Arbeid & tewerkstelling (keuzetraject)

Bachelor Sociaal Werk

Arbeid & tewerkstelling

Het keuzetraject Arbeid & tewerkstelling leidt gidsen op die mensen, groepen of organisaties de weg wijzen in de complexe en dynamische wereld van arbeid en tewerkstelling.

Deze sociaal werkers hebben tools op zak om actief in te grijpen in sociaal-juridische kwesties, arbeidstevredenheid en hrm-uitdagingen. Het zijn deskundigen in personeelsbeleid, cracks in arbeidsrecht en voorlopers als het erop aankomt mensen bewust te maken van hun sociale rechten. Op die manier maken ze mensen sterker.

Bekijk ook de drie andere keuzetrajecten:

Keuzetrajecten van de opleiding Bachelor Sociaal Werk

Afstudeerrichting
Keuzetraject