Onze troeven

Een brede basis met ruimte voor eigen keuzes

DSC08462.JPG

Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en versterkt mensen en je draagt bij tot een samenleving waar het goed is om in te leven. 

De opleiding zet in op beroepskrachten met een brede en kritische kijk op diverse maatschappelijke domeinen. We mikken op een brede inzetbaarheid in het werkveld met klemtonen volgens interesse en motivatie van elke student. 

Wie kiest voor sociaal werk aan Howest, kiest voor een brede basis met ruimte voor eigen keuzes.

In Kortrijk of Brugge

howest illustraties_locatie cropped.png

Je kan zowel in Brugge als in Kortrijk Sociaal werk volgen. Twee locaties, met een identiek programma, (vrijwel) identieke lesgevers en gelijklopende activiteiten. Afstand hoeft dus geen bezwaar te zijn. Je kan je helemaal laten leiden door je voorkeur voor het noorden of het zuiden van de provincie. Of door je vrienden, je vrijetijdsactiviteiten, je lief, je historische voorkeuren…

Een beroepskracht met een kritische en eigenzinnige kijk op de maatschappij en de sector

DSC07016.jpg

Wie kiest voor Sociaal werk aan Howest, wordt een beroepskracht met een kritische en eigenzinnige kijk op de maatschappij en de sector. 

Na de opleiding ga je aan de slag in een zeer gevarieerd werkveld: de welzijn- en gezondheidssector, de sociaal-culturele en educatieve sector, de sociale, justitiële en economische sector. 

Je werkt met, voor en tussen de mensen in jeugdhuizen of het buurtwerk, bij de politie of in de gevangenis, bij OCMW's of lokale besturen, bij de vakbond, in ziekenhuizen, vormingsinstellingen, personeelsdiensten, mutualiteiten, dienstencentra, CLB's, cultuurcentra, ...

Meer dan een opleidingsprogramma

De opleiding is meer dan een opleidingsprogramma. Wij hebben ook actief aandacht voor de mens achter de student.
De brede inzetbaarheid van sociaal werkers blijkt ook uit het opleidingsprogramma. Naast een uitgebreide gemeenschappelijke stam kan je een eigen traject uitstippelen op basis van deze pijlers.

Wetenschap en ethiek

Werken met mensen doe je niet zo maar. Je verdiept je in de menswetenschappen. Je leert hoe een samenleving werkt en je verkent wat welzijn is. Je denkt na over maatschappelijke ontwikkelingen en je kan menselijk gedrag interpreteren en verklaren. Vakken zoals sociologie, recht, filosofie en psychologie zijn de wetenschappelijke basis waar de opleiding op gebouwd is.

Methoden en technieken

Als sociaal werker weet je op welke manier je maatschappelijke en persoonlijke uitdagingen aanpakt. Je kent heel wat methoden om met individuen, gezinnen, groepen en buurten aan de slag te gaan en kunt die ook in de praktijk met elkaar verbinden. Je maakt als de beste gebruik van gespreksvaardigheden, overleg, reflectie, teamwerk…

Students Empowering Society

Je kiest voor een beroep waarin persoonlijkheid en professioneel engagement erg belangrijk zijn. Al vanaf het eerste jaar proef je van het echte werk. Door studiebezoeken, uitstappen en gastsprekers leer je de sector kennen. In Sociaal labo scherp je je eigen visie en kritische ingesteldheid aan. Vanaf het tweede jaar ga je echt aan de slag: tijdens de inleefstage leer je een doelgroep (en een organisatie, werking…) van dichtbij kennen. Tijdens de projectstage werk je samen met een groepje studenten en een praktijkorganisatie een project uit. In het derde jaar van de opleiding zijn twee uitgebreide stageperiodes voorzien.
Je leert ons werkveld dus in volle actie kennen! We zijn pas tevreden als zowel jij als ons werkveld de opleiding ervaren als een students empowering society!

Zicht op het werkveld

Al vanaf de start van de opleiding leer je het bijzonder brede werkveld van het sociaal werk kennen. Op die manier hebben zowel de sectoren/terreinen als de concrete jobs voor jou geen geheimen meer. Opleidingsonderdelen als Werkterreinen en Spoorverkenning zorgen ervoor dat je in het tweede jaar heel bewust kan kiezen uit één van onze drie keuzetrajecten: welzijn & gezondheid, sociaal-cultureel werk en arbeid & tewerkstelling.

Het persoonlijke groeiproces staat centraal

DSCF1687 small.jpg

Het persoonlijk groeiproces van studenten staat centraal. Het leerproces bepaalt onze aanpak. Al in het eerste jaar wordt er in kleine groepjes gewerkt.

Een doordacht mix van theorie, praktijktheorie en praktijk

DSC07460.JPG

We staan voor een doordachte mix van theorie, praktijktheorie en praktijk.

Lesgevers zijn vlot bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar

DSCF1707 small.jpg

Lesgevers zijn vlot bereikbaar en gemakkelijk aanspreekbaar. Door onze laagdrempelige begeleidings- en omgangscultuur is het zeer vanzelfsprekend om intensief samen te werken.

De lesgevers hebben trouwens allemaal een ruime ervaring in het werkveld.

Internationale ervaring

Prisca Nanda Sociaal Werk.png

Elke student heeft tijdens de opleiding een intensieve internationale ervaring en maakt doorheen de opleiding op verschillende manieren kennis met de diversiteit van het werkveld.

Goed voorbereid op de arbeidsmarkt

Screen Shot 2018-01-02 at 14.01.40.png

Iedere student komt goed voorbereid op de arbeidsmarkt door een zeer praktijkgerichte opleiding, intensieve en diverse stageperiodes en projecten, sollicitatietraining, ...

Een waarde(n)volle opleiding

DSCF1654.jpg

De opleiding sociaal werk is geen waarden-vrije maar een waarde(n)volle opleiding! De opleiding is actief pluralistisch. Toegankelijkheid, verdraagzaamheid, respect voor andere meningen, samenwerking, solidariteit en creativiteit staan centraal.