Een extra onderwijsvak bijstuderen in een @home-traject

Aan Howest-Brugge kunnen lesgevers via afstandsonderwijs op één jaar tijd lesbevoegdheid voor een nieuw extra onderwijsvak behalen. Dat kon vroeger in dagonderwijs, vanaf dit academiejaar kun je van thuis uit werk, gezin en studie combineren.

Ruimere tewerkstellingskansen

Als leraar heb je onderwijsbevoegdheid voor twee vakken. De jobkansen liggen echter hoger door na de opleiding één onderwijsvak naar keuze te volgen. Op één jaar tijd behalen leraars zo een bijkomend diploma met uitzicht op ruimere tewerkstellingskansen. Die nieuwe uitdaging is er echter niet alleen voor jonge leerkrachten, ook ervaren lesgevers krijgen op die manier een extra push en uitdaging.

Howest kiest voor een breed inzetbare leraar. Daarom werken de drie lerarenopleidingen (kleuter – lager – secundair) intensief samen in de ontwikkeling van een innoverend en eigenzinnig curriculum.

In dat bijkomende jaar krijgen de cursisten via afstandonderwijs een echt bad in de kennis, vaardigheden en attitudes nodig om leraar te worden in het derde vak. Alles kan van thuis uit en Howest verleent lesgevers alle mogelijke faciliteiten om werk of gezin feilloos te combineren met de studie.

Het afstandsonderwijs wordt hoofdzakelijk via digitale weg georganiseerd. Het digitale leerplatform geeft toegang tot het lesmateriaal: goed geschreven cursussen, aangevuld met tal van digitale bestanden (oefeningen, voorbeelden, videofragmenten, websites ... ).

“Het traject in afstandsonderwijs omvat een beperkt aantal contacturen, afstandsleren en intensieve persoonlijke coaching”, vertelt Marijke Buyle, opleidingscoördinator van de lerarenopleiding Secundair Onderwijs. “We begeleiden de studenten voortdurend in hun groei naar het leraarschap. Ook werkplekleren heeft een vaste poot: door het inschakelen van medeopleiders ofwel leraren op de werkvloer kunnen studenten intensief observeren en oefenen in het lesgeven op een vaste school.”

Howest-Brugge biedt dit afstandsonderwijs voor een extra derde vak met specifieke coaching op maat aan. Op die manier verwerf je een vereist bekwaamheidsbewijs in een derde vak. De opleiding is bestemd voor wie bachelors of masters in het bezit van SLO (Specifieke Lerarenopleiding) of bachelors kleuter, lager of secundair onderwijs.

Download de opleidingsfiche

Meer info nodig?

Nog vragen?

Contacteer Basiel Bonne,
verantwoordelijk voor het @home programma.