Bio-informatica @home

Wat is afstandsonderwijs?

howest illustraties_toekomst cropped.png

Afstandsonderwijs of @home is een opleidingsvariant met een minimum aan plaatsgebonden leer- en evaluatieactiviteiten, waarbij de student een maximale flexibiliteit krijgt om de beoogde leerresultaten – dezelfde als het dagonderwijs – te behalen. Met behulp van een krachtige leeromgeving, die afgestemd is op de doelgroep, wordt de student ondersteund in het zelfsturend leren onder de vorm van begeleide zelfstudie. Een haalbaar traject - georganiseerd volgens het blokkensysteem – zorgt ervoor dat de student met een beperkt aantal contacturen de opleiding kan doorlopen. De at home opleiding staat open voor iedereen die minimum 21 jaar is en/of werkstudent.

@home

howest illustraties_locatie cropped.png

Het programma van de banaba opleiding in afstandsonderwijs is hetzelfde als het dagonderwijs, maar wordt anders opgebouwd en verspreid over twee academiejaren.

De modules van semester 1 komen aan bod in het eerste jaar en de modules van semester 2 in het tweede jaar. De modules worden niet parallel, maar na elkaar aangeboden. Na afloop van elke module volgt meteen het examen van die module.

Per module worden in totaal drie contactmomenten en een examen van twee uur ingepland. De contactmomenten gaan om de twee weken door in de campus te Brugge van 18u tot 20 uur.

De leerstof wordt voornamelijk via zelfstudie verwerkt, met coaching/oefeningen/vragen tijdens de contactmomenten. De stage wordt, bij voorkeur, bij de werkgever uitgevoerd. Het stageonderwerp wordt in afspraak met de hogeschool vastgelegd.

De Banaba@home opleiding start om de twee jaar.
De eerstvolgende start van de opleiding is in academiejaar 2020-2021. De opleiding start in september, het is niet mogelijk om na september nog in het modeltraject in te schrijven.

Contacteer de trajectbegeleider van de opleiding om een aangepast traject te bespreken.

Organisatie contactmomenten

howest illustraties_programma cropped.png

In het afstandsonderwijs worden alle modules na elkaar georganiseerd. De volgende module start pas wanneer de leerstof van de vorige module werd afgerond. Per module zijn er in totaal 3 contactmomenten van elk 2u (telkens van 18u tot 20u ’s avonds) en een examen van 3u voorzien.

Tijdens de contactmomenten wordt de leerstof aan de hand van oefeningen, coaching, vragen en/of een “crash course” behandeld. De contactmomenten gaan om de twee weken door op de campus, maar zijn ook via live streaming vanop afstand (van thuis uit) mee te volgen of nadien opnieuw te bekijken.

Vragen?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Heb je vragen over het @home-programma?
Stuur een mail naar bit@howest.be.