Meet & greet

Contacteer ons

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Heb je nog vragen?
Aarzel niet om jouw vraag te stellen aan Sofie Doom, opleidingscoördinator van de opleiding.

Jouw trajectbegeleider

howest illustraties_programma cropped.png

De stap naar het hoger onderwijs is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We leveren aan Howest dan ook heel wat inspanningen om je tijdens je studies te ondersteunen en je op een optimale manier je studietraject te laten doorlopen. Voor ons sta je als student werkelijk centraal. Aan Howest staat een persoonlijk contact met de docenten hierbij voorop.

Indien je een enigszins ander traject wenst te volgen binnen een opleiding, kan je bij de trajectbegeleiders terecht. Je kan om diverse redenen voor zo’n individueel traject kiezen:

  • Misschien heb je reeds eerdere diploma’s (EVK’s) behaald of heb je al flink wat werkervaring (EVC’s) opgedaan en nu wil je in het kader daarvan vrijstellingen behalen?
  • Misschien heb je geen diploma secundair onderwijs maar zou je toch studies in het hoger onderwijs willen aanvatten (via het Toelatingsonderzoek)?
  • Misschien is je eerste jaar studeren wat tegengevallen en moet je een aantal vakken hernemen dit academiejaar, maar neem je toch ook al wat vakken van het volgende jaar mee?
  • Misschien studeer je onder bijzondere omstandigheden (heb je een functiebeperking, moet je werken en studeren combineren…)

De trajectbegeleider zal je in al deze omstandigheden helpen om de voor jou optimale weg uit te stippelen!
Contacteer Sofie Doom, trajectbegeleider van de opleiding.

Maak kennis met het docententeam

Catherine Barbez.jpg

Catherine Barbez is doctor in de Psychologie en is zowel lector als onderzoeker aan de opleiding Toegepaste Psychologie (Howest).

Haar expertisedomeinen zijn onder andere psychische stoornissen, relatieproblemen, danstherapie, en mindfullness. Daarnaast heeft ze een zelfstandige psychologenpraktijk Impasse. Ze is lid van de redactie van het Tijdschrift Klinische Psychologie.

Heleen Becuwe.jpg

Heleen Becuwe studeerde Pedagogische Wetenschappen (2014) en volgde de Specifieke Lerarenopleiding (2015) aan de Universiteit Gent.

De laatste twee jaren van haar studies combineerde ze met projectwerk rond ‘Teacher educator Design Teams’ aan UGent. Sinds 2016 werkt ze als projectmedewerker aan een peer support project in het team Toegepaste Psychologie van Howest.

Petra Casselman.jpg

Petra Casselman studeerde Klinische Psychologie aan de UGent (1997). Na haar afstuderen deed ze heel wat ervaring op in de jeugdzorg. Ondertussen bekwaamde ze zich in de cliëntgerichte en de psychoanalytische therapie. Sinds 2007 doceert ze binnen de opleiding Toegepaste Psychologie vakken zoals levensloop- en klinische psychologie, recht en deontologie en werken met kinderen en jongeren. Daarnaast begeleidt ze ook stages en is ze vertrouwenspersoon voor personeel.

Miet Craeynest.jpg

Miet Craeynest studeerde Klinische Psychologie aan de KULeuven (2002) en behaalde aan de UGent haar doctoraat (2006). Sinds 2011 is ze lector aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest.

Ze doceert er vakken die betrekking hebben op onderzoeksmethodologie, psychodiagnostiek en sociale psychologie. Ze doet er ook praktijkgericht onderzoek naar de verbetering van psychodiagnostiek binnen de schoolpsychologische en de neuropsychologische context.

Jeffrey Declerck.jpg

Jeffrey Declerck behaalde na zijn studie tot master in de Psychologische wetenschappen (UGent, 1996) nog zijn aggregaat voor het secundair en hoger onderwijs. Hij werkte enkele jaren in het GO!, waar hij betrokken was bij meerdere Comeniusprojecten van de Europese gemeenschap. Hij was vier jaar praktijkassistent binnen de vakgroep experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie (UGent). Hij gaf er de vakdidactiek voor Psychologen binnen de Specifieke Lerarenopleiding.

Ondertussen werkt hij sinds 2000 voor de opleiding Toegepaste Psychologie, Sociaal Werk en de opleiding Toegepaste Informatica. Hij specialiseerde zich in User Experience Design. (o.a. het gebruiksvriendelijk maken van websites) en hij heeft interesse in holebi- en genderstudies.

Petra De Vlieger.jpg

Petra De Vlieger behaalde haar masterdiploma in de Klinische Psychologie en een aggregaatsdiploma aan de KULeuven (2000). Vijf jaar later behaalde ze aan de UGent haar doctoraat.

Sinds 2011 is ze lector aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest waar ze alle vakken in verband met gesprekstechnische vaardigheden voor haar rekening neemt. Naast haar tewerkstelling als lector in Howest heeft ze ook een zelfstandige praktijk als klinisch psycholoog en relatietherapeut. Ze begeleidt er vooral koppels of mensen met psychosomatische en stress-gerelateerde klachten door middel van kortdurende, oplossingsgerichte therapie.

Sofie Doom.jpg

Sofie Doom studeerde Klinische en Ontwikkelingspsychologie (1987) en volgde de Specifieke Lerarenopleiding aan UGent (2003). Ze deed 15 jaar ervaring op in het werkveld en specialiseerde zich in de Neuropsychologie.

Sinds 2003 is ze lector aan Howest. Ze is coördinator van de opleiding Toegepaste Psychologie sinds 2010.

Veerle Dubuy.jpg

Veerle Dubuy is doctor in de Gezondheidswetenschappen (UGent) en sinds 2006 werkzaam als lector in de opleidingen Toegepaste Psychologie en Sport en Bewegen van Howest.

Haar onderwijsactiviteiten situeren zich voornamelijk in het domein van gezondheidspromotie (promotie van fysieke activiteit en gezonde voeding).

Kim Maes.jpg

Kim Maes behaalde na haar bacheloropleiding leerkracht lager onderwijs (1998) nog haar masteropleiding in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde).

Ze werkte een aantal jaren in de lerarenopleiding en ging daarna als GON-begeleider aan de slag. Sinds 2009 werkt ze als lector in de opleiding Toegepaste Psychologie en sinds 2011 is ze stagecoördinator van de opleiding. Ze werkte in het verleden mee aan verschillende onderzoeksprojecten van de opleiding. Haar onderwijsactiviteiten situeren zich voornamelijk rond gesprekstechnieken, reflectievaardigheden, leer- en ontwikkelingsstoornissen en online hulpverlening.

Mathew Maginet.jpg

Mathew Maginet behaalde na zijn bachelordiploma leerkracht lager onderwijs (2011) nog zijn masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde) aan de Universiteit Gent (2014).

Sinds 2015 is hij docent binnen de opleiding Toegepaste Psychologie waar hij (mede)verantwoordelijk is voor de vakken school- en pedagogische psychologie, diversiteit, en gesprekstechnieken. Daarnaast begeleidt hij ook stages.

Kathleen Omey.jpg

Kathleen Omey studeerde Klinische en Ontwikkelingspsychologie aan de UGent (1987). Daarna specialiseerde ze zich in neuropsychologische diagnostiek en in het werken met kinderen en jongeren.

Momenteel is ze als lector verbonden aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest. Ze doceert er (neuro-)psychodiagnostiek, gesprekstechnieken en gerontopsychologie. Daarnaast werkt ze in een zelfstandige praktijk als psychotherapeut.

Helga Peeters.jpg

Helga Peeters is doctor in de Psychologie (UGent) en sinds 2011 als lector en onderzoeker verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Howest.

Zowel haar onderwijs- als onderzoeksactiviteiten situeren zich voornamelijk in het domein van HRM, en vooral binnen Rekrutering & Selectie (competentiegerichte selectie, innovatievere methoden zoals situationele testen, …).

Pascale Rogie.jpg

Pascale Rogie studeerde Klinische Psychologie aan de UGent (1987). Daarna specialiseerde zij zich verder in de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en in het werken met kinderen en jongeren.

Ze is als lector verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie en doceert er gesprekstechnieken, ethiek en psychofarmacologie. Daarnaast fungeert zij ook als mentor voor de studenten Toegepaste Psychologie. Zij werkt eveneens in een zelfstandige psychologenpraktijk.

Annemie Schepens.jpg

Annemie Schepens is Doctor in de Pedagogische Wetenschappen en werkte in het verleden als doctor-assistent in de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie aan de UGent.

Sinds 2008 maakt ze deel uit van het team Bachelor Toegepaste Psychologie. Ze is er onderzoekscoördinator en tevens verantwoordelijk voor de begeleidingscyclus voor de bachelorproef.

Arnaud Van den Berghe.jpg

Arnaud Van den Berghe studeerde Klinische psychologie aan de KULeuven (1988). Na jaren in bedrijven aan de slag geweest te zijn, veranderde hij van koers.

Sinds 2009 is hij als lector verbonden aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest. Hij doceert er HRM en concentreert zich op het domein van training en coaching.

Séverine Van De Voorde.jpg

Séverine Van De Voorde studeerde Klinische Psychologie (2003) aan de UGent en maakte daarna een doctoraat over kinderen met ADHD en dyslexie.

Momenteel is ze lector aan de opleiding Toegepaste Psychologie (Howest, sinds 2010), waar ze vakken zoals Ontwikkelingsstoornissen en Revalidatiepsychologie doceert. Daarnaast werkt ze als praktijkassistent aan Universiteit Gent (sinds 2015), en heeft ze een zelfstandige praktijk ‘Centrum Diabolo’ (DIAgnostiek, Begeleiding en Ondersteuning bij Leer- en Ontwikkelingsmoeilijkheden).

Lien Van Eynde.jpg

Lien Van Eynde studeerde Klinische psychologie aan de UGent (1994). Ze deed heel wat praktijkervaring op, o.a bij het begeleiden van personen met een niet aangeboren hersenletsel, in het CLB voor buitengewoon onderwijs, bij pleegzorg voor kinderen met een beperking en in het palliatief support team van een algemeen ziekenhuis.

Sinds 2014 zet ze deze praktijkervaring in als lector verbonden aan de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest, waar ze zich voornamelijk toelegt op de vakken gerontopsychologie, gesprekstechnieken en stagebegeleiding.

Pat Vanhecke.jpg

Pat Vanhecke studeerde Orthopedagogiek aan de UGent (2001). Later specialiseerde hij zich in zorgverbreding in onderwijs, inclusief onderwijs, emancipatorisch werken met mensen met een beperking, en interculturele hulpverlening.

Sinds 2011 is hij als lector verbonden aan de Opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie van Howest. Hij doceert er School- en Pedagogische Psychologie, Diversiteit, Reflectieportfolio,… Daarnaast is hij ook actief als onderzoeker binnen de opleiding.

Hannes Verdu.jpg

Hannes Verdru studeerde Klinische psychologie aan de KUL, met als specialisatie kinderen, jongeren, en hun gezinnen. Hij is lector en onderzoeker aan de Hogeschool West-Vlaanderen, binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Hij doceert er voornamelijk vakken rond training & coaching, en rond relatie- en gezinstherapie. Hij is ook als trainer verbonden aan de Interactie-academie vzw. Daarnaast werkt hij in een zelfstandige psychologenpraktijk (“Kaapstad“) voor kinderen en adolescenten.

Volg ons op sociale media

howest illustraties_follow us cropped.png

Waar heb je les?

howest illustraties_locatie cropped.png

De lessen gaan door in Campus Sint-Jorisstraat .

Opleiding / Dienst