Onderzoek en dienstverlening

"Onderzoek en Dienstverlening"

Onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding Energiemanagement. Het VEG-i-TEC onderzoeks- en expertisecentrum op Howest Kortrijk speelt daarbij een belangrijke rol.
Daarnaast voorzien we ook dienstverlening en opleidingen voor bedrijven.
Heb je een projectvraag ? Neem dan contact op met de onderzoekscoördinator: Jurgen Van Ryckeghem

VEG-i-TEC, onderzoeks- en expertisecentrum voor de verwerking van groenten en aardappelen

VEG-i-TEC

VEG-I-TEC is een nieuw onderzoeks- en expertisecentrum op Howest – Universiteit Gent Campus Kortrijk. Experts in voedings- en watertechnologie testen er innovaties op het vlak van de verwerking van groenten en aardappelen. Zo evalueren ze het effect van het wassen en verpakken van groenten op de kwaliteit van het eindproduct. Verder voeren ze onderzoek naar het hygiënische ontwerp van de proceslijn en het water- en energieverbruik.

Het VEG-i-TEC lab is een samenwerkingsproject tussen deze partners:

c8e53c26-8c77-4cc1-8858-7112ae9525f4.pngee1c247d-347c-4291-bf2d-5babac097e22.pngadrianor.png   inra.png

Real-life situatie voor studenten Energiemanagement

Voor de studenten Energiemanagement wordt VEG-i-TEC tijdens de lessen gebruikt als ‘Living Lab’. Ze komen er in een real-life situatie in contact met duurzaam energiemanagement en watermanagement. Voor VEG-i-TEC wordt gewerkt met een methodologie in drie stappen:

 • Onlinemeting met slimme en innovatieve sensoren
 • Betrouwbare datacaptatie en geautomatiseerde gegevensverwerking
 • Bekomen gegevens in de correcte context plaatsen, grondig analyseren en visualiseren

 

Proeftuin

Voor bedrijven is de stap van de onderzoeksfase naar de implementatie van technologische innovaties vaak (te) groot of complex. Daardoor ontstaat een kloof tussen onderzoek en de uiteindelijke marktpenetratie.

VEG-i-TEC wil hierop inspelen met een proeftuin voor voedingsbedrijven. Die moet innovatie stimuleren en bijdragen tot de implementatie van innovaties.
De proefinstallaties van VEG-i-TEC staan ter beschikking voor toegepast onderzoek, training en demonstraties. Ze dragen bij tot nieuwe technologische ontwikkelingen en brengen de expertise van diverse kennis- en onderzoeksinstellingen samen. De opgedane kennis wordt vertaald in de opleidingen van studenten of in workshops voor bedrijven.

VEG-i-TEC past volledig binnen de speerpuntclusterstrategie AgriFood zoals gedefinieerd door Flanders’FOOD, dat het concept VEG-i-TEC een warm hart toedraagt.
De proeftuin kwam tot stand met diverse partners in binnen- en buitenland en via deze Europese projecten:

LogoProjets_GoToS3_VEG-I-TEC.JPG  GoToS3_BASELINE.PNG

 

 

Onderzoekgebouw

Het onderzoekgebouw biedt heel wat mogelijkheden:Vegitec gebouw

 • Flexibele ruimte voor industrieel toegepast onderzoek
 • Ontwikkeling van verwerkingseenheden voor de groente- en aardappelverwerkende industrie
 • Energie- en waterbeheer in de agro-voedingsindustrie

 

 

 

Pilootinfrastructuur

Met diverse partners werkt VEG-i-TEC aan een technologische roadmap voor de industrie. Hierbij wordt ingezet op:

 • principede bouw van modulaire lijnen voor (diepgevroren) gesneden gewassen en verpakte groenten en aardappelen
 • evaluatie van innovatieve technologieën:
  • energie- en waterverbruik
  • nevenstromen/verliesstromen
  • voedselveiligheid en (organoleptische) kwaliteit
  • hygiënisch ontwerp
  • economisch, ecologisch en/of sociale impact
 

 

Opleiding: Energiedeskundige Type A

Howest Energiemanagement is erkend als opleidings- en examencentrum voor het EPC-examen van de Vlaamse overheid.

Periode

Wil  je op de hoogte gehouden worden van de cursusperiode? Stuur dan een e-mail naar Tim Vandendriessche. Hij kan je ook meer vertellen over de examenperiodes.

Locatie

Howest campus GKG, Graaf Karel de Goedelaan 5, Kortrijk

Prijs

Kostprijs: 300 euro excl BTW
Betaling: cash voor de start van het examen of via overschrijving op rekeningnummer BExx xxxx xxxx xxxx met als vermelding EPC en je naam.

Een factuur is mogelijk na betaling.

Opleiding / Dienst