Onze troeven

Een breed opleidingstraject

Aan de opleiding Ergotherapie van Howest word je breed opgeleid. Het werkveld van de ergotherapeut is ruim. Je werkt met personen met ouderdomsgerelateerde problemen, met fysieke beperkingen, met psychische problemen en met ontwikkelingsstoornissen. Dit in zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen, aan huis of als zelfstandige. Stap voor stap vind je “jouw” plaats in de sector. Via de keuzeminoren, praktijktaken, stages en de bachelorproef krijg je ruimte om vanuit je talenten en voorkeur accenten te leggen.

De zes rollen die de verschillende dimensies van het beroep weergeven zijn de ingrediënten waarmee je steeds aan de slag gaat:

  • Behandelaar
  • Handelingsdiagnosticus
  • Gezondheidswerker
  • Onderzoeker
  • Manager
  • Innovator

Vanaf dag één van de opleiding combineer je al die rollen tijdens de praktijklessen en de stages.

Unieke keuzeminoren in je 1ste opleidingsjaar

De opleiding Ergotherapie aan Howest heeft net dat tikkeltje meer. In je eerste opleidingsjaar kan je kiezen tussen twee unieke minors:

Door het aanbieden van keuzeminoren leren jullie vanaf dag één, vanuit jullie eigen talenten en voorkeur, innoverend denken en anticiperen op de toekomstige gezondheidszorg. 

Experience & Challenge

In de keuzeminor Experience & Challenge leer je de cliënt uit te dagen op een veilige manier a.d.h.v. activiteiten in de natuur. Cliënten treden uit hun comfortzone en krijgen zo de kans om talenten te activeren. De cliënt neemt hierdoor bewustere keuzes in zijn betekenisvol handelen. 

Deze minor vertrekt vanuit de methodiek van het ervaringsleren. Je leert uitdagende activiteiten in de natuur te begeleiden en het reflecteren, zowel individueel als in groep, te faciliteren.

Wellbeing & Coaching

In de keuzeminor Wellbeing & Coaching leer je de cliënt versterken vanuit zijn eigen kracht. Cliënt en therapeut streven ernaar ‘wellbeing’ te bereiken, een optimale toestand van gezondheid. 

Je maakt kennis met de achtergrond van wellbeing, coachingsmethodieken en complementaire technieken. Je maakt je de techniek Aromatherapie en Yoga eigen en je leert aan hoe je deze kan integreren in een ergotherapeutisch (be)handelplan.

Unieke major in je 2de opleidingsjaar

De opleiding Ergotherapie aan Howest heeft net dat tikkeltje meer! 

In je tweede opleidingsjaar komt de unieke major Assistive Technology for (every)one aan bod en bereiden we jullie verder voor op de ergotherapie en de gezondheidszorg van morgen.

Als ergotherapeut hanteer je hulpmiddelen of Assistive Technology om je cliënt bij te staan in zijn dagelijkse handelingen. Binnen de major Assistive Technology for (every)one maak je de brug tussen Assistive Technology en de Do It Yourself cultuur.

De basismethodiek is co-design met je cliënt en/ of een maker waarbij je bestaande hulpmiddelen gaat hacken of aanpassen. Je verkent hierbij gekende en vernieuwende materialen en FabLab technieken zoals bv. 3D-printing. 

Je wordt gevormd tot een ergotherapeut die enerzijds de belangen behartigt van zijn cliënt en anderzijds de taal spreekt van de technicus of maker.

Een persoonlijke aanpak

DSCF3659.jpg

Als opleiding kiezen we voor een persoonlijke aanpak waarbij jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Bij de start krijgt iedere student een coach toegewezen die je persoonlijk begeleidt doorheen de opleiding. In het begin word je eerder ondersteund bij het (leren) studeren, geleidelijk aan verschuift de ondersteuning naar de ontwikkeling van zelfsturing. Als professional in wording sta je zelf aan het roer van je leerpad.

Daarnaast is er een laagdrempelige relatie tussen student en lector. We maken er echt werk van om elke student persoonlijk te leren kennen. Werkcolleges en praktijklessen worden in kleine groepen georganiseerd. Dit zorgt ervoor dat jullie gemakkelijk vragen kunnen stellen, en dit zowel tijdens de lesuren als naast de lesuren, online of offline.

Ergotherapie en het werkveld, dat werkt

ergo_werkveld.jpg

Al doende leer je. Tijdens je opleiding ga je vanaf jaar één op stage in het werkveld. Je loopt stage bij verschillende doelgroepen tijdens vijf stageperiodes. Je maakt kennis met de sector in al zijn vormen. Na minimaal 1000 uren stage ben je klaar voor de stap naar het werkveld.

Ergotherapie is een praktijkgerichte opleiding en dat betekent - naast stagelopen in het werkveld - deelnemen aan practica waar je onder leiding en advies van ervaren praktijklectoren, vaardigheden als onderdeel van jouw competenties eigen maakt. Hiervoor werkt de opleiding Ergotherapie intens samen met verschillende werkveldpartners. Je oefent zo je vaardigheden met elkaar en met cliënten in reële werkomstandigheden, gebruik makend van moderne en gespecialiseerde infrastructuur. Vanaf september 2020 maken we volop gebruik van het skills lab Ergotherapie in onze nieuwe campus The Penta.

Het gezelschapsspel ‘Monopoly’ aanpassen aan de noden en wensen van ouderen met cognitieve problemen, een ergonomische verschoonhulp voor een peuterjuf ontwerpen, een reminiscentiewandeling voor ouderen en hun familie vanuit het woonzorgcentrum ontwikkelen, een fietsroute voor personen met een motorische beperking uittekenen, ... Het is maar een greep uit de vele projecten waar je tijdens je opleiding actief aan meewerkt. Al je ergotherapeutische kennis en vaardigheden pas je toe in boeiende en concrete werkveldgerelateerde opdrachten. Als je afstudeert, heb je meteen een mooie portfolio op zak.

ERGO goes INTERNATIONAL

internationalisering.png

Internationale studiereizen en projecten

Vanaf het tweede jaar krijg je de kans om deel te nemen aan internationale studiereizen en projecten. Je kan samenwerken met studenten Ergotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in een thematische projectweek of met internationale studenten binnen de Internationale module on Paediatric Rehabilitation van de UGent. Ook deelname aan het jaarlijkse ENOTHE congres of aan het International Case Comparison@home project is mogelijk. Daarnaast onderhoudt Howest intensieve relaties met China en India en zijn er elk jaar studenten Ergotherapie die deelnemen aan de studiereis China or India from Within.

Op stage naar het buitenland

In het laatste jaar van je opleiding kan je op stage naar het buitenland. Dat kan over de hele wereld. We helpen je in je zoektocht naar een kwalitatieve stageplaats die de nodige garanties biedt voor een goede omkadering.

Opleiding / Dienst