Opleidingsprogramma

DSC06218.jpg

Quote alumnus: “Het samenwerken met elkaar, empathie en het leren opbrengen van respect voor de mensen rondom ons in al hun eigenheid, voor onze docenten, gastdocenten, begeleiders, zorgverleners, medestudenten, patiënten en hun familie of verzorgers,… vormde vooral tijdens de stages maar ook doorheen de rest van de opleiding de rode draad.”

Quote werkveldpartner: “De Howest studenten durven kritisch en out of the box te denken.”

Binnen Howest leiden we studenten op tot verpleegkundigen met een sterke klinische maar ook kritische blik, verpleegkundigen die niet alleen zelf kwaliteitsvolle zorg leveren maar ook verbeteringen in de praktijk kunnen aanbrengen. Daarnaast vormen we verpleegkundigen die ontvankelijk zijn voor de noden van de patiënt, een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen en zodoende echt een verschil uitmaken voor de patiënt en de familie! Als verpleegkundige heb je daarbij oog voor zowel het lichamelijke, sociale als psychische aspect.

Verpleegkundige rollen

DSCF5771.jpg

In de opleiding Verpleegkunde aan Howest leiden we je op tot een zorgexpert! We zien de verpleegkundige als iemand die in zijn beroep verschillende rollen opneemt. Hij/zij is, hoe kan het anders, in de eerste plaats een zorgverlener. Daarnaast is hij/zij uiteraard ook een sterke communicator en een gezondheidsbevorderaar. Tot slot heeft de bachelor in de verpleegkunde ook een belangrijke rol inzake kwaliteit en innovatie: de rollen professionele ontwikkelaar en kwaliteitspromotor dragen hiertoe bij.

  • Binnen de rol van zorgverlener gaan we naar de kern van het beroep. Je leert alles over de bouw en de werking van het gezonde, maar ook van het zieke lichaam. Je leert de verschillende domeinen (psychiatrie, geriatrie, pediatrie, medische, heelkunde, moeder en kind, thuiszorg) binnen de verpleegkunde kennen vanaf het eerste semester, a.d.h.v. theorie en studiebezoeken. In de daarop volgende semesters wordt elk domein verder uitgediept. Daarnaast wordt ingezet op verpleegkundig redeneren. De verschillende modules proactief verplegen begeleiden de student in het opbouwen van een sterke klinische blik.
  • Binnen de rol van communicator en gezondheidsbevorderaar worden je communicatieve vaardigheden aangescherpt. Je leert gemakkelijke én moeilijke gesprekken voeren met patiënten; evenals je patiënt te stimuleren inzake gezond gedrag en therapietrouw (preventie). Ook wordt ingezet op het leren samenwerken in een team van professionals (met andere verpleegkundigen én andere disciplines). Tot slot wordt stilgestaan bij de organisatie en coördinatie van zorg.
  • Als professionele ontwikkelaar leer je reflecteren en kritisch kijken naar jezelf én de verpleegkundige praktijk. Een kritische blik is een motor voor verandering!

Tot slot wordt de rol als kwaliteitspromotor benadrukt door de aandacht voor het evidence based nursing. Hier leren we je wetenschappelijke literatuur opzoeken, interpreteren en gebruiken om zodoende de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Skills lab en stage

DSC06302.jpg

Als verpleegkundige dien je heel wat verpleegtechnische vaardigheden onder de knie te krijgen. Tijdens de eerste 3 jaar leer je elk semester een aantal belangrijke vaardigheden aan, die je daarna op stage verder inoefent. De skills labs gaan door in kleine groepjes (maximum 15 studenten/groep), en worden aangevuld met vrijblijvende inoefenmomenten. Studenten krijgen volop de kans om op eigen tempo de vaardigheden in te oefenen, totdat ze deze onder de knie hebben. De toegewezen praktijklector is de hulplijn die studenten kunnen inroepen waar nodig.

Tijdens je opleiding komen de diverse zorggebieden aan bod, o.a. : geriatrische verpleegkunde; kinderverpleegkunde; psychiatrische verpleegkunde; ziekenhuisverpleegkunde en thuisverpleegkunde. Deze zorggebieden worden zowel in theorie als praktijk doorlopen. Elke student doorloopt doorheen zijn 3 eerste jaren stage in deze verschillende zorgdomeinen (Europese regelgeving). In het vierde jaar kan de student door middel van keuzestages zelf zijn eigen weg kiezen. Dit kan breed zijn: een intensieve zorgendienst, een palliatieve dienst, een forensische dienst, een oncologische afdeling,…Alle zorggebieden binnen de verpleegkundige zorg zijn hierbij een mogelijke optie, en dit zowel in het binnen – als buitenland.

Opleiding / Dienst