Traject op maat bachelor kleuteronderwijs

Wat mag je verwachten als je kiest voor de opleiding kleuteronderwijs in een traject op maat aan howest?

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Kies je voor de opleiding bachelor kleuteronderwijs aan howest, dan kies je ervoor opgeleid te worden tot een leerkracht die oprecht is in zijn leerkracht-zijn. Wat we beogen, is een leerkracht die bewust en vol vertrouwen het verschil durft maken: een leerkracht die inspireert, creëert en enthousiasmeert. Iemand die zich in verwondering laat brengen door de leefwereld van zijn kleuters en op zijn beurt kleuters verwondert.

Als leerkracht kleuteronderwijs bouw je samen met je kleuters een veilige en gestructureerde leeromgeving op. Je treedt oprecht in interactie en speelt adequaat in op de diversiteit van jouw klasgroep. Je ondersteunt de kleuters in hun totale ontwikkeling. Je beweegt kleuters tot leren en stimuleert hen om initiatief te nemen om de wereld om hen heen te ontdekken en te ervaren.

Als leerkracht kleuteronderwijs ben je ook een creatief ontwerper. Je creëert interactieve experimenteerruimtes, waarbinnen kleuters zich durven ontplooien. Je geeft met een waarderende blik feedback om groei teweeg te brengen. Je benut leerkansen door didactische, technologische en vakinhoudelijke expertise te integreren en je past competenties flexibel toe om authentieke uitdagingen in uiteenlopende situaties op te lossen. Vanuit een kritisch onderzoekende houding actualiseer je jouw kennis en maak je in het belang van de lerende kleuters bewuste keuzes. Met een open blik durf je nieuwe paden te bewandelen. Als zelfsturende leerkracht reflecteer je en neem je gericht actie om de veranderingen en vernieuwingen die op het onderwijs afkomen met kritische zin te omarmen.

In je leerkracht-zijn ga je verbindingen aan met andere (internationale) partners om het schoolteam uit zijn grenzen te laten breken. Groeien met elkaar, leren uit collectieve ervaringen en gezamenlijke ambities koesteren met respect voor ieders eigenheid geeft dit leren een nieuwe dimensie.

In de lerarenopleiding staat elke lector model voor deze leerkracht. De lerarenopleiding van howest is in deze een lanceerplatform voor jouw levenslange ontwikkelingsproces als leerkracht. We begeleiden jou door pedagogische en didactische kaders, actuele inhouden en ervaringen in het werkveld aan te reiken. In de opleiding kiezen we voor interactieve en innovatieve onderwijsmethodes. Geen lange hoorcolleges, wel praktische didactische ateliers en veel praktijkervaringen. Doen is immers ervaren en groeien als leerkracht. Jouw eigen kwaliteiten en sterktes ontdekken. Nieuwe kennis en vaardigheden verwerven en toepassen. Je staat hierin niet alleen. Een ervaren lectorenteam begeleidt je tijdens het volledige opleidingsprogramma.

Kom ik in aanmerking voor een traject op maat in de opleiding bachelor kleuteronderwijs?

howest illustraties_programma cropped.png

Heb je al studies in het hoger onderwijs aangevat? Beschik je al over kwalificaties, eerder verworven credits/studiepunten, dan kom je in aanmerking voor een traject op maat. Een traject op maat laat flexibel studeren toe. Aan jou om deze opportuniteit te benutten.

Heb je al een diploma bachelor onderwijs of een masterdiploma in combinatie met een diploma specifieke lerarenopleiding dan kom je in aanmerking voor een verkort traject bachelor kleuteronderwijs waarin je op 1 jaar tijd een diploma bachelor kleuteronderwijs kunt behalen.

Hoe ziet een traject op maat eruit in de opleiding bachelor kleuteronderwijs?

howest illustraties_cursusmateriaal cropped.png

Een traject op maat combineert modules uit verschillende semesters. Uit welke modules jouw traject op maat is samengesteld en wat de duur is van dit traject, is een individueel verhaal. Met wat je eerder hebt gestudeerd kun je vrijstellingen aanvragen voor bepaalde modules. Het toekennen van vrijstellingen gebeurt door de trajectbegeleider van de opleiding en wordt geregeld door het onderwijs- en examenreglement van howest.

Belangrijk! Dien jouw dossier tijdig in. Deadlines voor het indienen van dit dossier en het aanvragen van vrijstellingen zijn 30 april en 30 november. Neem hiervoor contact op met de trajectbegeleider van de opleiding.

Kan ik mijn opleiding bachelor kleuteronderwijs starten in het 2e semester?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Ja, dit kan via het entertraject dat op jouw maat wordt samengesteld. Dit traject biedt je de mogelijkheid om snel vertrouwd te worden met de opleiding en verschillende modules af te werken in het 2e semester. Het jaar daarop start je opnieuw in de 1e bachelor maar dan met een individueel traject waarbij je ook modules uit de 2e bachelor opneemt.

Bij een entertraject neem je 5 modules op uit het 2e semester bachelor lager onderwijs waarvan je de examens aflegt in juni. Indien je wenst kun je ook 2 extra vakken uit semester 1 opnemen. Deze optionele modules dien je zelfstandig te studeren. Examens van deze modules worden afgelegd in augustus.

Modules 2de semester Studiepunten Optioneel op te nemen
modules uit 1ste semester
Studiepunten

Expressieve ontwikkeling
Zingeving 1
Wereldoriëntatie 1
Wiskundige initiatie 1
Leergebied taal en communicatie

3
3
3
3
3

Communicatie 1
Cultuur en maatschappij 1
3
3

Hoe ziet mijn gemiddelde week/dag eruit?

howest illustraties_locatie cropped.png

In de opleiding werken we met een flexibel lesrooster. Weekroosters kunnen immers verschillen. Enkel de contacturen die aan modules gekoppeld zijn, worden ingeroosterd. We streven naar een evenwichtig weekrooster waarbij ten vroegste gestart wordt om 8.30 uur en waarbij je ten laatste om 17.45 uur jouw dag op howest kunt afsluiten.

Hoe groot zijn de klasgroepen waarin ik terecht kom?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

 

Afhankelijk van jouw traject sluit je aan bij klasgroepen die gemiddeld een 30-tal studenten telt. Door de intense samenwerking met de opleiding bachelor lager onderwijs, kun je ook af en toe in een iets grotere groep terecht komen.

Nog vragen?