Onderzoek en dienstverlening

Onderzoek en dienstverlening in samenwerking met het brede werkveld

Screen Shot 2017-11-29 at 11.53.21.png

Naast de focus op het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs, richt de opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen zich ook op onderzoek en dienstverlening in samenwerking met het brede werkveld. In het academiejaar van 2015 – 2016 werden binnen de onderzoeksgroep twee niches bepaald waarbinnen zowel onderzoeksprojecten als samenwerkingen met diverse partners werden opgenomen. In de eerste plaats betreft dit projecten omtrent duurzame gedragsverandering die bijdragen tot een gezondere levensstijl. Hierbij staan haalbare positieve veranderingen centraal. De focus ligt op het implementeren van op de doelgroep afgestemde (innovatieve) methodieken en technieken, waarbij niet alleen het individu op zich, maar ook de omgeving centraal staat. De onderzoeksgroep hecht, gezien de preventieve visie, veel belang aan de duurzaamheid van projecten, de implementatie en de effectiviteit op langere termijn. Een tweede domein betreft onderzoeksprojecten naar de randvoorwaarden om een gezond beleid te implementeren in organisaties. Op die manier kunnen concretere richtlijnen en processen uitgewerkt worden voor het werkveld.

Functionele Capaciteiten Evaluatie

Screen Shot 2017-11-29 at 11.53.02.png

Vorig academiejaar werd een eerste 2-jarig ESF-project ‘Functionele Capaciteiten Evaluatie: casus de bouw’, met succes afgerond. Dit project, in samenwerking met partners zoals GTB, VDAB en KULeuven, had als doel de bestaande (inter)nationale evaluatiemethodieken met betrekking tot heroriëntatie op de arbeidsmarkt na uitval omwille van fysieke belemmeringen, te evalueren en adapteren binnen een Vlaamse context. Aan de hand van een reële casus binnen de sector ‘bouw’, werd via dit project een evaluatie-instrument in functie van heroriëntatie binnen Vlaanderen geadapteerd, geoptimaliseerd en onderbouwd vanuit een holistische visie.

M-e-co@ching

DSC06219.JPG

In maart werd alsook een nieuw PWO-project opgestart ‘M-e-co@ching’. Binnen dit explorerende onderzoek gaan we samen met diverse partners (Awel vzw, JAC, WINGG, Mediawijs, MICT, etc.) na of innovatieve technieken, zoals e-coaching een meerwaarde kunnen bieden met betrekking tot het ondersteunen en empoweren van hogeschoolstudenten op het vlak van (mentaal) welbevinden. Dit onderzoek heeft als doelstellingen om de effectiviteit van bestaande coaching methodieken uitgebreider te bestuderen en de toepasbaarheid van gepersonaliseerde methodieken af te toetsen bij het werkveld en bij de uiteindelijke doelgroep. Naar de toekomst wensen we te exploreren hoe dergelijke methodieken gekoppeld en geïmplementeerd kunnen worden binnen de devices waar jongeren het meest mee vertrouwd zijn en wordt een prototype van dergelijk device uitgewerkt op maat van de doelgroep. Dit explorerend onderzoek loopt nog tot het voorjaar 2019.

Nog meer ...

Screen Shot 2017-11-29 at 11.52.48.png

Ook voor vragen vanuit het werkveld slaan we graag de handen in elkaar. Zo werd vanuit de opleiding al samengewerkt met diverse organisaties in het kader van gezondheidsgerelateerde vragen zoals o.a. de brandweer (Hulpverleningszone 1), het veiligheidsinstituut Provincie Antwerpen, Kom op tegen kanker, etc.