Onderzoek en dienstverlening

Toegepast onderzoek

howest illustraties_programma cropped.png

Toegepast wetenschappelijk (“evidence-based”) onderzoek is naast onderwijs een van de kernopdrachten van de opleiding Toegepaste psychologie aan Howest. Onder toegepast of praktijkgericht onderzoek verstaan we onderzoek dat inspeelt op concrete behoeften en vragen vanuit het werkveld en/of onderzoek met een duidelijke terugkoppeling naar de praktijk. Binnen de opleiding Toegepaste psychologie zetten we hier vooral in op innovatie via thema’s als o.a. digitaal testen, eHealth, serious games, peer support, innovatieve personeelsselectie, ...  

Studenten worden rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken bij dit onderzoek. Enerzijds worden de resultaten van ons onderzoek altijd teruggekoppeld naar onze onderwijsactiviteiten, en anderzijds kunnen studenten ook actief participeren aan dit onderzoek.

Meer info

howest illustraties_toekomst cropped.png

Wil je graag meer weten over onze onderzoeksprojecten of heb je een idee om samen met ons onderzoek uit te voeren, contacteer dan onze onderzoekscoördinator Elia Wyverkens (elia.wyverkens@howest.be).