Petra Casselman

Petra Casselman

Petra Casselman.jpg

In 1997 studeerde ik af als Master in de Psychologie (UGent). Daarvoor behaalde ik reeds de diploma’s van ziekenhuis- en pediatrische verpleegkunde. In de daaropvolgende jaren deed ik verschillende werkervaringen (interims) op in de jeugdzorg. Ik werkte onder meer met kinderen en jongeren

  • die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden;
  • met een auditieve beperking;
  • met een mentale beperking en/of ontwikkelingsachterstand;
  • met neuro-motorische stoornissen.

Ik volgde in die periode een specialisatie-opleiding in de ontwikkelingsgerichte en experiëntiële psychotherapie (UGent, 2001 – 2005). Later kwam daar nog de permanente vorming Psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren bij (UGent, 2011 – 2013).

Ondertussen begon ik interesse te krijgen in het onderwijs. Van september 2005 tot juni 2007 gaf ik les in de laatste graad van het technisch en beroepsonderwijs. Ik volgde ondertussen de lerarenopleiding (Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid, 2004 – 2006).

Vanaf september 2007 werk ik als lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen. Ik gaf reeds les in verschillende opleidingen (Bachelor Verpleegkunde, Bachelor Sociaal Werk en Bachelor Secundair Onderwijs), maar mijn hoofdopdracht situeerde zich steeds binnen de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie.

Onderwijs

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Momenteel geef ik voornamelijk les in het eerste en het derde jaar van de opleiding. In het eerste jaar doceer ik de vakken Levenslooppsychologie, Recht en deontologie en een deel van het vak Klinische psychologie. Daarnaast begeleid ik ook werkcolleges waarin de vaardigheden ‘observeren’ en ‘rapporteren’ aan bod komen. In het derde jaar van de opleiding doceer ik het keuzevak ‘Werken met kinderen en jongeren’.

Ik begeleid ook stages, voornamelijk in het klinische en pedagogische werkveld.

Onderzoek en dienstverlening

howest illustraties_toekomst cropped.png

Naast de onderwijsgerelateerde opdrachten was ik in de periode 2008 – 2014 kwaliteitsmedewerker voor de opleiding Toegepaste Psychologie.

De afgelopen jaren participeerde ik ook in twee PWO’s (PWO = projectmatig wetenschappelijk onderzoek):

  • ‘Beweging als medicijn’ (2009 – 2011). Dit PWO resulteerde in de opmaak van een dossier voor de opstart van een nieuw opleiding, Bachelor Sport en Bewegen.
  • ‘Taalbeleid’ (2011 – 2012). In dit PWO werden concrete tools opgemaakt die lectoren kunnen ondersteunen bij het werken aan talige competenties van studenten uit hogeschool-opleidingen waarin er geen specifieke taalvakken gedoceerd worden.

Als lector hecht ik er veel belang aan om goed cursus- en oefenmateriaal op te maken en op een dusdanige manier les te geven dat het bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Om studenten te ondersteunen bij hun leerproces, werkte ik ook mee aan de opmaak van een digitaal leerplatform bij het handboek ‘Psychologie van de levensloop’ (P. Craeynest, 2013).

Naast mijn opdrachten binnen de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie ben ik vertrouwenspersoon voor het personeel van Howest. In het kader van deze opdracht volgde ik in 2016 een basisopleiding voor vertrouwenspersonen (Idewe, Zwijnaarde).

Mijn eindwerken

howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png
  • Thesis (1997):‘Psychisch verwaarloosde kinderen. Een psychoanalytische benadering’.
  • Specialisatieverslag (2005) : ‘Speltherapie als hefboom voor het installeren van een containend-empathische relatie met een hechtingsgestoord kind’.
  • Eindwerk (2013): ‘Autisme en (infantiele) psychose. Een vergelijking aan de hand van twee gevalsstudies’.