Onderzoek en dienstverlening

"Onderzoek en Dienstverlening"

Onderzoek en dienstverlening vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding Energiemanagement. Het VEG-i-TEC onderzoeks- en expertisecentrum op Howest Kortrijk speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast voorzien we ook dienstverlening en opleidingen voor bedrijven.

We faciliteren bedrijven en organisaties bij hun energietransitie. Hierbij helpen mee op vlak van:

 • datacaptatie
 • visualiaties van energiestromen
 • advanced analytics
 • optimalisatie en sturing.
 • Ook advies kan je bij ons inwinnen om de transitie in de juiste richting te sturen.

Heb je een projectvraag ? Neem dan contact op met de onderzoekscoördinator: Jurgen Van Ryckeghem

 

Enkele voorbeelden van lopende onderzoeksprojecten:

VEG-i-TEC, onderzoeks- en expertisecentrum voor de verwerking van groenten en aardappelen

VEG-i-TEC

VEG-I-TEC is een nieuw onderzoeks- en expertisecentrum op Howest – Universiteit Gent Campus Kortrijk. Experts in voedings- en watertechnologie testen er innovaties op het vlak van de verwerking van groenten en aardappelen. Zo evalueren ze het effect van het wassen en verpakken van groenten op de kwaliteit van het eindproduct. Verder voeren ze onderzoek naar het hygiënische ontwerp van de proceslijn en het water- en energieverbruik.

Het VEG-i-TEC lab is een samenwerkingsproject tussen deze partners:

c8e53c26-8c77-4cc1-8858-7112ae9525f4.pngee1c247d-347c-4291-bf2d-5babac097e22.pngadrianor.png   inra.png

Real-life situatie voor studenten Energiemanagement

Voor de studenten Energiemanagement wordt VEG-i-TEC tijdens de lessen gebruikt als ‘Living Lab’. Ze komen er in een real-life situatie in contact met duurzaam energiemanagement en watermanagement. Voor VEG-i-TEC wordt gewerkt met een methodologie in drie stappen:

 • Onlinemeting met slimme en innovatieve sensoren
 • Betrouwbare datacaptatie en geautomatiseerde gegevensverwerking
 • Bekomen gegevens in de correcte context plaatsen, grondig analyseren en visualiseren

 

Proeftuin

Voor bedrijven is de stap van de onderzoeksfase naar de implementatie van technologische innovaties vaak (te) groot of complex. Daardoor ontstaat een kloof tussen onderzoek en de uiteindelijke marktpenetratie.

VEG-i-TEC wil hierop inspelen met een proeftuin voor voedingsbedrijven. Die moet innovatie stimuleren en bijdragen tot de implementatie van innovaties.
De proefinstallaties van VEG-i-TEC staan ter beschikking voor toegepast onderzoek, training en demonstraties. Ze dragen bij tot nieuwe technologische ontwikkelingen en brengen de expertise van diverse kennis- en onderzoeksinstellingen samen. De opgedane kennis wordt vertaald in de opleidingen van studenten of in workshops voor bedrijven.

VEG-i-TEC past volledig binnen de speerpuntclusterstrategie AgriFood zoals gedefinieerd door Flanders’FOOD, dat het concept VEG-i-TEC een warm hart toedraagt.
De proeftuin kwam tot stand met diverse partners in binnen- en buitenland en via deze Europese projecten:

LogoProjets_GoToS3_VEG-I-TEC.JPG  GoToS3_BASELINE.PNG

 

 

Onderzoekgebouw

Het onderzoekgebouw biedt heel wat mogelijkheden:Vegitec gebouw

 • Flexibele ruimte voor industrieel toegepast onderzoek
 • Ontwikkeling van verwerkingseenheden voor de groente- en aardappelverwerkende industrie
 • Energie- en waterbeheer in de agro-voedingsindustrie

 

 

 

Pilootinfrastructuur

Met diverse partners werkt VEG-i-TEC aan een technologische roadmap voor de industrie. Hierbij wordt ingezet op:

 • principede bouw van modulaire lijnen voor (diepgevroren) gesneden gewassen en verpakte groenten en aardappelen
 • evaluatie van innovatieve technologieën:
  • energie- en waterverbruik
  • nevenstromen/verliesstromen
  • voedselveiligheid en (organoleptische) kwaliteit
  • hygiënisch ontwerp
  • economisch, ecologisch en/of sociale impact
 

 

FlexiCap

In het Tetraproject 'FlexiCap" is Howest Energiemanagement medeaanvrager en UGent -EELab Lemcko hoofdaanvrager.
Het acroniem ‘FlexiCap’ is een samentrekking van flexibiliteit (sturing van verbruik en opbrengst) en capaciteit (opslag). “Kort gezegd komt het er in dit onderzoeksproject op neer dat we de collectieve inzichten rond de invoering van de digitale meter willen vertalen naar hedendaagse oplossingen om het toekomstige flexibiliteits- en capaciteitsprobleem aan te pakken. Met als uiteindelijke doel elke distributienetwerkgebruiker (< 1 MVA) in staat te stellen om hun energiefactuur beter te beheersen. De focus van dit project ligt dan ook op de optimalisatie van hernieuwbare energiebronnen in combinatie met intelligente vraagsturing van elke distributienetwerkgebruiker (< 1 MVA), al dan niet aangevuld met (batterij)opslagsystemen. Het is dus niet de bedoeling om nieuwe technologieën te ontwikkelen, maar veeleer de om de nieuwste technologische ontwikkelingen dichter naar de markt te brengen. Want waar het concept van flexibiliteit ondertussen goed gekend is, geldt dat in veel mindere mate voor de toepassing”, aldus Jurgen Van Ryckeghem, docent Energiemanagement aan Howest. Het FLEXICAP-project gaat van start in oktober 2020.
 
TETRA (Technology Transfer) is een subsidieprogramma van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Het ondersteunt praktijkgericht onderzoek en kennisoverdracht door hogescholen en universiteiten op maat van Vlaamse ondernemingen en non-profitorganisaties. TETRA -projecten hebben altijd als doel om recent beschikbare kennis te vertalen naar direct bruikbare concepten of prototypes zodat de gebruikersgroep sneller en efficiënt kan innoveren. TETRA werkt met projectoproepen en voorziet een subsidie van maximum 92,5% van de projectkost. Van de doelgroep wordt daarnaast een minimale cofinanciering van 7,5% gevraagd. Meer info op https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/tetra

Smart Aquaponics

Het project Smart Aquaponics is een Interreg-project voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen om de ontwikkeling van aquaponics te bevorderen bij overheden en bij de bedrijfswereld. Concreet zullen in het project drie digitale tools worden ontwikkeld die via een toepassing beschikbaar zijn (smartphone en PC): een online opleidingsprogramma, een tool voor ondersteuning bij het ontwerpen en een monitoringtool. Er wordt ook een gids omtrent aquaponics gepubliceerd op het einde van het project.

 

Wat is aquaponics?

 

Aquaponics is een specifieke techniek voor landbouwproductie dat aquacultuur (kweken van vissen en in het water levende organismen) combineert met hydrocultuur (kweken van groenten in een oplossing van voedingsstoffen). Deze twee technieken zijn de meest performante in hun respectievelijke domein. Door ze te verenigen, verdwijnen de afvalstoffen en dienen ze als toevoer voor het volgende systeem: het water dat uitwerpselen van de vissen bevat, wordt gebruikt om de planten te voeden en het water dat wordt gefilterd door de planten kan terug bij het water van de vissen gevoegd worden.

Online monitoringtool

Met de opleiding Energiemanagement ontwikkelen we de monitoringtool. De monitoringtool voor aquaponics-systemen laat de gebruiker toe om de status van het systeem op te volgen, maar ook om te anticiperen op potentiële problemen. Deze monitoring gebeurt op basis van verbonden sensoren (pH, temperatuur, NH4, waterniveau, …) en wordt ook aangepast aan zelfgemaakte systemen en kleine bedrijven. Het monitoringsysteem is zo bijzonder omdat het gebaseerd is op een dynamisch model dat eventuele ongevallen kan voorspellen door de evolutie van verschillende parameters op te volgen.
 

Meer info?