Meet & greet

Contacteer ons

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Heb je nog vragen?
Aarzel niet om jouw vraag te stellen aan de opleidingscoördinator van de opleiding.

Jouw trajectbegeleider

howest illustraties_programma cropped.png

De stap naar het hoger onderwijs is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We leveren aan Howest dan ook heel wat inspanningen om je tijdens je studies te ondersteunen en je op een optimale manier je studietraject te laten doorlopen. Voor ons sta je als student werkelijk centraal. Aan Howest staat een persoonlijk contact met de docenten hierbij voorop.

Indien je een enigszins ander traject wenst te volgen binnen een opleiding, kan je bij de trajectbegeleiders terecht. Je kan om diverse redenen voor zo’n individueel traject kiezen:

  • Misschien heb je reeds eerdere diploma’s (EVK’s) behaald of heb je al flink wat werkervaring (EVC’s) opgedaan en nu wil je in het kader daarvan vrijstellingen behalen?
  • Misschien heb je geen diploma secundair onderwijs maar zou je toch studies in het hoger onderwijs willen aanvatten (via het Toelatingsonderzoek)?
  • Misschien is je eerste jaar studeren wat tegengevallen en moet je een aantal vakken hernemen dit academiejaar, maar neem je toch ook al wat vakken van het volgende jaar mee?
  • Misschien studeer je onder bijzondere omstandigheden (heb je een functiebeperking, moet je werken en studeren combineren…)

De trajectbegeleider zal je in al deze omstandigheden helpen om de voor jou optimale weg uit te stippelen!
Contacteer Sofie Doom, trajectbegeleider van de opleiding.

Waar heb je les?

howest illustraties_locatie cropped.png

De lessen gaan door in Campus Brugge Centrum.

Maak kennis met het docententeam

Petra Casselman.jpg

Petra Casselman studeerde Klinische Psychologie aan de UGent (1997). Na haar afstuderen deed ze verschillende jaren ervaring op in de jeugdzorg. Ondertussen bekwaamde ze zich in de cliëntgerichte en de psychoanalytische therapie. 

Sinds 2007 is ze docent aan de opleiding Toegepaste Psychologie. Haar onderwijsactiviteiten situeren zich vooral binnen het domein van de levenslooppsychologie, counseling, werken met kinderen en jongeren en interdisciplinair samenwerken. Ze verdiept zich tevens in het werken met honden binnen de gezondheidszorg en de hulpverlening.  Daarnaast begeleidt ze stages en is ze vertrouwenspersoon voor personeel.

Miet Craeynest.jpg

Miet Craeynest studeerde Klinische Psychologie aan de KULeuven (2002) en behaalde aan de UGent haar doctoraat (2006). Sindsdien is ze docent aan de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie.

Haar expertise situeert zich in het domein van de sociale psychologie, kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodologie en psychodiagnostiek. 

Els De Bruycker studeerde Klinische Psychologie aan de UGent (2001) en bachelor in de dierenzorg (2013). Sinds 2007 is ze betrokken bij de opleiding Toegepaste Psychologie als (gast)lector.  Momenteel is ze gastlector Statistiek I, bachelorproefbegeleider en projectmedewerker. 

Daarnaast is ze educatief medewerker bij de Vlaamse Vereniging Autisme

Haar interessegebieden zijn statistiek, onderzoeksmethoden, diergedrag en het inzetten van dieren in de hulpverlening, autisme, krachtgericht werken en ervaringsdeskundigheid. 

Petra De Vlieger.jpg

Petra De Vlieger behaalde haar masterdiploma in de Klinische Psychologie en een aggregaatsdiploma aan de KULeuven (2000). Vijf jaar later behaalde ze aan de UGent haar doctoraat.

Sinds 2011 is ze lector aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest waar ze alle vakken in verband met gesprekstechnische vaardigheden voor haar rekening neemt. Naast haar tewerkstelling als lector in Howest heeft ze ook een zelfstandige praktijk als klinisch psycholoog en relatietherapeut. Ze begeleidt er vooral koppels of mensen met psychosomatische en stress-gerelateerde klachten door middel van kortdurende, oplossingsgerichte therapie.

Sofie Doom.jpg

Sofie Doom studeerde Klinische en Ontwikkelingspsychologie (1987) en volgde de Specifieke Lerarenopleiding aan UGent (2003). Ze deed 15 jaar ervaring op in het werkveld en specialiseerde zich in de Neuropsychologie.

Sinds 2003 is ze lector aan Howest. Ze is coördinator van de opleiding Toegepaste Psychologie sinds 2010.

Veerle Dubuy.jpg

Veerle Dubuy is doctor in de Gezondheidswetenschappen (UGent) en sinds 2006 werkzaam als lector in de opleidingen Toegepaste Psychologie en Sport en Bewegen van Howest.

Haar onderwijsactiviteiten situeren zich voornamelijk in het domein van gezondheidspromotie (promotie van fysieke activiteit en gezonde voeding).

Kim Maes.jpg

Kim Maes behaalde na haar bacheloropleiding leerkracht lager onderwijs (1998) nog haar masteropleiding in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde).

Ze werkte een aantal jaren in de lerarenopleiding en ging daarna als GON-begeleider aan de slag. Sinds 2009 werkt ze als lector in de opleiding Toegepaste Psychologie en sinds 2011 is ze stagecoördinator van de opleiding. Ze werkte in het verleden mee aan verschillende onderzoeksprojecten van de opleiding. Haar onderwijsactiviteiten situeren zich voornamelijk rond gesprekstechnieken, reflectievaardigheden, leer- en ontwikkelingsstoornissen en online hulpverlening.

Mathew Maginet.jpg

Mathew Maginet behaalde na zijn bachelordiploma leerkracht lager onderwijs (2011) nog zijn masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde) aan de Universiteit Gent (2014).

Sinds 2015 is hij docent binnen de opleiding Toegepaste Psychologie waar hij (mede)verantwoordelijk is voor de vakken school- en pedagogische psychologie, diversiteit, en gesprekstechnieken. Daarnaast begeleidt hij ook stages.

Annelien Mees behaalde haar masterdiploma in de Klinische Psychologie aan de UGent (2012). In 2017 beëindigde ze het vierjarig postgraduaat in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren aan de UAntwerpen. Na haar studies werkte Annelien in verschillende settings binnen de school- en klinische psychologie. Sinds 2013 werkt ze als zelfstandig psycholoog-psychotherapeut met kinderen, jongeren en hun ouders. Sinds 2017 doet ze dit in haar eigen groepspraktijk.

In 2018 startte Annelien als lector aan Howest. Ze geeft werkcolleges rond gesprekstechnieken en training en begeleidt bachelorproeven.

Kathleen Omey studeerde Klinische en Ontwikkelingspsychologie aan de UGent (1987). Daarna specialiseerde ze zich in neuropsychologische diagnostiek en in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren. Na haar studies werkte ze vier jaar in het laboratorium voor Fysiologische Psychologie en Neuropsychologie (UZ Gent).  Daarna was ze meer dan 20 jaar werkzaam in een centrum voor ambulante revalidatie waar ze werkte met kinderen en hun ouders. 

Momenteel is ze als lector verbonden aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest. Ze doceert er (neuro-)psychodiagnostiek en gesprekstechnieken. Daarnaast werkt ze in een zelfstandige praktijk als psychotherapeut.

Helga Peeters.jpg

Helga Peeters is doctor in de Psychologie (UGent) en sinds 2011 als lector en onderzoeker verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Howest.

Zowel haar onderwijs- als onderzoeksactiviteiten situeren zich voornamelijk in het domein van HRM, en vooral binnen Rekrutering & Selectie (competentiegerichte selectie, innovatievere methoden zoals situationele testen, …).

Pascale Rogie.jpg

Pascale Rogie studeerde Klinische Psychologie aan de UGent (1987). Daarna specialiseerde zij zich verder in de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en in het werken met kinderen en jongeren.

Ze is als lector verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie en doceert er gesprekstechnieken, ethiek en psychofarmacologie. Daarnaast fungeert zij ook als mentor voor de studenten Toegepaste Psychologie. Zij werkt eveneens in een zelfstandige psychologenpraktijk.

Annemie Schepens.jpg

Annemie Schepens is Doctor in de Pedagogische Wetenschappen en werkte in het verleden als doctor-assistent in de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie aan de UGent.

Sinds 2008 maakt ze deel uit van het team Bachelor Toegepaste Psychologie. Ze is er onderzoekscoördinator en tevens verantwoordelijk voor de begeleidingscyclus voor de bachelorproef.

Mieke Traen. Na haar afstuderen als Master in de Klinische psychologie (1999) aan de UGent, is ze vooral werkzaam in de ouderenzorg (WZC, PZ en AZ). Hiertoe specialiseerde ze zich verder in de cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie (KuLeuven) en de klinische neuropsychologie (UGent). 

Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie is ze sinds 2016 gastlector voor het vak Neuropsychologie. Sinds 2019 is ze tevens betrokken bij vakken rond de klinische praktijk. Daarnaast werkt ze als klinisch neuropsycholoog in een algemeen ziekenhuis.

Arnaud Van den Berghe.jpg

Arnaud Van den Berghe studeerde Klinische psychologie aan de KULeuven (1988). Na jaren in bedrijven aan de slag geweest te zijn, veranderde hij van koers.

Sinds 2009 is hij als lector verbonden aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest. Hij doceert er HRM en concentreert zich op het domein van training en coaching.

Lien Van Eynde.jpg

Lien Van Eynde studeerde Klinische psychologie aan de UGent (1994). Ze deed heel wat praktijkervaring op, o.a bij het begeleiden van personen met een niet aangeboren hersenletsel, in het CLB voor buitengewoon onderwijs, bij pleegzorg voor kinderen met een beperking en in het palliatief support team van een algemeen ziekenhuis.

Sinds 2014 zet ze deze praktijkervaring in als lector verbonden aan de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest, waar ze zich voornamelijk toelegt op de vakken gerontopsychologie, gesprekstechnieken en stagebegeleiding.

Pat Vanhecke.jpg

Pat Vanhecke studeerde Orthopedagogiek aan de UGent (2001). Later specialiseerde hij zich in zorgverbreding in onderwijs, inclusief onderwijs, emancipatorisch werken met mensen met een beperking, en interculturele hulpverlening.

Sinds 2011 is hij als lector verbonden aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest. Hij doceert er School- en Pedagogische Psychologie, Diversiteit, Reflectieportfolio,… Daarnaast is hij ook actief als onderzoeker binnen de opleiding.

Hannes Verdu.jpg

Hannes Verdru studeerde Klinische psychologie aan de KUL, met als specialisatie kinderen, jongeren, en hun gezinnen. Hij is lector en onderzoeker aan de Hogeschool West-Vlaanderen, binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Hij doceert er voornamelijk vakken rond training & coaching, en rond relatie- en gezinstherapie. Hij is ook als trainer verbonden aan de Interactie-academie vzw. Daarnaast werkt hij in een zelfstandige psychologenpraktijk (“Kaapstad“) voor kinderen en adolescenten.

Heleen Vermeersch behaalde in 2016 haar master in de klinische psychologie aan de UGent. Nadien volgde ze de Specifieke Lerarenopleiding (2017). 

Sinds 2018 werkt ze als lector aan Howest. Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie is ze er verantwoordelijk voor het vak @work2 waar theorie en praktijk worden geïntegreerd. Daarnaast begeleidt ze ook studenten in de ontwikkeling van hun bachelorproef. Ze is tevens tewerkgesteld als klasondersteuner in een secundaire school te Oostende.  

Elia Wyverkens is klinisch psycholoog – seksuoloog en behaalde haar doctoraat aan de UGent (2015). Ze onderzocht de beleving van gezinsvorming via donorconceptie en de beleving van vruchtbaarheidsproblemen voor koppels. Elia haar passie ligt enerzijds bij het onderzoeken van de thema’s reproductiviteit, seksualiteit en gender en anderzijds bij de behandeling van relationele en seksuele problemen. Ze specialiseerde zich dan ook als seksuoloog en behandelt in haar praktijk koppels en individuen met relationele, seksuele problemen en genderdysforie (praktijkastrid.be). Daarnaast werkte ze een aantal jaren als onderzoeker bij Kom op tegen Kanker en UZ Gent. 

Sinds 2017 is ze werkzaam als docent aan Hogeschool West-Vlaanderen, binnen de opleiding Toegepaste Psychologie, waar ze zich toelegt op voornamelijk vakken rond psychische stoornissen, gezondheidspromotie, seksuologie. Ze is ook actief als bachelorproefbegeleider en onderzoeker.   

Volg ons op sociale media

howest illustraties_follow us cropped.png