Modeltraject bachelor kleuteronderwijs

Wat mag je verwachten als je kiest voor de opleiding kleuteronderwijs aan howest?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

Kies je voor de opleiding bachelor kleuteronderwijs aan howest, dan kies je ervoor opgeleid te worden tot een leerkracht die oprecht is in zijn leerkracht-zijn. Wat we beogen, is een leerkracht die bewust en vol vertrouwen het verschil durft maken: een leerkracht die inspireert, creëert en enthousiasmeert. Iemand die zich in verwondering laat brengen door de leefwereld van zijn kleuters en op zijn beurt kleuters verwondert.

Als leerkracht kleuteronderwijs bouw je samen met je kleuters een veilige en gestructureerde leeromgeving op. Je treedt oprecht in interactie en speelt adequaat in op de diversiteit van jouw klasgroep. Je ondersteunt de kleuters in hun totale ontwikkeling. Je beweegt kleuters tot leren en stimuleert hen om initiatief te nemen om de wereld om hen heen te ontdekken en te ervaren.

Als leerkracht kleuteronderwijs ben je ook een creatief ontwerper. Je creëert interactieve experimenteerruimtes, waarbinnen kleuters zich durven ontplooien. Je geeft met een waarderende blik feedback om groei teweeg te brengen. Je benut leerkansen door didactische, technologische en vakinhoudelijke expertise te integreren en je past competenties flexibel toe om authentieke uitdagingen in uiteenlopende situaties op te lossen. Vanuit een kritisch onderzoekende houding actualiseer je jouw kennis en maak je in het belang van de lerende kleuters bewuste keuzes. Met een open blik durf je nieuwe paden te bewandelen. Als zelfsturende leerkracht reflecteer je en neem je gericht actie om de veranderingen en vernieuwingen die op het onderwijs afkomen met kritische zin te omarmen.

In je leerkracht-zijn ga je verbindingen aan met andere (internationale) partners om het schoolteam uit zijn grenzen te laten breken. Groeien met elkaar, leren uit collectieve ervaringen en gezamenlijke ambities koesteren met respect voor ieders eigenheid geeft dit leren een nieuwe dimensie.

In de lerarenopleiding staat elke lector model voor deze leerkracht. De lerarenopleiding van howest is in deze een lanceerplatform voor jouw levenslange ontwikkelingsproces als leerkracht. We begeleiden jou door pedagogische en didactische kaders, actuele inhouden en ervaringen in het werkveld aan te reiken. In de opleiding kiezen we voor interactieve en innovatieve onderwijsmethodes. Geen lange hoorcolleges, wel praktische didactische ateliers en veel praktijkervaringen. Doen is immers ervaren en groeien als leerkracht. Jouw eigen kwaliteiten en sterktes ontdekken. Nieuwe kennis en vaardigheden verwerven en toepassen. Je staat hierin niet alleen. Een ervaren lectorenteam begeleidt je tijdens het volledige opleidingsprogramma.

Hoe ziet een modeltraject eruit in de opleiding kleuteronderwijs?

howest illustraties_programma cropped.png

Een modeltraject bestaat uit 6 semesters, verspreid over 3 academiejaren.

  • In semester 1 en 2 ligt de focus op een verkenning van het klasgebeuren. Ervaring met en kennis van de doelgroep krijgen hier ruim aandacht in het curriculum.
     
  • In semester 3 wordt je uitgedaagd om je blik te verruimen. Je kijkt over de muren van de klas heen en scherpt je creatieve geest aan.
     
  • In semester 4 maak je kennis met het volledige schoolgebeuren.
     
  • In semester 5 en 6 ga je tijdens langere stageperiodes vernieuwend en innovatief aan de slag. Met de presentatie van jouw bachelorproef en e-portfolio sluit je de opleiding af.

Bekijk het volledige opleidingsprogramma

Tip: Heb je eerder al een opleiding in het hoger onderwijs aangevat dan kan het zijn dat je vrijstellingen in het modeltraject kunt bekomen. Of in aanmerking komt voor een verkort traject op maat. Neem hiervoor contact op met de trajectbegeleider van de opleiding.

Tip: Misschien is de opleiding bachelor lager onderwijs ook wel iets voor jou? Na je opleiding bachelor kleuteronderwijs kun je via een verkort traject op 1 jaar tijd ook een bachelor lager onderwijs behalen aan howest. Dit verkort traject wordt zowel in dag- als afstandsonderwijs aangeboden. Neem hiervoor contact op met de trajectbegeleider van de opleiding.

Hoe ziet mijn gemiddelde week/dag eruit?

howest illustraties_Nog vragen- cropped.png

In de opleiding werken we met een flexibel lesrooster. Weekroosters kunnen immers verschillen. Enkel de contacturen die aan modules gekoppeld zijn, worden ingeroosterd. We streven naar een evenwichtig weekrooster waarbij ten vroegste gestart wordt om 8.30 uur en waarbij je ten laatste om 17.45 uur jouw dag op howest kunt afsluiten.

Hoe groot zijn de klasgroepen waarin ik terecht kom?

howest illustraties_locatie cropped.png

Voor de meeste lessen blijf je steeds in dezelfde klasgroep die gemiddeld een 30-tal studenten telt. Door de intense samenwerking met de opleiding bachelor lager onderwijs, kun je ook af en toe in een iets grotere groep terecht komen.