Sound Design

"Geluid neemt in huidige game producties een steeds belangrijkere rol in."

Deze major geeft de studenten eerst een aantal brede vaardigheden mee om verschillende taken in het team te begrijpen en te kunnen uitvoeren (nl. programmeren, kennis van visuele beeldtaal, wiskunde, fysica, 2D & 3D, game engines, level editing, procedure en pipeline). Specifiek binnen deze major leggen we dan de klemtoon op het begrijpen en communiceren over de eisen die gesteld worden aan het sound design van een game, waarvoor we studenten aanleren om audio te maken op een professioneel niveau, en hen trainen om hun creaties op een correcte manier aan te leren leveren en te implementeren.

In tegenstelling tot meer artistieke programma’s, leggen we daarbij de nadruk meer op technische vaardigheden dan op esthetische overwegingen. De vijf speerpunten van het curriculum zijn (1) SFX, (2) Muziek, (3) Registratie van stem (opname/directie/ acteren), (4) Foley en (5) Ambient & Music. Binnen deze 5 gebieden ligt de focus op (a) creatie, (b) implementatie en (c) delivery.

Studenten worden technische en praktische vaardigheden aangeleerd m.b.t. opname/ mixing/mastering, worden verondersteld om op een professioneel niveau hun Digital Audio Workstation te beheersen, krijgen grondig inzicht in hoe audio inengine en door middel van middleware functioneert, en leren hoe ze een afgewerkt project moeten aanleveren zodat het in een game kan worden geïmplementeerd.

Toekomstige jobopportuniteiten:

  • sound designer, studio director, field recordist, foley artist, sound editor, mixing engineer, voice director, ...

Curriculum Sound Design

Infomomenten

Infodag in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde

vrijdag
28/08 17u-21u
Infodag in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde

Infodag in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde

zaterdag
29/08 10u-13u
Infodag in Brugge, Kortrijk en Oudenaarde