Miet Craeynest

Miet Craeynest

Miet Craeynest.jpg

Ik studeerde Klinische Psychologie aan de KULeuven (2002) en behaalde er ook mijn aggregaatsgetuigschrift (2003). In 2006 behaalde ik aan de UGent een doctoraat, met als titel: “Overweight and obesity in children and adolescents: the role of implicit cognitions towards food and physical activity.” Tussen 2006 en 2011 was ik als lector verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie van de Thomas More Hogeschool (Antwerpen). In 2011 besloot ik mijn passie voor het hoger onderwijs verder te zetten aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Howest, waar ik zowel doceer als onderzoek doe.

Onderwijs

Miet Craeynest - cover-algemene-psychologie.png

Miet Craeynest - foto-sociale-psy.jpg

Ik doceer modules die betrekking hebben op onderzoeksmethodologie, psychodiagnostiek en sociale psychologie. Daarnaast begeleid ik heel wat studenten bij het maken van hun bachelorproef.

Verder ben ik co-auteur van twee psychologische handboeken: Algemene Psychologie (2010) en Sociale Psychologie (2016).

Onderzoek

Miet Craeynest - howtotestlogo.png

Mijn doctoraat en de daaruit voortvloeiende publicaties situeren zich op de kruising van de gezondheidspsychologie, de sociale psychologie en de experimentele psychologie. Centraal daarin stond de onderzoeksvraag in hoeverre verschillende varianten van de Impliciete Associatietest (IAT; Greenwald et al., 1998), een sociaalpsychologisch onderzoeksparadigma om impliciete attitudes te meten, kan ingezet worden om bij kinderen en jongeren deze vorm van spontane of automatische attitudes ten aanzien van voeding en beweging te meten.

Vanuit mijn huidige onderwijsopdracht aan Howest heeft mijn onderzoeksinteresse zich ondertussen verlegd naar meer praktijkgericht onderzoek op het gebied van psychodiagnostiek. Het uitgangspunt daarbij is de grote behoefte aan kennis over en een laagdrempelige toegang tot kwaliteitsvol Vlaams genormeerd testmateriaal (cf. o.a. Germeijs et al., 2003; Grietens et al., 2004; Paulussen & Vereycken, 2013; Schittekatte, 2003, 2012).

Vanuit die insteek ben ik, samen met partners van de UGent, KULeuven, VUB, Thomas More en de CLB-wereld, betrokken in het Onderwijsloopbaanproject (het zogenaamde OLB-project). Het doel van dit longitudinale onderzoek is de ontwikkeling van een Vlaams genormeerde testbatterij die door het CLB zal kunnen ingezet worden om leerlingen uit het secundair te begeleiden in hun studiekeuze. In 2014 werd hierover in Howest Kortrijk een studiedag georganiseerd. Meer info daarover vind je hier. In augustus (2016) verscheen er ook een themanummer over het OLB-project in Caleidoscoop.

Vanuit diezelfde bekommernis om de nood aan kwaliteitsvol testmateriaal, ontstond ook het PWO-project www.howtotest.be (februari 2013- januari 2016). Samen met mijn collega Kathleen Omey werd een website ontwikkeld ter ondersteuning van de neuropsychodiagnostische testpraktijk. Het is een platform dat gestoeld is op vier pijlers: ten eerste bieden testfiches een zo volledig mogelijk overzicht van het bestaande neuropsychologische testmateriaal, geordend per functie. Ten tweede ontwikkelden we scorehulpjes aan de hand waarvan vaak gebruikte copyrightfree testen efficiënt en gestandaardiseerd kunnen worden afgenomen en verwerkt. Ten derde worden data verzameld waarop Vlaams normeringsonderzoek kan worden geënt, en ten vierde is er ook een forum aan de hand waarvan neuropsychodiagnostici met elkaar over hun testgebruik kunnen communiceren. In maart 2016 verscheen in Tijdschrift Klinische Psychologie een artikel met meer achtergrondinformatie over het project; dit kan hier gedownload worden. In september 2017 verschijnt er een nieuw artikel in Tijdschrift Klinische Psychologie, dat gaat over een nieuw scoringssysteem voor de Complexe Figuur Test.

Dienstverlening

Miet Craeynest - Foto-Miet-en-Kathleen.jpg

In beide praktijkgerichte onderzoeken, het OLB-project en www.howtotest.be, is dienstverlening voor de Vlaamse testpraktijk een speerpunt. Via studenten worden data verzameld die vervolgens worden gebruikt voor Vlaams normeringsonderzoek. Beide projecten getuigen op die manier van een mooie kruisbestuiving tussen onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.

Verder ben ik ook lid van het afgevaardigd bestuur van het Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD; www.vlaamsforumdiagnostiek.be), een vzw die tot doel heeft kwaliteitsvolle diagnostiek in onderwijs, gezondheids-, welzijns- en arbeidszorg te bevorderen.

Publicaties

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png
 • Craeynest, M, Omey, K., Blake, S., & Ryckewaert, R. (2017, in press). What’s in the strategy? Een nieuw scoringssysteem voor de tekenstrategie van de Complexe Figuur Test. Tijdschrift Klinische Psychologie.
 • Soenens, B., Briers, V., Craeynest, M., Verschueren, K., & Vansteenkiste, M. (2016). De nieuwe OLB-tool: Welke instrumenten en waarom? Caleidoscoop, 28, 12-17.
 • Vandenkerckhove, B., Soenens, B., Vansteenkiste, M., Craeynest, M., Deeren, B., Depotter, I., & David, J. (2016). Het noorden kwijt? Het intern kompas als houvast bij het studiekeuzeproces. Caleidoscoop, 28, 26-34.
 • Craeynest, M., & Omey, K. (2016). Een digitaal platform voor de neuropsychologische testpraktijk: www.howtotest.beTijdschrift Klinische Psychologie, 46, 31-40.
 • Raes, F., GriffithJ.W., Vanbrabant, K., Nelis, S., SmetsJ., Craeynest, M., Williams, M.G., & HermansD. (submitted). Negative overgeneralization to the self and overgeneral autobiographical memory: Independent predictors of a worse course of depression. Clinical Psychological Science
 • Debeer E., Raes F., Williams J., Craeynest M., Hermans D. 2014. Operant conditioning of autobiographical memory retrieval. Memory22, 171-183.
 • Craeynest, P., Craeynest, M., & Meuleman, S. (2010). Algemene psychologie. Een inleiding. Leuven: Acco.
 • Haerens, L., Craeynest, M., Deforche, B., Maes, L., Cardon, G., & De Bourdeaudhuij, I. (2009). The contribution of home and school environmental factors in explaining physical activity in adolescents. Journal of Environmental and Public health. doi:10.1155/2009/320372.
 • Craeynest, P., Craeynest, M., Timperman, T., Van Vaerenbergh, G., & Vanhoomissen, T. (2008). Sociale psychologie. Een inleiding. Leuven: Acco.
 • Haerens, L., Craeynest, M., Deforche, B., Maes, L., Cardon, G., & De Bourdeaudhuij, I. (2008). The contribution of psychosocial and home environmental factors in explaining eating behaviors in adolescents. European Journal of Clinical Nutrition, 62, 51-59.
 • Craeynest M., Crombez, G., Koster, E.H.W., Haerens, L., & De Bourdeaudhuij, I. (2008). Cognitive-motivational determinants of fat food consumption: The implicit association between arousal and fat food. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 39, 354-368.
 • Craeynest M., Crombez, G., Deforche, B., Tanghe, A., & De Bourdeaudhuij, I. (2008). The role of implicit attitudes towards food and physical activity in the treatment of youth obesity. Eating Behaviors, 9, 41-51.
 • Craeynest M., Crombez, G., Haerens, L., & De Bourdeaudhuij, I. (2007). Do overweight youngsters like food more than lean peers? Assessing their implicit attitudes with a personalized Implicit Association Task. Food Choice and Preference, 18, 1077-1084.
 • Craeynest, M. (2006). Overweight and obesity in children and adolescents: the role of implicit cognitions towards food and physical activity. Unpublished doctoral dissertation.
 • Craeynest, M., Crombez, G., De Houwer, J., Deforche, B., & De Bourdeaudhuij, I. (2006). Do children with obesity implicitly identify with sedentariness and fat food? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 37, 347–357.
 • Craeynest, M., Crombez, G., De Bourdeaudhuij, I. (2006). Using the EAST and the IAT to assess implicit food preferences in overweight and obese youngsters. Appetite, 47, 261.
 • Craeynest, M., Crombez, G., De Houwer, J., Deforche, B., Tanghe, A., & De Bourdeaudhuij, I. (2005). Explicit and implicit attitudes towards food and physical activity in childhood obesity. Behaviour Research and Therapy, 43, 1111–1120.
 • Craeynest, M., Crombez, G., De Houwer, J., Tanghe, A., & De Bourdeaudhuij, I. (2005). Implicit high-fat food craving in childhood obesity. Obesity Reviews, 6, supplement 1, pp. 125.
 • Craeynest, M., Crombez, G., De Houwer, J., Deforche, B., Tanghe, A., & De Bourdeaudhuij, I. (2004). Expliciete en impliciete attitudes ten aanzien van voeding en beweging bij kinderen met obesitas. Gedrag en Gezondheid, 32(1), 28-39.
 • Craeynest, M., Crombez, G., & De Bourdeaudhuij, I. (2003). Motiveren van obese personen tot gedragsverandering. De Eetbrief, 115.

Presentaties

howest illustraties_programma cropped.png
 • Craeynest, M., & Omey, K. (2016). www.howtotest.be: Ontwikkeling van een online diagnostisch platform voor de neuropsychologische testpraktijk. Mondelinge presentatie op de 39ste Wintermeeting van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie, 26 februari 2016, Oostende.
 • Craeynest, M., & Omey, K. (2016). www.howtotest.be: Een online diagnostisch platform voor de neuropsychologische testpraktijk. Mondelinge presentatie op de studiedag ‘Neuropsychologie in schoolcontext’ van de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie, 18 maart 2016, Gent.
 • Craeynest, M., & Omey, K. (2015). www.howtotest.be: Ontwikkeling van een online diagnostisch platform voor de neuropsychologische testpraktijk. Mondelinge presentatie op de jaarlijkse studiedag van de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie’, 26 juni 2015, Gent.
 • Craeynest, M., & Omey, K. (2015). www.howtotest.be: development of a free access online platform to enhance the Flemish (Belgian) neuropsychological assessment practice. Poster presented at the 5th European Society of Neuropsychology (ESN) Conference, 9-12 September 2015, Tampere, Finland.
 • Craeynest, M. (2014). Sociale psychologie: hoe reageer jij in groep? Wetenschapscafé, 2 december 2014, Kortrijk.
 • Craeynest, M., & Omey, K. (2014). www.howtotest.be: Ontwikkeling van een online diagnostisch platform voor de neuropsychologische testpraktijk. Mondelinge presentatie op de studiedag ‘De zorg gaat digitaal. Ben je nog mee?’, 21 oktober 2014, Kortrijk.
 • Debeer, E., Raes, F., Williams, J. M. G., Craeynest, M., & Hermans, D. (2012). Operant conditioning of autobiographical memory specificity: An experimental investigation of the functional avoidance hypothesis. Paper presented at the 7th Special Interest Meeting on Autobiographical Memory and Psychopathology, Aarhus, Denmark.
 • Debeer, E., Raes, F., Williams, J.M.G., Craeynest, M., & Hermans, D. (2011). Overgeneral autobiographical memory as a learned cognitive avoidance strategy. Paper presented at the 41th EABCT Annual Congress, August 31 – September 3 2011, Reykjavik, Iceland.
 • Craeynest, M., Soetens, B., & Braet, C. (2009). When suppression backfires : The ironic effects of suppressing eating-related thoughts and actions in disinhibited restrainers. Paper presented at the 26th Annual Conference of the Cognitive Psychology Section, September 1-3 2009, Hatfield (London), United Kingdom.
 • Craeynest, M., Crombez, G., & De Bourdeaudhuij, I. (2006). Using the EAST and the IAT to assess implicit food preferences in overweight and obese youngsters. Poster presented at the Food Choice Conference, April, 19-22 2006, Birmingham, United Kingdom.
 • Craeynest, M., Crombez, G., & De Bourdeaudhuij, I. (2006). Using the EAST and the IAT to assess implicit food preferences in overweight and obese youngsters. Poster presented at the Third Belgian Meeting of Experimental Psychopathology, May, 24 2006, Ghent, Belgium. [Appetite, 47, 261].
 • Craeynest, M., Crombez, G., De Houwer, J., Tanghe, A., & De Bourdeaudhuij, I. (2005). Implicit high-fat food craving in childhood obesity. Poster presented at the 14th European Congress on Obesity, June 1-4 2005, Athens, Greece. [Obesity Reviews, 6, supplement 1, pp. 125].
 • Craeynest, M., Crombez, G., De Houwer, J., Tanghe, A., & De Bourdeaudhuij, I. (2005). Implicit determinants of high-fat food consumption in childhood obesity. Paper presented at the 34th EABCT congress, September 21-24 2005, Thessaloniki, Greece.
 • Craeynest, M., Crombez, G., De Houwer, J., Tanghe, A., & De Bourdeaudhuij, I. (2004). Determinants of childhood obesity: explicit and implicit attitudes towards food and physical activity. Paper presented at the 5th Dutch Conference of Psychology and Health, May 10-12 2004, Kerkrade, The Netherlands.
 • Craeynest, M., Crombez, G., & De Bourdeaudhuij, I. (2004). Environmental determinants of food choice in youth: construction of a questionnaire. Poster presented at the 3th Annual Meeting of the International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA), June 10-13 2004, Washington, U.S.A.
 • Craeynest, M., Crombez, G., De Bourdeaudhuij, I., De Houwer, J., Deforche, B., & Tanghe, A. (2004). Do children with obesity prefer fat food and sedentariness? An experimental study to their explicit and implicit attitudes. Poster presented at the 8th International Congress of Behavioral Medecine, August 26-28 2004, Mainz, Germany.
 • Craeynest, M., Crombez, G., & De Bourdeaudhuij, I. (2004). Implicit food preference in childhood obesity. Poster presented at the 34th EABCT congress, September 8-11 2004, Manchester, United Kingdom.
 • Craeynest, M., Crombez, G., De Bourdeaudhuij, I., De Houwer, J., Deforche, B., & Tanghe, A. (2003). Explicit and implicit attitudes towards food and physical activity in childhood obesity. Poster presented at the Special Interest meeting on the use of indirect measures of attitudes and associations in clinical and health psychology, August 25-27 2003, Diksmuide, Belgium.
 • Craeynest, M., Crombez, G., De Bourdeaudhuij, I., De Houwer, J., Deforche, B., & Tanghe, A. (2003). Explicit and implicit attitudes towards food and physical activity in childhood obesity. Paper presented at the 33th EABCT congress, September 10-13 2003, Prague, Czech Republic.