Onze troeven

Waarom Secundair Onderwijs studeren aan Howest?

Howest kiest voor een breed inzetbare leraar. Daarom werken de drie lerarenopleidingen (kleuter – lager – secundair) intensief samen in de ontwikkeling van een innoverend en eigenzinnig curriculum. De opleiding Secundair Onderwijs opent boeiende vensters op de samenleving.

Alle competenties worden geoefend via verschillende innovatieve onderwijsmethodes. Geen lange hoorcolleges, maar praktische ateliers en vaardigheidsklassen, veel stages en activerende werkvormen. Dat alles met als doel de vaardigheden zelf onder de knie krijgen. Want wat je zelf doet ...

Naast deze werkvormen zijn er ook speciale activiteiten die het geheel wat pittiger maken: buitenlandse cultuurstage, skistage, watersportstage, leren leren, diversiteitsstage (studieondersteuning in kansarme gezinnen), simulatiespelen, projectweken, opvoedkundige week, inleefweek, didactische uitstappen ... waardoor het sociale aspect voldoende aan bod komt. Het secundair onderwijs heeft een ruime waaier aan vakken, maar als leraar wil je een expert zijn en dus kies je twee vakken. Dat wordt jouw ‘space’.

Wil je er later een derde vak bij nemen? Ook dat kan! Via een persoonlijk traject behaal je in één jaar lesbevoegdheid voor een nieuw vak. Download hier de opleidingsfiche in pdf.

Je krijgt daarnaast een aantal opeenvolgende modules. De skills class leert je wat je nodig hebt als leraar: pedagogische, communicatieve en agogische vaardigheden. In de didactische ateliers ga je zelf aan de slag met je medestudenten om alles in een workshop onder de knie te krijgen. Tijdens deze workshops ontwikkel je je eigen leraarstijl/coachstijl.

 • Tijdens de eerste twee semesters leg je je toe op het klasgebeuren (@class) en ga je op eerste verkenningstocht, waarbij je snel je doelgroep leert kennen.
 • Tijdens semester 3 en 4 zul je je blik ruimer stellen en de school meenemen in het verhaal (@school). Je scherpt je creatieve geest aan en leert de wereld van het schoolgebeuren kennen.
 • Semester 5 en 6 brengen je in het ‘echte leven’ waar je tijdens langere stageperiodes vernieuwend en innovatief aan de slag gaat (@work).

  Lichamelijke opvoeding

  DSC00683.jpg

  De lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding (LO) is in de eerste plaats ‘doen’: van sporten zoals gym, atletiek en basketbal krijg je tijdens praktijksessies de basis mee. Je oefent in de volledig vernieuwde accommodatie van het Sportinnovatiecampus.

  Vanaf semester 1 dompelen we je ook onder in de didactische praktijk. Hoe breng je jouw sportkennis op een uitdagende manier over op kinderen en jongeren? Je geeft zelf lessen en krijgt vaardigheden mee om die pedagogisch en wetenschappelijk te onderbouwen. Belangrijke ondersteunende vakken hiervoor zijn anatomie, fysiologie en trainingsleer.

  Bewegingsrecreatie

  Je wil graag aan de slag gaan in de sportrecreatiesector? Sportclubs, sportdiensten, beach- en outdoorclubs spreken je aan? Dan is bewegingsrecreatie jouw ding!

  We activeren je organisatietalent én breiden je sportkennis en coachvaardigheden uit.

  Volg een eigen coachingtraject om je te specialiseren in jouw discipline of volg het fitness en outdoortraject. Vanaf het eerste jaar  dompelen we je onder in de eventorganisatie, de fitness- en coachingwereld. We leren jou de juiste coaching skills aan om alle doelgroepen, gaande van kleuters tot senioren, sportief te activeren en animeren. Na 3 jaar ben jij klaar om in de brede sportsector aan de slag te gaan!

  18623220_1634397179923412_7786730960522650759_o.jpg
   

  Semester 1

  • Conditie en atletiek
  • Sporten gericht naar basisonderwijs
  • Zwemmen
  • Verdedigingssporten
  • Bewegings- en balschool

  Semester 2

  • Basketbal
  • Handbal
  • Voetbal
  • Dans
  • Gymnastiek

  Semester 3

  • Atletiek
  • Dans
  • Gymnastiek
  • Zwemmen
  • Fitness / voetbal

  Semester 4

  • Wintersporten
  • Badminton
  • Volleybal
  • Tafeltennis
  • Fitness / voetbal

  Semester 5

  • Trendsporten
  • Reddend zwemmen
  • G-sporten
  • Watersporten

   

   

  Secundair onderwijs vakkencombinaties

  Je kiest voor een combinatie van 2 vakken waarin je onderwijsbevoegdheid krijgt. Dit maakt je multi-inzetbaar, ook buiten de onderwijswereld.

  In Secundair Onderwijs kun je een combinatie maken met de volgende vakken:

  • Aardrijkskunde
  • Engels
  • Geschiedenis
  • Wiskunde
  • NC Zedenleer
  • Informatica
  • Frans
  • Biologie / Natuurwetenschappen
  • Project Algemene Vakken
  • Nederlands
  • Economie
  • Techniek
  • Lichamelijke opvoeding

  Hoe maak je die keuze?

  Maak een keuze uit twee vakken:

  • Je kiest je eerste vak uit één van onderstaande vijf kolommen.
  • Je tweede vak kies je uit een andere kolom. Je kunt dus geen twee vakken uit dezelfde kolom kiezen.
  • Kies je als één van je twee vakken voor Lichamelijke opvoeding of voor Bewegingsrecreatie, dan moet je rekening houden met volgende zaken:
   • kies je het vak Lichamelijke opvoeding (LO), dan kun je LO combineren met Bewegingsrecreatie (BWR) óf met één vak uit de kolommen B, C of D
   • kies je het vak Bewegingsrecreatie (BWR), dan kun je BWR énkel combineren met Lichamelijke opvoeding (LO).
   • NIEUW: Word leraar techniek en lichamelijke opvoeding vanaf 2015-2016 in Howest
  A B C D E
  • Engels
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
  • Wiskunde
  • Techniek
  • NCZedenleer
  • Informatica
  • Frans
  • Biologie / Natuurwetenschappen
  • PAV
  • Nederlands
  • Economie

  @home

  DSCF0539.jpg

  De verkorte trajecten voor een bijkomend onderwijsvak zijn er voor studenten die al in het bezit zijn van een diploma van een geïntegreerde lerarenopleiding (GLO) Secundair onderwijs, Kleuter- of Lager onderwijs, maar ook voor studenten die beschikken over een diploma van een specifieke lerarenopleiding (SLO) in combinatie met een bachelor- of masterdiploma.

  Je kan in combinatie met gezin en werk deze opleiding volledig in afstand volgen en we maken een individueel traject op maat op, maar zorgen dat er voldoende interactie mogelijk is met de studenten en docenten.

  De vakken die in aanmerking komen om op afstand (@home) te verwerven zijn de volgende:
  Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, techniek, NC Zedenleer, Informatica, Frans, natuurwetenschappen, Project Algemene Vakken (PAV), Nederlands en economie.

  Stage vanaf het eerste jaar

  augmented-reality.jpg

  Vanaf semester 1 dompelen we je onder in de didactische praktijk.

  Hoe breng je jouw kennis en vaardigheden op een uitdagende manier over op jongeren? Je observeert lessen , geeft lessen aan elkaar en krijgt vaardigheden mee om die pedagogisch en wetenschappelijk te onderbouwen.

  Maar er is meer! Je gaat in het eerste opleidingsjaar zelf actief aan de slag voor de klas. Wij willen onze studenten, m.a.w. de leraars van morgen, snel in contact brengen met de job om onmiddellijk aan den lijve te ondervinden wat de klaspraktijk inhoudt.

  Proeflessen

  Leraar worden doe je niet vanuit je zetel met een boek. Daarom kiest de opleiding ervoor om studenten vanaf semester 1 proeflessen te laten geven in een gesimuleerde context als voorbereiding op de ‘echte’ stage op school tijdens semester 2.

  Microteaching is een belangrijke opdracht voor de eerstejaarsstudenten. Het doel van de microteaching is om te ervaren om even leerkracht te zijn in een gesimuleerde situatie en te leren uit fouten. Reflecteren over wat goed en wat minder ging staat centraal. Tips worden meegenomen naar de eerste stage.

  De microteachinglessen worden ook gefilmd met Ipads. Via het online reflectieportfolio houdt elke student zijn/haar eigen voortgang bij met sterke punten, zwakke punten en actiepunten.

  De studenten lichamelijke opvoeding hebben proeflessen in één van onze partnerscholen, waar ze samen met een ervaren leraar LO de praktijk in de vingers krijgen.

  De veilige context van de microteachinglessen en de proeflessen creëert dan ook optimale leerkansen. De constructieve feedback en zelfreflectie zorgen voor de juiste groeikansen.

  Dienstverlening

  Alle studenten van onze lerarenopleiding dienen doorheen de opleiding zich in te zetten en te engageren om mee te werken op de scholen waarmee we samenwerken. Ben je als school op zoek naar studenten lerarenopleiding secundair onderwijs algemene vakken of lichamelijke opvoeding voor het begeleiden van activiteiten op jullie school, neem zeker en vast contact op.

  De dienstverleningsactiviteiten staan los van de effectieve lesopdrachten welke studenten hebben in het kader van de actieve stageperiodes. Ook organisaties in de sector van bewegingsrecreatie kunnen beroep doen op studenten lichamelijke opvoeding.

  Een dienstverleningsopdracht kan een (halve) dag zijn zoals meehelpen op een schoolfeest, het begeleiden van een sportdag, … of kan bestaan uit meerdere dagen zoals een wetenschapsweek begeleiden, mee een GWP organiseren, …

  Via www.howest.be/dienstverlening kan een dienstverleningsopdracht worden aangevraagd door de school. Na goedkeuring vanuit de opleiding worden de dienstverleningsopdrachten zichtbaar voor studenten en kan een student intekenen.

  Als school word je automatisch verwittigd wanneer een student zich engageert. De student neemt nadien zelf contact op met de school om concreter af te spreken.

  De student dient ook een contract in orde te brengen(verzekering). Wij vragen ook een korte evaluatie van de student zodat we studenten goed kunnen begeleiden in het leer- en ontwikkelingsproces.

  Opgelet: een dienstverleningsopdracht is een engagement van de student en wordt dus zeker en vast niet vergoed. Wij hopen alvast op een fijne samenwerking tussen de stagescholen/organisaties en geëngageerde enthousiaste studenten.

  Bij vragen of suggesties, neem gerust contact op met de verantwoordelijke lector van de opleiding Erika Van Den Hende.

  STEM

  De lerarenopleiding van Howest zet sterk in op STEM en we mogen dit met zekerheid een van onze troeven noemen!
  STEM staat voor Science – Technology – Engineering en Mathematics. Maar STEM is zoveel meer dan een vierletterwoord… Het staat niet enkel voor wetenschappelijke, wiskundige en technologische vakken apart maar ook voor een probleem oplossende houding, het integreren van de vier componenten in functie van uitdagend onderzoek en ontwerp, onderwijsvernieuwing, ...

  Howest probeert in alle opleidingen de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitdagingen van vandaag maar Howest anticipeert ook op de uitdagingen van morgen.
  In de Howest lerarenopleiding hebben we van de STEM-uitdaging één van onze speerpunten gemaakt.
  STEM is tenslotte hot topic in binnen- en buitenland en heeft zich in recordtempo verankerd in het Vlaamse onderwijslandschap.

  STEM heeft een plaats gevonden in ons curriculum. Studenten uit verschillende STEM-disciplines slaan de handen in elkaar, gaan Hands-o en Minds-on met STEM-ideeën aan de slag, worden uitgedaagd door challenges aan en leren dit binnenbrengen in de klas.
  Ze ontdekken vernieuwende werkvormen en werken in creatieve omgevingen. Studenten krijgen de mogelijkheid zich verder in STEM onderwijs te specialiseren.

  Bij Howest doen we ook heel wat onderzoek omtrent STEM. We onderzoeken vernieuwende didactische methodes, zijn actief in vele werkgroepen, netwerken en projecten. Hiervoor blijft Howest niet binnen de eigen landsgrenzen maar werkt internationaal samen met onderwijsinstellingen en expertise netwerken.

  Ook de expertise die Howest heeft over alle opleidingen heen (op vlak van vernieuwende technologieën, innovatie, toekomst gericht denken,…) verbinden we aan onze didactische, pedagogische en onderwijskundige expertise, werkveld ervaring, onderzoek, samenwerkingen met de bedrijfswereld, ... Zo creëren we een heel dynamische en toekomstgerichte meerwaarde die we zoveel mogelijk delen met het werkveld.

  STEM advies nodig, zin in een samenwerking, een fijne insteek, … Neem gerust contact met ons op!

  Positief klimaat

  teamfoto.jpg

  In onze opleiding ben jij als student geen nummer. Studenten en lectoren kennen elkaar. We vinden het belangrijk dat elke student zich goed en gerespecteerd voelt.

  Het creëren van een positief klimaat is voor ons dan ook van hoogste prioriteit. Studenten die zich goed voelen zijn meer betrokken en kunnen beter leren en ontwikkelen. Al van bij de start wordt gewerkt aan de groepssfeer via diverse teambuildingsactiviteiten tijdens de kick-off-week, de inleefweek, de cultuur- of skistage enzoverder.

  Zowel binnen- als buiten de klasmuren van Howest staat elke student met elk zijn/haar talent voorop.