Onze troeven

Praktijkgerichte opleiding

De focus ligt altijd op de praktijk, zelfs in de theorielessen. Die worden vanuit een praktische hoek ingevuld en de voorbeelden komen recht uit de dagelijkse praktijk van de bouwsector. De theorie pas je meteen toe in praktijkateliers, individuele en teamprojecten, en uiteraard ook op je stage in het laatste semester.

Toegepaste Architectuur is daarnaast ook projectgestuurd. Elk semester werk je dus één of meerdere projecten eigenhandig of in team uit. Daarbij koppel je de theoretische input zoveel mogelijk aan een reëel project.

In het vijfde semester ga je nog een stap verder en simuleer je de werking van een architectenbureau. In teamverband werk je een reëel project uit dat je voorstelt aan de opdrachtgever. Die geeft ook feedback, net zoals dat in het werkveld gebeurt. De lectoren luisteren naar hoe je het project zal aanpakken en sturen op een coachende manier bij. It’s your game, en je zet al je talenten in!

Samenwerking met het werkveld

Doorheen de opleiding zetten we sterk in op de interactie met het werkveld. Alle lesgevers hebben praktijkervaring of staan nog met één been in het werkveld. Werf- en bedrijfsbezoeken geven je een inkijk in hoe het er ‘in het echt’ aan toegaat.

Tijdens de bachelorproef en zeker tijdens de stage schakel je nog een versnelling hoger en word je zelf een onderdeel van het werkveld.

Precies omdat onze opleiding zo sterk bij de dagelijkse praktijk aansluit, zal je na je opleiding direct inzetbaar zijn. Zowel in architectenbureaus, bij aannemingsbedrijven als in visualisatiebureaus ben je vanaf dag één een meerwaarde.

Klaar voor de job

De opleiding is volledig up-to-date met wat het werkveld vandaag vraagt, maar ze anticipeert ook op de toekomst. Ruim op voorhand integreren we de competenties die werkgevers in de toekomst van je zullen verwachten.

Door het projectgerichte onderwijs heb je exact geleerd wat je op je werkplek nodig hebt: organiseren, visualiseren en detailleren van architectuurprojecten.

100% van de studenten had vorig jaar voltijds werk in het eerste semester na het afstuderen en 89% had een job in overeenstemming met het behaalde diploma.

Persoonlijke begeleiding

De kleinschaligheid en de bereikbaarheid van de docenten zijn typisch voor Howest. We creëren aangename leer- en werkomgevingen waarin we je met gerichte coaching, differentiatie en persoonlijke feedback ondersteunen in je groeiproces.

Doorheen de volledige opleiding is er steeds intensief contact tussen studenten en docenten.

Concreet word je in het eerste jaar het hele semester door dezelfde lector gevolgd en bijgestuurd. In het tweede jaar leg je je werk iedere week voor aan een andere docent. Zo krijg je individuele begeleiding, maar telkens van een andere docent. In het derde jaar werk je in groep aan een reëel project binnen een gesimuleerd architectenbureau. Ook dan word je iedere week begeleid door twee docenten die optreden als hoofdarchitect voor je project.