Onze troeven

Persoonlijke benadering

DSC04177.jpg

Howest is zo’n school waar men je echt meeneemt op sleeptouw. Dat betekent niet dat het gemakkelijk is. Je moet gemotiveerd zijn en  je moet ervoor werken. (alumnus)

Howest staat voor de waarden ‘serve, empower en care’. Binnen de opleiding verpleegkunde spreken deze waarden voor zich. Ook onze studenten worden doordrongen van deze waarden en gestimuleerd om zorg te verlenen vanuit deze visie. De lectoren dragen dit uit door hun beschikbaarheid en aanspreekbaarheid. De laagdrempelige aanpak, en de kleine praktijkgroepen, zorgt ervoor dat studenten vrij gemakkelijk hun vragen durven stellen, en dit zowel tijdens de lesuren als naast de lesuren, online of offline.

Daarnaast krijgt iedere student een mentor toegewezen, een eerste aanspreekpunt voor vragen, zorgen of problemen. Studenten kunnen terecht bij de lectoren, de mentoren, de stagebegeleider,… Het initiatief hiervoor ligt bij de student. We empoweren studenten om hun vragen te stellen, waar nodig.

Beschikbaarheid en laagdrempeligheid zorgen voor een gemakkelijk contact en korte lijnen tussen lector en student.

Zorgvisie en zorg voor zorgenden

DSC07044.JPG

In de opleiding word je gevormd tot een professional die stevig in zijn schoenen staat. Vanaf het eerste jaar word je gestimuleerd om na te denken over de zorg en je rol als verpleegkundige hierbij.

In groep nadenken over stagesituaties, praten over getuigenissen uit de praktijk, op bezoek bij een mantelzorger, op studiebezoek,… Al deze ervaringen vormen je blik als zorgverlener.

Daarnaast hebben we ook oog voor zelfzorg en leren we studenten omgaan met moeilijke situaties. Het leren van elkaar in kleine groepen draagt hiertoe bij. 

Klinisch redeneren en simulatie

Binnen Howest zetten we sterk in op het klinisch redeneren en kritisch reflecteren. De snelle evoluties in de zorg maken het immers noodzakelijk om professionals op te leiden die zich snel kunnen inwerken, kritisch stilstaan bij nieuwe evoluties, en kunnen redeneren over de best mogelijke zorg voor de patiënt gegeven de situatie.

Het klinisch redeneren, wat overeenkomt met de klinisch blik van de verpleegkundige, wordt gestimuleerd door het werken met cases, waarbij observaties, parameters, pathologie, medicatie en verpleegkundige interventies met elkaar verbonden worden. De modules proactief verplegen zorgen voor een geleidelijke opbouw in het redeneren, van eenvoudige naar complexe situaties. Daarnaast komen ook alle zorgdomeinen aan bod, om het brede karakter van de opleiding ook op dit vlak te waarborgen. Verpleegkundigen moeten de competentie van klinisch redeneren immers in alle settings kunnen demonsteren.

In de nieuwe praktijklokalen wordt simulatie gebruikt om dit proces nog verder te verstevigen, en studenten te laten reflecteren en redeneren over praktijksituaties. Studenten worden hierbij voorbereid op situaties die zij mogelijks op stage kunnen tegen komen.

Aandacht voor praktijk door middel van creatieve werkvormen

DSC06302.jpg

In onze bacheloropleiding wordt de praktijk steeds centraal gesteld. Gastcolleges door ervaringsdeskundigen, inleefsessies, een sociale vaardigheidstraining,… vormen je verder als  verpleegkundige. Daarnaast worden praktijksituaties onder de loep genomen in diverse lessen, werkcolleges en supervisies. Op die manier wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld. Door middel van studiebezoeken brengen we je tevens in contact met de diversiteit van het beroep, én innovatieve praktijken.

Tot slot zetten we sterk in op aandacht voor de beleving van patiënt én mantelzorger (personen die zorgen voor een hulpbehoevend familielid, vriend, buur,..).

Doorheen de  lessen - en getuigenissen van  patiënten en mantelzorgers – krijg je inzicht in wat het betekent om patiënt of mantelzorger te zijn.  In je derde jaar organiseer je samen met je medestudenten een zorgvakantie voor mantelzorgers en hun hulpbehoevend familielid.

Door de zorg een weekje over te nemen krijgen de mantelzorgers eens de kans om even op adem te komen. Deze praktijkweek is een unieke ervaring die studenten niet snel vergeten. Men ervaart aan den lijve wat het betekent om de constante zorg voor iemand op te nemen en krijgt een grenzeloos respect voor mantelzorgers. Daarnaast krijgen studenten heel wat dankbaarheid terug, en worden duurzame banden gesmeed tussen jong en oud.

Brede blik door internationalisering at home en/of abroad

17990207_1892610741023579_7517655429005430957_o.jpg

Binnen de bacheloropleiding verpleegkunde verruimen we je blik op de wereld en de maatschappij waarin we leven. Je studeert af met een open blik dankzij initiatieven zoals internationalisering@home en/of ‘abroad’.

Een internationale week in Brugge leert je stilstaan bij hoe verschillende culturen zorg ervaren. Daarnaast komen ook verschillen in zorg nationaal en internationaal aan bod. In het tweede jaar voer je met je medestudenten een internationaal project uit via digitale toepassingen. In het derde jaar brengt een studiereis je in contact met innovatieve praktijken in het buitenland.

Mag het allemaal iets meer zijn?!

Vrijblijvend kan je ook participeren in ‘international projects’ (bvb. een projectweek in Finland; Polen,…) of stage lopen in het buitenland. Partnerschappen met landen in Europa en Afrika maken het mogelijk om in diverse landen stage te lopen.

Skills lab en stage

DSC07402.JPG

Als verpleegkundige dien je heel wat verpleegtechnische vaardigheden onder de knie te krijgen. Tijdens de eerste 3 jaar leer je elk semester een aantal belangrijke vaardigheden aan, die je daarna op stage verder inoefent. De skills labs gaan door in kleine groepjes (maximum 15 studenten/groep), en worden aangevuld met vrijblijvende inoefenmomenten. Studenten krijgen volop de kans om op eigen tempo de vaardigheden in te oefenen, totdat ze deze onder de knie hebben. De toegewezen praktijklector is de hulplijn die studenten kunnen inroepen waar nodig.

Tijdens je opleiding komen de diverse zorggebieden aan bod, o.a.:

  • geriatrische verpleegkunde
  • kinderverpleegkunde
  • psychiatrische verpleegkunde
  • ziekenhuisverpleegkunde
  • thuisverpleegkunde

Deze zorggebieden worden zowel in theorie als praktijk doorlopen. Elke student doorloopt doorheen zijn 3 eerste jaren stage in deze verschillende zorgdomeinen (Europese regelgeving). In het vierde jaar kan de student door middel van keuzestages zelf zijn eigen weg kiezen. Dit kan breed zijn: een intensieve zorgendienst, een palliatieve dienst, een forensische dienst, een oncologische afdeling,…

Alle zorggebieden binnen de verpleegkundige zorg zijn hierbij een mogelijke optie, en dit zowel in het binnen – als buitenland.