Opleidingsprogramma

DSC06218.jpg

Quote alumnus: “Het samenwerken met elkaar, empathie en het leren opbrengen van respect voor de mensen rondom ons in al hun eigenheid, voor onze docenten, gastdocenten, begeleiders, zorgverleners, medestudenten, patiënten en hun familie of verzorgers… vormde vooral tijdens de stages maar ook doorheen de rest van de opleiding de rode draad.”

Quote werkveldpartner: “De Howest studenten durven kritisch en out of the box te denken.”

Binnen Howest leiden we onze studenten op tot bachelors verpleegkunde met een sterke klinische, maar ook kritische blik. Verpleegkundigen die niet alleen zelf kwaliteitsvolle zorg leveren, maar ook verbeteringen in de praktijk kunnen aanbrengen. Daarnaast vormen we verpleegkundigen die ontvankelijk zijn voor de noden van de patiënt, een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen en zodoende echt een verschil uitmaken voor de patiënt en de familie! Als verpleegkundige heb je daarbij oog voor zowel het lichamelijke, sociale als psychische aspect.

Verpleegkundige rollen

DSCF5771.jpg

In de opleiding Verpleegkunde aan Howest zien we de verpleegkundige als iemand die in zijn beroep verschillende rollen opneemt. Hij/zij is, hoe kan het anders, in de eerste plaats een zorgverlener (klinisch zorgexpert). Daarnaast is hij/zij uiteraard een sterke communicator en een gezondheidsbevorderaar (patient advocate). Ook heeft de bachelor in de verpleegkunde een belangrijke rol inzake kwaliteit en innovatie: de rollen professionele ontwikkelaar en kwaliteitspromotor dragen hiertoe bij. Tot slot integreert de verpleegkundige alle voorgaande rollen in het professioneel, verpleegkundig handelen en dit in complexe en gespecialiseerde situaties (nurse@work).

Binnen de rol van klinisch zorgexpert gaan we naar de kern van het verpleegkundig beroep. Je leert alles over de bouw en de werking van het gezonde, maar ook van het zieke lichaam. De verschillende domeinen (psychiatrie, geriatrie, pediatrie, medische, heelkunde, moeder en kind, thuiszorg) binnen de verpleegkunde leer je kennen vanaf het eerste semester, en dit a.d.h.v. theorie en studiebezoeken. In de daarop volgende semesters wordt elk domein verder uitgediept. Daarnaast wordt ingezet op verpleegkundig redeneren. De verschillende opleidingsonderdelen proactief verplegen begeleiden je in het opbouwen van een sterke klinische blik.

Binnen de rol van patient advocate worden je communicatieve vaardigheden aangescherpt. Je leert gemakkelijke én moeilijke gesprekken voeren met patiënten; evenals je patiënt te stimuleren inzake gezond gedrag en therapietrouw (preventie). Daarnaast wordt ingezet op het leren samenwerken in een team van professionals (met andere verpleegkundigen én andere disciplines). Tot slot wordt stilgestaan bij de organisatie en coördinatie van zorg.

Als professionele ontwikkelaar leer je reflecteren en kritisch kijken naar jezelf én de verpleegkundige praktijk. Een kritische blik is een motor voor verandering!

De rol als kwaliteitspromotor wordt benadrukt door de aandacht voor evidence-based nursing. Hier leren we je wetenschappelijke literatuur opzoeken, interpreteren en gebruiken om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren.

In de rol van nurse@work integreer je alle voorgaande rollen in het professioneel, verpleegkundig handelen en dit in complexe en gespecialiseerde situaties. Je kan hiertoe kennis en inzichten uit een specifiek domein kritisch evalueren en combineren, en complexe gespecialiseerde vaardigheden toepassen, gelieerd aan onderzoeksuitkomsten.

Skills lab en stage

DSC06302.jpg

Als verpleegkundige dien je heel wat verpleegtechnische vaardigheden onder de knie te krijgen. Tijdens de eerste 3 jaar leer je elk semester een aantal belangrijke vaardigheden aan, die je daarna op stage verder inoefent. De skills labs gaan door in functionele groepjes, en worden aangevuld met vrijblijvende inoefenmomenten. De studenten verpleegkunde krijgen volop de kans om op eigen tempo de vaardigheden in te oefenen, totdat ze deze onder de knie hebben. De toegewezen praktijklector is de hulplijn die studenten kunnen inroepen waar nodig.

Tijdens je opleiding komen de Europese zorgdomeinen aan bod: (1) algemene geneeskunde en medische specialismen, (2) algemene chirurgie en chirurgische specialisme, (3) kinderverzorging en pediatrie, (4) hygiëne en verzorging van moeder en pasgeboren kind, (5) geestelijke gezondheid en psychiatrie, (6) bejaardenverzorging en geriatrie en (7) verzorging thuis. Deze zorgdomeinen worden zowel in theorie als praktijk doorlopen. Elke student loopt doorheen zijn drie eerste jaren stage in deze verschillende zorgdomeinen (cfr. Europese regelgeving). In het vierde jaar kan de student door middel van keuzestages zelf zijn eigen weg kiezen. Dit kan breed zijn: een intensieve zorgendienst, een palliatieve dienst, een forensische dienst, een oncologische afdeling, … Alle zorgdomeinen binnen de verpleegkundige zorg zijn hierbij een mogelijke optie, en dit zowel in het binnen- als buitenland.