De rollen van de verpleegkundige

Howest wil je opleiden tot een zorgexpert die de juiste zorgen kan verlenen. Daarnaast is de zorgexpert ook het klankbord van de patiënt, kan hij (of zij) een vertrouwensrelatie opbouwen en communiceert hij (of zij) op een efficiënte manier. Een verpleegkundige vervult dus verschillende rollen tegelijk. Dat zie je ook in het opleidingsprogramma van de bachelor Verpleegkunde aan Howest.

Rol 1: klinisch zorgexpert

De rol van klinisch zorgexpert is dé kern van het beroep van verpleegkundige. Verzorgen, zorgen voor, zorgen wegnemen, …

Kortom: de zorg staat centraal. Je leert alles over de bouw en de werking van het gezonde, maar ook van het zieke lichaam. Eerst maak je algemeen kennis met de verschillende domeinen binnen de verpleegkunde (psychiatrie, geriatrie, pediatrie, spoed, heelkunde, moeder en kind, thuiszorg). Elk domein diepen we daarna verder uit. Daarnaast zetten we in op verpleegkundig redeneren. Dat helpt je om in te schatten welke zorgen je patiënt nodig heeft. Je kennis over het lichaam, aandoeningen, medicatie en behandeling zijn daarbij essentieel. De verschillende opleidingsonderdelen proactief verplegen begeleiden je in het opbouwen van een sterke klinische blik.

Rol 2: patient advocate

Hoe verwoord je iets het best, hoe werk je efficiënt samen en hoe zet je mensen aan tot gezond leven? Wij scherpen je communicatieve vaardigheden aan. Je leert gemakkelijke én moeilijke gesprekken voeren met patiënten en familie en we reiken je hulpmiddelen aan om patiënten op weg te zetten naar een gezonde levensstijl en therapietrouw (preventie). Daarnaast zetten we in op het leren samenwerken in een team van professionals.

Rol 3: professionele ontwikkelaar

In deze rol combineren we persoonlijke ontwikkeling met professionele groei. Werkcolleges, supervisies, getuigenissen van patiënten en mantelzorgers geven je een breed beeld van de zorg en hoe deze ervaren wordt door de verschillende doelgroepen. Je leert je zorg afstemmen op elke nieuwe patiënt en elke nieuwe situatie. Stap voor stap word je daardoor een echte verpleegkundige, die er staat voor de patiënt en zijn familie, maar ook voor het team en de organisatie.

Daarnaast leer je hoe je je kennis up to date houdt en hoe je mee blijft met de ontwikkelingen in de zorg. Je toekomstige beroepsdiscipline evolueert immers continu: nieuwe technologieën, nieuwe producten, nieuwe voorlichtingsmaterialen, nieuwe communicatietools… Ze op de juiste manier inzetten, helpt je om de beste zorg te verlenen.

Rol 4: kwaliteitspromotor

Verplegen doe je niet vanuit de buik. Wetenschappelijke literatuur interpreteren en toepassen zetten je op weg naar evidence-based nursing.

Rol 5: nurse@work

Alle voorgaande rollen integreer je in je professioneel, verpleegkundig handelen en dit in complexe en gespecialiseerde situaties. Je kan hiertoe kennis en inzichten uit een specifiek domein kritisch evalueren en combineren, en complexe gespecialiseerde vaardigheden toepassen, gelieerd aan onderzoeksuitkomsten. Bovendien functioneer je met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief en neem je medeverantwoordelijkheid op voor het bepalen van collectieve resultaten. Klinisch redeneren, autonomie, creativiteit, evidence-based werken, ondernemerschap, professionele assertiviteit en transfervaardigheid staan centraal.