Onze troeven

Audit Howest Verpleegkunde

Audit Howest Verpleegkunde.JPG

Een auditpanel (van VLUHR KZ) evalueerde in december 2019 de kwaliteit van de opleiding Bachelor in de verpleegkunde aan de hand van de acht kwaliteitscriteria die Howest hanteert in het kader van haar kwaliteitszorgbeleid. Op alle kwaliteitscriteria oversteeg Howest Verpleegkunde de basiskwaliteit.

Praktijk centraal

In de opleiding Verpleegkunde aan Howest in Brugge staat de praktijk steeds centraal. Want theorie mag dan wel een noodzaak zijn, ze is tegelijk slechts een begin. Daarom vormen gastcolleges door ervaringsdeskundigen, inleefsessies of sociale vaardigheidstraining je verder als verpleegkundige. Daarnaast nemen we in diverse lessen en werkcolleges praktijksituaties onder de loep. Ook studiebezoeken brengen je in contact met de diversiteit van het beroep en met innovatieve technologieën en praktijken.

Een bijzonder onderdeel van het praktische luik is de aandacht voor de beleving van patiënt én mantelzorger. Tijdens de lessen – en getuigenissen van patiënten en mantelzorgers – krijg je inzicht in dit belangrijke aspect van de verpleegkunde. In het derde jaar organiseer je samen met je medestudenten een zorgvakantie voor mantelzorgers en hun hulpbehoevend familielid.

Eigen ziekenhuisomgeving

In het Howest Hospital op de campus in Brugge kan je alle verpleegtechnische vaardigheden inoefenen. Met echt materiaal, echte diagnoses en (soms) echte patiënten. Deze vernieuwde praktijkvleugel lijkt net een echt ziekenhuis, maar dan in het klein. De ideale voorbereiding op je stage.

Persoonlijke begeleiding

DSC04177.jpg

Howest is een hogeschool die je echt op sleeptouw neemt. We streven daarbij zoveel mogelijk naar een persoonlijke benadering van onze studenten. Zo word je allerminst aan je lot overgelaten.

We ondersteunen je maximaal om je eigen leerproces in handen te nemen. Anderzijds blijf je als student eigenaar van je leerproces waarin wij je als opleiding maximaal faciliteren. Wist je trouwens dat je sowieso een mentor krijgt toegewezen als eerste aanspreekpunt voor al je vragen?

Wij moedigen onze studenten ook aan om vragen te stellen, zowel tijdens de lessen als erbuiten, online of offline. Volledig in lijn met onze waarden ‘serve, empower en care’.

Internationale mogelijkheden

17990207_1892610741023579_7517655429005430957_o.jpg

Binnen de bacheloropleiding Verpleegkunde verruimen we je blik op de wereld en de maatschappij waarin we leven. Wil je graag via Erasmus een deel van je opleiding in het buitenland afwerken? Dat kan perfect binnen Verpleegkunde aan Howest. Verplicht is een buitenlands avontuur echter zeker niet. Er bestaat trouwens ook een gulden middenweg, zoals een internationale week in je studiestad, inleefreizen of een internationaal project.

Het buitenland

Als student verpleegkunde kan je kiezen om een deel van je studie of stage in het buitenland te doen. In Europa, maar ook in Afrika. De internationale stage is een verrijkende ervaring en een absolute troef van de opleiding. Dat lees je bijvoorbeeld in de getuigenis van Gwendolien die voor drie maanden naar Oeganda trok. Ben je liever niet zo lang van huis? Dan kan je ook kennismaken met innovatieve praktijken in het buitenland tijdens een studiereis of projectweek.

Internationalisering@home

Een internationale week in Brugge leert je stilstaan bij hoe verschillende culturen zorg ervaren. Daarnaast komen internationale verschillen in zorg aan bod. In het tweede jaar voer je met je medestudenten een internationaal project uit via digitale toepassingen. Lees de getuigenis van Sofie.

Zorgvisie en zorg voor zorgenden

DSC07044.JPG

Zorg verlenen zoals je deze zelf zou willen krijgen. Dat is het uitgangspunt van de opleiding verpleegkunde aan Howest. Vanaf het eerste jaar word je gestimuleerd om na te denken over de zorg en je rol als verpleegkundige hierbij. Je leert in groep nadenken over stagesituaties, praat over getuigenissen uit de praktijk, gaat op studiebezoek, …

Al deze ervaringen vormen je blik als zorgverlener. Daarnaast hebben we oog voor zelfzorg en leren we studenten omgaan met moeilijke situaties. Het leren van elkaar in kleine groepen draagt hier zeker toe bij.

Klinisch redeneren en simulatie

Binnen de bachelor Verpleegkunde aan Howest zetten we sterk in op het klinisch redeneren en kritisch reflecteren. De snelle evoluties in de zorg maken het immers noodzakelijk om professionals op te leiden die zich snel kunnen inwerken, kritisch stilstaan bij nieuwe evoluties en kunnen redeneren over de best mogelijke zorg in een bepaalde situatie.

De klinische blik ontwikkelen we met behulp van cases. Daarbij worden observaties, parameters, pathologie, medicatie en verpleegkundige interventies met elkaar verbonden. De modules proactief verplegen zorgen voor een geleidelijke opbouw in het redeneren, van eenvoudige naar complexe situaties. Daarnaast komen alle zorgdomeinen aan bod, om het brede karakter van de opleiding ook op dit vlak te waarborgen. Verpleegkundigen moeten immers in alle settings klinisch kunnen redeneren.

In de nieuwe praktijklokalen van Howest Brugge gebruiken we simulaties om dit proces nog verder te verstevigen. We laten je er actief reflecteren en redeneren over praktijksituaties, als voorbereiding op situaties die je mogelijk op stage zal tegenkomen.

Skills lab en stage

DSC07402.JPG

Als student verpleegkundige dien je heel wat verpleegtechnische vaardigheden onder de knie te krijgen. Daarom krijg je tijdens de eerste drie jaar skills labs in functionele groepjes. Die vullen we aan met vrijblijvende inoefenmomenten in de moderne praktijkvleugel van Howest in Brugge.

Naast die praktijk op de campus in Brugge loop je tijdens je opleiding tot verpleegkundige stage binnen de verschillende zorgdomeinen (geriatrische verpleegkunde, kinderverpleegkunde, psychiatrische verpleegkunde, ziekenhuisverpleegkunde en thuisverpleegkunde). In het vierde jaar kies je zelf een domein waarin je later graag wil verder gaan. In de laatste drie semesters kan je ook opteren om een deel van je studie of stage in het buitenland te doen.