Wellbeing & Coaching (keuzetraject)

Bachelor Ergotherapie

Wellbeing & Coaching
"Unieke keuzeminor Wellbeing & Coaching"

De opleiding Ergotherapie aan Howest heeft net dat tikkeltje meer. In je eerste opleidingsjaar kan je kiezen tussen twee unieke minors: Experience & Challenge en Wellbeing & Coaching. Door het aanbieden van keuzeminoren leren jullie vanaf dag één, vanuit jullie eigen talenten en voorkeur, innoverend denken en anticiperen op de toekomstige gezondheidszorg.

In deze unieke keuzeminor leer je cliënten versterken vanuit hun eigen kracht. Je leert hoe je als ergotherapeut ‘wellbeing’ voor je cliënt kan bereiken en je maakt kennis met coachingsmethodieken en complementaire technieken

Achtergrond

Onze huidige maatschappij vraagt veel van een mens. Die druk is nog groter bij personen met een handelingsprobleem. Bij deze groep komen psychische en psychosomatische problemen bijgevolg vaker voor. Die hebben een duidelijke weerslag op het dagelijkse handelen en de levenskwaliteit. Complementaire technieken kunnen een zinvolle aanvulling zijn op de klassieke vormen van ergotherapie. Ze blijken met name een waardevolle stimulans bij het betrekken van de cliënt in dagelijkse activiteiten.

Inhoud

De keuzeminor Wellbeing & Coaching loopt over twee semesters in het eerste jaar. In het eerste semester maak je kennis met de achtergrond van wellbeing en met de manier waarop je wellbeing kan integreren in de ergotherapie met het oog op een hogere levenskwaliteit. Tijdens het daarop volgende inlevingspracticum ervaar je zelf wat ‘bewust’ ontspannen is, wat lichaamsgericht werken is en hoe lichaam en geest verbonden zijn. In het tweede semester maak je kennis met coachingsmethodieken en complementaire technieken. Twee wetenschappelijk onderbouwde complementaire technieken krijgen bijzondere aandacht: aromatherapie
(inclusief massage) en yoga (inclusief kinderyoga). Die leer je integreren in een ergotherapeutisch (be)handelplan bij verschillende doelgroepen.

Bekijk ook de andere keuzeminor waarvoor je kan kiezen in het eerste jaar:

Unieke keuzeminors

Keuzetrajecten van de opleiding Bachelor Ergotherapie

Afstudeerrichting
Keuzetraject