vier blokken van zes (of acht) weken. In elke blok worden drie of vier modules behandeld, na elke blok volgt een evaluatieperiode. In de laatste blok komt de stage - zonder bachelorproef - aan bod. Het stage-onderwerp wordt als slot van de opleiding voorgesteld aan een jury bestaande uit het werkveld.

Banaba Bio-informatica @ home

howest illustraties_locatie cropped.png

Het programma van de banaba opleiding in afstandsonderwijs is hetzelfde als het dagonderwijs, maar wordt anders opgebouwd en verspreid over twee academiejaren. Per module worden in totaal drie contactmomenten en een examen van twee uur ingepland. De contactmomenten gaan om de twee weken door in de campus te Brugge van 18u tot 20 uur.

De leerstof wordt voornamelijk via zelfstudie verwerkt, met coaching/oefeningen/vragen tijdens de contactmomenten. De stage wordt, bij voorkeur, bij de werkgever uitgevoerd. Het stageonderwerp wordt in afspraak met de hogeschool vastgelegd.

De Banaba@home opleiding start om de twee jaar. De eerstvolgende start van de opleiding is in academiejaar 2020-2021.