Onderzoek en dienstverlening

Onderzoekscel ooTA

ooTA, de onderzoekscluster Toegepaste Architectuur, is gelieerd aan de opleidingen bachelor in de Toegepaste Architectuur, het postgraduaat Renovatie en Monumentenzorg en het postgraduaat BIM-manager van Howest. Deze onderzoeks-cel speelt in op de vragen en noden vanuit het werkveld. Ze kan als neutraal kenniscentrum onafhankelijk antwoorden aanbieden, kan fungeren als liaison-office of kan projecten organiseren waarbij een optimale wisselwerking en kruisbestuiving werkveld-onderwijs wordt nagestreefd. Projecten à la carte, waar zowel studenten als werkveld beter van worden is het streefdoel.

ooTA focust in haar praktijkgericht onderzoek op reële vragen uit het werkveld op gebied van:

 • Duurzame renovatie van erfgoed
 • Building Information Modeling: BIM, HBIM, BEM & Facility management
 • Integrale duurzaamheidsevaluatie
 • Nieuwe woonvormen, met de focus op betaalbaarheid en zorg

Doelgroep:

 • Architecten: zelfstandige architecten, architectenbureau’s
 • Bedrijven: aannemers, bouwbedrijven, bouwheren…
 • Besturen: gemeentebesturen, huisvestingsmaatschappijen…
 • Onderwijs: Hogescholen, universiteiten en secundair onderwijs

Waarvoor kan het werkveld bij deze onderzoekscluster terecht?

 • Complexe praktijkgerichte vraagstukken rond Building Information Modeling (kortweg BIM) , Historic BIM, Building Energy Modeling & facility management
 • Duurzaamheidsevaluaties (maatstaf duurzaam bouwen) van woningen tot wijken
 • Nieuwe woonvormen: Samenhuizen, wonen & zorg, betaalbare woonvormen…
 • Economische aspecten in de bouw

Meer info op www.b4lean.be.

Bachelorproeven

“Een bachelorproef is een afsluitende toets waarin een student of een team van studenten een casus/ontwerp/probleem uit het werkveld op een kritische, reflectieve en onderzoeksgerichte wijze exploreert, analyseert en hiervoor een oplossing bedenkt, een advies formuleert, een toegevoegde waarde geeft, ….”

Deze bachelorproef is de ideale gelegenheid voor de toekomstige bachelor in de toegepaste architectuur om zich te verdiepen in één of meerdere essentiële beroepsspecifieke competenties. En dit op vraag van en begeleid door experten uit het werkveld of gelieerd aan lopend onderzoek.

 • Het is een zelfstandige uitwerking en analyse van een complex beroepsspecifiek vraagstuk.
 • Het is een individueel werkstuk waarin alle verworven competenties kunnen worden toegepast en leiden tot een  persoonlijke, kritische slotconclusie.
 • De keuze van het thema moet waardevol en relevant zijn voor zowel de student, de opleiding en/of werkveld.
 • De presentatie van de bachelorproef moet haar valorisatiewaarde voor het werkveld bewijzen.

Elke student kiest dus individueel een thema, al dan niet in directe samenwerking met het werkveld. Daarnaast kiest de student een externe mentor die hem/haar zal begeleiden naar het beoogde eindresultaat. Deze mentor deelt zijn/haar deskundigheid, adviseert en beoordeelt het  werk van de student op inhoud, relevantie en bruikbaarheid in het werkveld.

TETRA-project B4LEAN

howest illustraties_programma cropped.png

Het TETRA-project B4LEAN (Be Ready 4 LEAN | BIM 4 LEAN) onderzoekt hoe LEAN en BIM (building information modeling) elkaar kunnen versterken en ondersteunen.

Binnen de gebruikersgroep wordt de implementatie-graad van BIM en LEAN onderzocht. Parallel worden de – voor de bouwsector – valabele LEAN-technieken gescreend naar implementeerbaarheid binnen BIM-processen en omgekeerd.

Het einddoel is een set richtlijnen en tools die de diverse leden van de gebruikersgroep in staat zullen stellen om zowel BIM als LEAN én de combinatie van beiden (verder) in hun organisatie te implementeren.

Health Care Accelerator

howest illustraties_toekomst cropped.png

In België is er een duidelijke tendens waarneembaar waarbij senioren hun woning verkopen en zich in de herfst van hun leven aan de kust gaan vestigen. Hierdoor is West-Vlaanderen koploper op het vlak van de vergrijzing en zijn er appartementen en woningen nodig die aangepast zijn aan de noden van die senioren.

Een groot deel van het patrimonium aan de kust dateert echter van de jaren ‘70 en ’80 en is niet (meer) aangepast aan de specifieke behoeftes en verwachtingen van een oudere bevolkingsgroep.

Samen met het Trefpunt Zorg van RESOC Noord-West-Vlaanderen, HowestVIVES, architectenbureau B2AiUnizoAntwerp Management School,Ondernemerscentra West-Vlaanderen en de kustgemeentes Blankenberge en Koksijde wil de POM West-Vlaanderen gericht inspelen op deze nood: met het Health Care Accelerator project willen de projectpartners een beproefd concept ontwikkelen dat toelaat dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen.