'There's a crack in everything, that's how the light gets in' 

Wat maakt dat Kobe zo druk is in de klas? 

Zie je ook dat Carol worstelt met haar genderidentiteit? 

Heeft Sayed slaapproblemen door zijn stresserende job, of is er meer aan de hand...? 

Ben je nieuwsgierig naar het gedrag, de gedachten en gevoelens van mensen? Dan is Toegepaste Psychologie zeker iets voor jou!

In deze bacheloropleiding leer je via praktijkgericht onderzoek en psychodiagnostiek onderzoeken wat in kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in een brede waaier aan sectoren omgaat. Via psycho-educatie, trainen, counselen, coachen en andere technieken leer je om hun mentaal welbevinden te bevorderen en hun talenten en krachten te versterken. 

 

Studenten TP met lector werken met gevoelenskaart

Jouw lesrooster 

Elke week heb je ongeveer 20 uur les. Hieronder vind je een voorbeeld van een lesrooster. Zoals je merkt, proberen we de lesuren zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Theorievakken heb je in de voltallige groep, praktijkvakken in kleinere klasgroepen. Als er online lessen zijn, dan worden die gebundeld per dag. Het lessenrooster kan er week per week wel wat anders uitzien en kan ook per academiejaar afwijken. Het definitieve lesrooster voor het eerste semester wordt in september gecommuniceerd, dat voor het tweede semester in januari. 

Voorbeeld lesrooster

 

Studenten Toegepaste Psychologie in een kringgesprek
Eerste jaar

We beginnen met de fundamenten om het menselijke gedrag te begrijpen: je leert de bouwstenen van het menselijke gedrag kennen maar ook hoe mensen in hun sociale context reageren. Tegelijk worden de drie leerlijnen opgestart:

 • gedrag onderzoeken: wat houdt wetenschappelijk en psychodiagnostisch onderzoek in en hoe kan je het zelf uitvoeren?
 • gedrag beïnvloeden: je wordt ondergedompeld in verschillende vaardigheden om het gedrag van mensen te ondersteunen, versterken en veranderen.
 • professioneel handelen: hoe kan je jezelf als professional ontwikkelen? Je leert er jezelf als instrument in te zetten op het gebied van professionele gespreksvoering en verslaggeving.

In het tweede semester ligt de focus op het begrijpen en onderzoeken van het gedrag van mensen in een arbeidscontext (bedrijven en organisaties) en bij kinderen en jongeren. Voorlichten (psycho-educatie) en trainen zijn gedragsveranderingstechnieken die je kan toepassen bij individuen en groepen.

Programma

Tweede jaar

In het tweede jaar verdiep je je in het begrijpen en onderzoeken van de doelgroepen volwassenen en senioren. In de leerlijn professioneel handelen leer je nu jezelf als instrument in te zetten in wat meer complexe contexten, gekenmerkt door interdisciplinariteit en outreachend werken.

Vanaf de tweede helft van het tweede jaar kan je eigen keuzes maken en accenten leggen: in Skillslab worden je vaardigheden aangescherpt om er later in Werkplekleren mee aan de slag te gaan. In Projectwerk ga je op zoek naar een onderzoeksthema dat je in je bachelorproef zal uitwerken. 

Programma

Derde jaar

In het derde jaar word je verder klaargestoomd voor het werkveld! De noden zijn er groot. Aan de hand van keuzevakken kan je je expertise verder verdiepen of verbreden. In de leerlijn professioneel handelen scherpen we je professionele skills nog wat verder aan, ook om zelf je plek in een steeds veranderend werkveld te vinden. Je bachelorproef en stage vormen de kers op de taart.

Programma

Studente Toegepaste Psychologie

Waar kan je later terecht?

Na het behalen van je diploma mag je jezelf psychologisch consulent noemen. Dan kan je kiezen uit een waslijst aan mogelijke tewerkstellingsplekken: centra voor leerlingenbegeleiding, scholen, revalidatiecentra, selectie- en uitzendbureaus, woonzorgcentra, personeelsdiensten, centra voor geestelijke gezondheidszorg (voor kinderen en volwassenen), centra voor crisisbemiddeling, psychiatrische instellingen, slachtofferhulp, arbeidstrajectbegeleiding …

Je kan ook als zelfstandige aan de slag. De rode draad doorheen deze opsomming is dat je werkt in organisaties die professionele hulp verlenen om psychosociale problemen te voorkomen én in te perken en/of het psychosociale welzijn van kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen te optimaliseren.

Met je diploma Toegepaste Psychologie kan je dus heel wat kanten uit in het uitgestrekte domein van de psychologie. Dat je opgeleid wordt voor alle doelgroepen, maakt je kansen op de arbeidsmarkt alleen maar groter. Uiteraard kan je je bij de keuze van opdrachten, keuzevakken, stages en bachelorproef ook specialiseren als je al goed weet waar je naartoe wil.

Ilona Ladygina

Door de opgedane kennis en de vele oefenkansen tijdens de opleiding kon ik op mijn stageplaats direct zelfstandig aan de slag. Ik vond mijn droomplekje binnen een klinische context waarbij mijn professionele houding, theoretische achtergrond en praktijkgerichtheid, opgebouwd tijdens de opleiding, enorm gewaardeerd werd. 

Het contact met de docenten ervaar ik als verbindend en ik voel ondersteuning bij vragen en moeilijkheden. De docenten zijn zeer inspirerend, toegankelijk en behulpzaam naar de studenten toe. Vanuit mijn ervaring kan ik zeggen dat studenten die deze richting kiezen, vriendelijk en respectvol zijn. Zo kom je als student in een leerrijke en veilige omgeving terecht.

 

Dagonderwijs

Je kan Toegepaste Psychologie studeren op onze Howest-campus in Brugge. Je krijgt een lessenrooster met een mix van theorie en praktijk: de theorie wordt in grotere groepen gegeven en de praktijkvakken in kleinere klasgroepen. Op de campusdagen krijg je de kans om nieuwe mensen te leren kennen in de opleiding. Af en toe worden er ook online lessen gegeven, maar die worden dan op eenzelfde dag geroosterd zodat je je hiervoor praktisch kunt organiseren. 

Verkort traject

Heb je al een bachelor- of graduaatsdiploma op zak en wil je nog een extra diploma Toegepaste Psychologie behalen? We bieden heel wat interessante verkorte trajecten aan voor verschillende studierichtingen. Sommige worden georganiseerd als dagonderwijs, andere kunnen (deels) op afstand. Neem contact op met onze trajectbegeleider Sofie.Doom [at] howest.be.

Kostprijs
Kostprijs

Wat kost jouw inschrijving? En heb je recht op een studietoelage?

Lees meer

Starten in februari
Starten in februari

Je hebt het gevoel dat je niet de juiste studiekeuze hebt gemaakt, maar je wilt niet bij de pakken blijven zitten? Start een nieuwe opleiding in februari! Het kan!

Lees meer

Inschrijven
Inschrijven

Je kan je nu reeds online registreren. Na het afsluiten van de registratie ontvang je een mail met alle info nodig voor je definitieve inschrijving. Reserveer nu al jouw plek bij Howest!

Lees meer

Infodag
Zaterdag 6 mei
VAN 10u TOT 16u
Meer info

Kom langs op onze infodagen

Dit zijn de eerstvolgende infodagen voor Brugge:

Alle infodagen

Meer info?

Ontvang de brochure per post
Schrijf je in op de nieuwsbrief van deze opleiding.

Studenten krijgen uitleg over opleiding aan Howest

Troeven van de opleiding

Brede inzetbaarheid met mogelijkheid tot specialisatie

Toegepaste Psychologie is een inhoudelijk brede opleiding: een keuze maken voor één afstudeerrichting is niet nodig. Bij ons doorloop je gewoonweg álle trajecten, waarbinnen je eigen accenten kan leggen. Doordat je opgeleid wordt voor alle doelgroepen, worden je kansen op de arbeidsmarkt opmerkelijk groter.

Toch kan je je eigen accenten leggen: je twee stageperiodes en je bachelorproef kies je zelf en kan je in totaal verschillende werkvelden voltooien. Wil je je toch enigszins specialiseren, dan kan je je bij deze keuzes toespitsen op één doelgroep. Ook de keuzeopties in het derde jaar bieden deze mogelijkheid.

Afstemming theorie-praktijk

We zijn een praktijkgerichte opleiding en dat vertaalt zich in een sterke afstemming tussen de theorie en praktijk. Waar mogelijk zijn de lesweken zo ingericht dat theorie en praktijk elkaar mooi afwisselen.

Ook de stages krijgen een belangrijke plaats in onze opleiding: je gaat al snel aan de slag in het werkveld.

Verder krijg je ook een doorgedreven training in psychologische gespreksvoering, oplossingsgericht werken, psychodiagnostiek…. 

Haalbare kaart

Om je slaagkansen te verhogen, werken we met 4 periodes van 8 weken. In elke periode behandelen we 4 à 5 vakken. Dit verhoogt je focus aanzienlijk. Elke periode wordt afgesloten met evaluaties, gevolgd door feedback. Snel bijsturen is hierdoor mogelijk. 

Positieve psychologie en oplossingsgericht werken

We zetten sterk in op positieve psychologie en oplossingsgericht werken. Veel meer dan je blind te staren op wat niet kan, leer je aandacht te hebben voor wat wél kan. Wat zijn talenten en mogelijkheden? Wat werkt wel? Op welke manier is verandering mogelijk? Je leert niet enkel de andere zo te benaderen, je past dit ook succesvol toe op je eigen functioneren. 

Internationale mobiliteit

Er zijn heel wat mogelijkheden voor internationale studie: USA, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Litouwen, Nederland, Ierland... Ook voor internationale stages kan je in verschillende landen terecht: Malta, Finland, Zweden, Nederland, India, Oeganda, Zuid-Afrika...

Doorheen de opleiding zijn ook heel wat internationale projecten ingebouwd, zowel voor fysieke uitwisseling als online samenwerking. Daarnaast zijn er nog verschillende inleefreizen: China from within, India from within, Uganda from within. 

Kwaliteit

Howest heeft de voorbije jaren een sterke kwaliteitscultuur opgebouwd. Onze gedeelde waarden Serve – Empower – Care dragen bij tot het verbeteren van de dagelijkse praktijk en de uitstraling van onze hogeschool.

Lees meer

Samenwerken

Howest heeft een breed aanbod van samenwerkingsmogelijkheden met studenten. Samen met onze studenten zoeken we naar oplossingen voor reële cases aangebracht door onze partners. Tijdens die samenwerking zie je de studenten aan het werk, beoordeel je mee hun werk en indien het klikt, kan je hen aanwerven na afstuderen. 

Howest anticipeert via onderzoek ook op de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede socio-economische werkveld in het bijzonder. De hogeschool kiest bewust voor nieuwe profielen en innovatieve niches. Op die manier werkt de onderwijsorganisatie mee aan het ombuigen van de fameuze West-Vlaamse braindrain in een braingain.

Bekijk onze onderzoeksprojecten

Een bachelorproef, een brainstorm, een projectweek of een semester lang samenwerken met een groep studenten? Contacteer onze opleidingen voor een samenwerking op maat. ​ ​

Wil je een stageproject indienen en zo in contact komen met vers Howest talent? Gebruik hiervoor het Howest stageplatform.

  Kruisbestuiving is belangrijk voor nieuwe ideeën! Daar zijn we ons volledig van bewust. Daarom investeert Howest in incubatoren op de verschillende campussen. Studenten, onderzoekers, maar ook externe starters werken er onder één dak aan de uitbouw van hun eigen project.

  Bovendien organiseren we onze incubatoren thematisch. Dat zorgt voor zeer veel specialistische kennis op één centrale plaats. Combineer dit met de nabijheid van andere starters en er ontstaat een frisse dynamiek, een open vizier en kruisbestuiving. Studenten aan Howest die werken aan hun eigen bedrijf kunnen een gratis werkplek krijgen in één van de incubatoren.

  Laptops
  The Level

  Hét grote pluspunt bij Howest is de persoonlijke aanpak. De lectoren kennen elke student en volgen je nauw op. De gebouwen van Howest hebben bovendien een ziel. Op de bruisende campussen heerst een gemoedelijke sfeer onder studenten en lectoren. Ook bij het administratief personeel en Stuvo staat de deur altijd open.

  Aan deze hogeschool leer je niet enkel in boeken, je stapt ook de wereld in en oefent in de praktijk. De uitgebreide stages bereiden je voor op de arbeidsmarkt. Na de opleiding ben je klaar voor het echte werk of kan je verder studeren als je dat wil.

  Evy Schacht
  Howest Alumna 2021

  Overtuigd? Schrijf je in!

  Heb je jouw keuze gemaakt? Wij kijken ernaar uit om je op te nemen in onze Howest-community! 

  Alle informatie over inschrijven vind je via onderstaande link. 

  Schrijf je in

  Studenten in pauze met koffie op de campus

  FAQ

  Indien je een laptop koopt via Howest, kan je hier bekijken welke laptop de richting aanraadt. Indien je een laptop hebt of zelf een nieuw toestel wil kopen, dient deze minimum te voldoen aan dezelfde specificaties. 

  Wil je graag een semester in het buitenland studeren? Of spreekt een internationale stage jou aan? Dat kan! Je ontdekt alle mogelijkheden om binnen Howest naar het buitenland te gaan op deze pagina. Tijdens je studies maken we jouw buitenlands avontuur samen concreet! 

  Het verschil zit vooral in de hoeveelheid theorie en de complexiteit daarvan. Een master is een academische opleiding die focust op fundamentele en theoretische kennis. Een bacheloropleiding daarentegen is een toegepaste opleiding die focust op het opleiden tot een direct inzetbare professional. Een concrete illustratie daarvan is dat wij de keuze maken om je één relevant model aan te leren dat het vaakst gehanteerd wordt in de praktijk, in tegenstelling tot een overzicht van vijf modellen.

  Vanuit het werkveld krijgen we vaak te horen dat bachelorstudenten tijdens hun stage en wanneer ze pas afgestudeerd zijn sneller en breder inzetbaar zijn dan masters, maar wanneer ze zich willen specialiseren (in klinische psychologie of bedrijfspsychologie bijvoorbeeld en/of wanneer ze in complexere contexten willen gaan werken (in een gesloten psychiatrische instelling met doorgedreven diagnostiek of wanneer ze psychotherapeut willen worden), dan is een master meer aangewezen.

  De opleiding Toegepaste Psychologie leidt je op tot psychologisch consulent. Psychologisch consulenten zijn actief in tal van sectoren en diensten: Centra Geestelijke Gezondheidszorg, CLB's, interimkantoren, HRM-afdelingen van bedrijven, de politie, (psychiatrische) ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen, CAW's, … en niet onbelangrijk: ook in de onlinehulpverlening.

  Beide opleidingen zijn geïnteresseerd in mensen, veelal met een bepaalde moeilijkheid. Sociaal Werk benadert deze mensen eerder vanuit een breder perspectief (huisvesting, tewerkstelling, financieel en juridisch kader, …), terwijl het perspectief in Toegepaste Psychologie smaller maar diepgaander is (menselijk gedrag 'in de diepte': wat voelen/denken/kunnen/doen mensen en hun meest nabije sociale context (partner, gezin, context waarin ze werken, ...).   Onze opleiding besteedt daarom ook ruim aandacht aan diagnostische competenties met betrekking tot het menselijk functioneren. In Sociaal Werk komt diagnostiek veel minder aan bod.

  Zeker! De belangrijkste voorwaarde is dat je geïnteresseerd bent in mensen. Als mensen jou vaak weten te vinden als ze nood hebben aan een luisterend oor en een goede babbel, als je goed kan luisteren, veel geduld hebt en je goed kan inleven in andermans situatie, dan kan deze richting zeker iets voor jou zijn! Daarnaast is een stevige portie 'goesting', passie en gedrevenheid een troef.

  Er is geen specifieke voorkennis vereist. De basiskennis wiskunde uit het middelbaar is voldoende. Als je twijfelt aan je basisvaardigheden wiskunde, dan kan je in september een vrijblijvende instapcursus wiskunde volgen (1 dag , van 10u tot 15u, 10 euro).