Onze troeven

Steek je energie in energie!

What’s in a name? Jawel, de focus van de bachelor Energiemanagement ligt op smart energy solutions. Je maakt kennis met bestaande en innovatieve technologieën. En je leert hoe creatieve, slimme oplossingen en zuinig omspringen met energie tot energiebesparingen kunnen leiden. Op korte en lange termijn. In kantoren, fabrieken, overheids- en bedrijfsgebouwen of bij particulieren thuis. Ook de nieuwste tendensen op het vlak van energieopwekking en de afstemming van vraag en aanbod zijn speerpunten van deze opleiding.
Energiemanagement zou je kunnen omschrijven als zoeken naar manieren om energie-optimalisaties door te voeren, maar die definitie is toch wat te eng. Daarom is deze opleiding gebouwd rond vijf pijlers waarin alle facetten van energiemanagement in detail aan bod komen. De eerste drie pijlers zijn de technische: elektrotechnische systemen, warmtesystemen en datacaptatie & visualisaties. In pijler vier ontwikkelen we je managementskills: presentatietechnieken, communicatievaardigheden, planning, energiebeleid,  kostprijsberekening, ...  In de vijfde (integratie)pijler komen de vier eerste pijlers samen in de vorm van projectwerk. Hier pas je de verworven kennis toe op concrete cases van  particulieren en bedrijven. Dit vormt het praktijkgedeelte waar we aan Howest zo sterk in zijn.
Help jij mee om deze "Smart Energy Solutions" overal te gaan implementeren?

Een brede basis

De opleiding is gebouwd rond 5 pijlers: 3 technische, een managementpijler en een integratiepijler. Die combinatie zorgt voor een gevarieerd programma en een optimale voorbereiding op de job van energiemanager.

ENM beeld6.jpg

Elektrotechnische systemen
Een diepgaande kennis over elektriciteit, elektrotechnische systemen en elektronische sturingen vormt de absolute basis. In het tweede en derde jaar komen ook smart buildings (domotica) en smart grids uitvoerig aan bod.

Datacaptatie & visualisatie
De energiemanager komt met enorme hoeveelheden data in contact. De geautomatiseerde verwerving en verwerking van deze gegevens is dus van groot belang. Deze pijler draait verder rond big data, interfacing, sensoren en visualisaties.

Warmtesystemen

Energieoverdracht is hét sleutelwoord van deze pijler. In eerste instantie buigen we ons over de puur elektrische energieomzetting. Maar je ontdekt ook hoe fluïda en warmte energie kunnen overdragen. En verder? WP, WKK, HVAC: eenvoudige afkortingen, maar wel met gesofisticeerde mogelijkheden …

Management & communicatie

Je onderzoek heeft een reeks energiebesparende maatregelen opgeleverd? Zeer goed, maar kan je ze ook aan de man brengen? In deze pijler leer je hoe je in team een project realiseert en hoe je de resultaten aan het management presenteert.

Integratie
Van de aparte vakken naar de werkelijke praktijk. Stap voor stap breng je de energetische huishouding en de bijhorende financiële stromen in kaart. Daarna ga je op zoek naar optimalisaties. Een boeiende manier om kennis te maken met je latere werkveld.

Het opleidingsprogramma is te vinden in onze folder.

 

Praktisch en future proof

toekomstgericht.jpg

Geen enkele opleiding speelt meer in op de toekomstige noden van de maatschappij als Energiemanagement. Je leert hoe we het met z’n allen met minder energie kunnen doen, maar volgt ook de energietransitie vanop de eerste rij. Zo word je onder meer een expert in de omschakeling van traditionele energiebronnen zoals olie en gas naar hernieuwbare  energiebronnen zoals waterstof. We wijden je in in de wereld van smart grids, smart buildings, HVAC, big data, ...
Met theorie alleen lossen we de vele energievraagstukken echter niet op. En dus brengen we ze in de praktijk tijdens projecten of oefensessies in het energielabo. Van bij de start van je opleiding tot en met de stage in het laatste semester. In het eerste jaar focus je hiervoor op de residentiële woningmarkt. Daarna verruim je de blik naar de bedrijfsomgeving. Eerst nog onder begeleiding van een docent, maar in het derde jaar werk je zelfstandig een energiecase uit. Je stage als energiemanager in een bedrijf stoomt je helemaal klaar voor de overstap naar het werkveld.

Via de samenwerking met het werkveld krijg je een goed beeld van het boeiende takenpakket van de energiemanager. Tijdens bedrijfsbezoeken zie je hoe bedrijven gesensibiliseerd worden om energie op een andere manier te gebruiken en hoe ze energiebesparende oplossingen implementeren in hun processen. We tonen je ook reële voorbeelden van  hoe  de technologische uitdagingen van vandaag concreet worden aangepakt. Belangrijke topics zijn wind- en zonne-energie, slimme controlestrategieën en het in kaart brengen van alle verbruiksposten via doorgedreven energiemonitoring. Je voert ook zelf tal van projecten uit in kleine groepen, met de persoonlijke begeleiding van onze lectoren. Zij staan zeer dicht bij het werkveld en motiveren je om je grenzen te verleggen. Dat  kan  trouwens  ook  letterlijk  tijdens  een  stage in het buitenland. Buitenlandse gastdocenten en bedrijfsbezoeken maken de internationalisering compleet.

Energie is dé uitdaging van de toekomst. Het kan en moet anders! Energiemanagers en "Smart Energy Solutions" zullen daar een belangrijke rol in spelen.

 

Persoonlijke begeleiding

DSC09933.JPG

De bachelor Energiemanagement is een erg praktische opleiding.
Die praktijk baseren we niet op algemene situaties, maar op concrete, persoonlijke projecten. Je eigen woning bijvoorbeeld. Zelf voorstellen doen en actief meedenken zijn dus zeer belangrijk. Een opdracht waarbij wij je helpen met persoonlijke begeleiding en projecten afgestemd op de student.

Energielabo

 

Op de Howest-campus in Kortrijk staat een zeer modern energielabo: The Reactor. Dit lokaal wordt enkel gebruikt door de studenten Energiemanagement. Je zal er dus regelmatig vertoeven om praktische opdrachten uit te voeren. Met de speciale opstellingen leer je de praktijk dus hands-on aan. Zo vind je er vier soorten vloerverwarming, een verluchtingsgroep, opstellingen voor smart buildings en smart grids, zonnepanelen en zonnecollectoren op het dak . Elke opstelling bevat heel wat sensoren en meetpunten als basis voor je analyses.

Klik hier verder om meer details te vinden over de verschillende opstellingen die je kan zien in ons filmpje.

Onze opleiding werkt ook nauw samen met Labo Lemcko van UGent. We kunnen er terecht om waarheidsgetrouwe simulaties te maken van het elektriciteitsverbruik in een straat met 18 woningen.

Europees topniveau in smart buildings

Solar Decathlon

Studenten Energiemanagement van Howest werden door Universiteit Gent gevraagd om mee te werken aan het Mobble-project voor de prestigieuze wedstrijd Solar Decathlon Europe. De studenten kregen de opdracht om het volledige elektrisch gedeelte, inclusief de slimme sturing van de woning te realiseren. De theorie omzetten in praktijk en ook zelf uitvoeren, dat is een kolfje naar de hand van de studenten Energiemanagement. Het resultaat werd bekroond met 2 mooie awards op Europees topniveau: de “Smart House Special Award” en “Energy Balance Award”.

Lees meer over dit project bij onze nieuws-items