Onze troeven

Praktijkgerichte opleiding

De focus ligt altijd op de praktijk, ook bij de theorielessen. Die worden vanuit een praktische hoek ingevuld en de aangehaalde voorbeelden zijn realistisch en komen recht uit de bouwsector. De theorie pas je ook meteen toe in praktijkateliers, individuele en teamprojecten, en uiteraard ook op je stage in het laatste semester.

Het onderwijs in de opleiding Toegepaste Architectuur is projectgestuurd. Dat betekent dat je in elk semester één of meerdere projecten eigenhandig of in team met andere studenten uitwerkt. Het betekent ook dat theoretische input zoveel mogelijk aan een reëel project wordt gekoppeld. Omdat we ervan overtuigd zijn dat je op die manier intenser leert!

In het vijfde semester gaan we nog een stap verder, en simuleren we de werking van een architectenbureau. In teamverband zet je jouw eigen troeven in, en werk je samen met je collega’s een project uit, zal je dit voorstellen aan de opdrachtgever en krijg je feedback van hem en van openbare instanties, precies zoals dat in het werkveld gebeurt. De lectoren luisteren naar hoe jullie het project zullen aanpakken en uitwerken. Ze sturen als een deel van het team op een coachende manier bij, waar dat nodig is. It’s your game, en je zet al je talenten in!

Samenwerking met het werkveld

Doorheen de opleiding zetten we sterk in op de interactie met het werkveld. Veel lesgevers hebben praktijkervaring of staan nog met één been in het werkveld. Werf- en bedrijfsbezoeken geven je een inkijk in hoe het er ‘in het echt’ aan toegaat.

Tijdens de bachelorproef en zeker tijdens de stage schakel je nog een versnelling hoger en word je zelf een onderdeel van het werkveld.

Precies omdat onze opleiding zo sterk bij de dagdagelijkse praktijk van de realiteit aansluit, zal je na je opleiding direct inzetbaar zijn. Zowel in architectenbureaus, bij aannemingsbedrijven als in visualisatiebureaus kan je meteen aan de slag.

Je bent dan immers een professionele bachelor Toegepaste Architectuur en omdat je de kennis en vaardigheden op een praktische manier hebt geleerd, zal je exact die gegeerde nieuwe medewerker zijn waar het werkveld naar uitkijkt. Vanaf dag één ben jij een meerwaarde op je werkplek en kan je performant ingezet worden.

Klaar voor de job

De opleiding is volledig up-to-date met wat het werkveld vraagt. Ze is ook dubbel toekomstgericht. 
Enerzijds is ze een garantie voor je eigen toekomst (je bent meteen inzetbaar), maar we integreren ook ruim op voorhand de competenties die werkgevers in de toekomst van je zullen verwachten.

Door het projectgericht onderwijs heb je exact dat geleerd wat je op je werkplek nodig hebt: organiseren, visualiseren en detailleren van architectuurprojecten. Deze eerste zin uit de visie van de opleiding is een directe afspiegeling van de realiteit op de werkvloer.

De opleiding Toegepaste Architectuur maakt er al ruim 50 jaar lang een punt van om in nauw contact met het werkveld te staan, zodat we ruim op voorhand de toekomst van de job in de opleiding kunnen integreren. Daardoor zal je afstuderen met die competenties op zak die op dat moment gezocht worden in het werkveld.

Jouw toekomstige job leer je kennen in de opleiding. En net dat garandeert jouw werkzekerheid.
100% van de studenten had vorig jaar voltijds werk in het eerste semester na het afstuderen en 89% had een job in overeenstemming met het behaalde diploma.

Persoonlijke begeleiding

Bij het uitwerken van architectuurprojecten proberen wij als docenten samen met de studenten aangename werkomgevingen te creëren, waarbij zowel het functioneel organiseren van de projecten, het duidelijk en aantrekkelijk visualiseren ervan als het technische aspect uitgediept worden.

In het eerste jaar word je het hele semester door dezelfde lector gevolgd en bijgestuurd. Iedere docent volgt hierbij een aantal studenten op, zowel individueel als in groep.

In het tweede jaar zijn er een 4-tal docenten waarbij je iedere week je werk voorlegt en bespreekt en dit in een beurtrol van die docenten. Zo krijg je individuele begeleiding, maar iedere week van een andere docent.

In het derde jaar word je ingezet als medewerker in een simulatie van een dynamisch architectenbureau en dit in groepjes van een 5-tal studenten. Je werkt samen aan een ambitieus en reëel project waarbij je iedere week begeleid wordt door 2 docenten die optreden als hoofdarchitect voor je project. Om een goed resultaat neer te zetten, is er volledige medewerking van iedereen vereist en is er een goede samenwerking noodzakelijk, zowel tussen medewerkers en hoofdarchitecten als tussen de medewerkers onderling.  Een positieve houding binnen het team en de wil om mee te werken is hier een must. We rekenen dan binnen ons team op gemotiveerde en geëngageerde medewerkers!

Door het volgen van deze opbouw van persoonlijke begeleiding is er steeds een intensief contact tussen studenten en docenten en word je eerst van heel nabij gevolgd, om langzaam over te gaan naar een medewerker die zichzelf kan aansturen en zijn eigen talenten kan ontwikkelen terwijl je daarbij gecoacht wordt door de docenten.

Opleiding / Dienst