Opleidingsprogramma

De opleiding Netwerkeconomie vormt gedreven professionals die de problemen en kansen van deze tijd detecteren en analyseren. Wil je de problemen aanpakken door in team projectmatig en met aandacht voor alle stakeholders tot duurzame en gedragen oplossingen komen die bijdragen aan een betere wereld, dan zit je bij netwerkeconomie zeker goed.

GeenExamens_t.png

Je leert gebruik maken van de modernste digitale technologieën, zowel bij de analyse van de diverse uitdagingen als bij de omvorming ervan tot opportuniteiten.

Focus in de hele opleiding is ondernemen in het digitale netwerktijdperk. Dit ondernemen uit zich zowel in de structurele pijlers die de opleiding dragen als in de pedagogische aanpak van het programma.

Deze structurele pijlers zijn:

 • kritische reflectie en creativiteit
 • technologie en ict skills
 • economie en entrepreneurship
 • cultuur en maatschappij
 • leiderschap en management

 

Pedagogisch uit de focus op ondernemerschap zich in een vooral projectmatige aanpak, waardoor de evaluatie van de student vooral bestaat uit permanente procesevaluatie. De theoretische evaluatiemomenten zijn hieraan grotendeels ondergeschikt. Er zijn bijgevolg geen examens op het einde van elke semester. De theorie die je krijgt wordt in korte geconcentreerde pakketten aangeboden. Op het einde van elk pakket word je geëvalueerd. Is deze evaluatie ok, dan veronderstellen we enkel nog dat je de theoretische inhoud kunt inzetten in je projecten.

De projecten zelf vormen de ruggengraat van de hele opleiding. Hieronder vind je overzicht van de langlopende projecten van de 6 semesters:

 • Semester 1: van idee tot businessplan in samenwerking met andere opleidingen
 • Semester 2: van businessplan tot financiering
 • Semester 3: de zoektocht naar de ideale match tussen studententeam en organisatie/bedrijf
 • Semester 4: een procesanalyse en verbeteringsvoorstel voor een gematchte organisatie
 • Semester 5: start je eigen organisatie/bedrijf, zoek een externe partner en formuleer een onderzoeksvraag voor je bachelorproef gerelateerd aan je geplande professionele activiteit
 • Semester 6: run je eigen organisatie/bedrijf onder peterschap van een externe partner, schrijf je bachelorproef en beslis over voortzetting of vereffening van je organisatie  
Opleiding / Dienst