Onderzoek en dienstverlening

Tennis@school

tennis@school.png

Bron: Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be/tennis-at-school)

Docent Mathieu Loosvelt startte vorig jaar samen met Tennis Vlaanderen het project Tennis@school. Tennis staat in de top 3 van meest gespeelde sporten in België maar wordt zo goed als niet aangeboden door de leerkrachten lichamelijke opvoeding op school. Daarom hebben we actie ondernomen en het project tennis@school opgezet. Een aangepast opleidingsprogramma via bijscholingen over heel Vlaanderen op basis van het leerplan.

Tennis@school is dus zoals het echte tennis MAAR:

  • …op een kleiner veld
  • …over een lager net
  • …met een kleinere tennisracket
  • …met een aangepaste tennisbal

Mathieu Loosvelt  (lector lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie) fungeert als bijscholingsdocent voor de sessies tennis@school. Tijdens deze bijscholingen worden de leerkrachten lichamelijke opvoeding opgeleid om tennis@school op hun school aan te bieden.  Ook voeren studenten lichamelijke opvoeding onderzoek in het kader van hun bachelorproef naar de invloed en de noden van dit project in het werkveld.

Daarnaast ontwikkelen we met de lerarenopleiding, waarbij we gebruik maken van onze innovatieve technologie in de sportinnovatiecampus, ook opleidingsvideo’s om dit project te laten slagen.

Dienstverlening

DSC_1821.JPG

Alle studenten van onze lerarenopleiding dienen doorheen de opleiding zich in te zetten en te engageren om mee te werken op de scholen waarmee we samenwerken.
Ben je als school op zoek naar studenten lerarenopleiding secundair onderwijs algemene vakken of lichamelijke opvoeding voor het begeleiden van activiteiten op jullie school, neem zeker en vast contact op.

Een dienstverleningsopdracht kan een (halve) dag zijn zoals meehelpen op een schoolfeest, het begeleiden van een sportdag, … of kan bestaan uit meerdere dagen zoals een wetenschapsweek begeleiden, mee een GWP organiseren, … Via www.howest.be/dienstverlening kan een dienstverleningsopdracht worden aangevraagd door de school. Na goedkeuring vanuit de opleiding worden de dienstverleningsopdrachten zichtbaar voor studenten en kan een student intekenen.
Als school word je automatisch verwittigd wanneer een student zich engageert.
De student neemt nadien zelf contact op met de school om concreter af te spreken.
De student dient ook een contract in orde te brengen(verzekering). Wij vragen ook een korte evaluatie van de student zodat we studenten goed kunnen begeleiden in het leer- en ontwikkelingsproces.

 

Opgelet: een dienstverleningsopdracht is een engagement van de student en wordt dus zeker en vast niet vergoed. Wij hopen alvast op een fijne samenwerking tussen de stagescholen/organisaties en geëngageerde enthousiaste studenten.

Bij vragen of suggesties, neem gerust contact op met de verantwoordelijke lector van de opleiding Erika Van Den Hende.