Expert User Experience Research

Bachelor Digital Design and Development (Devine)

Expert User Experience Research
"Je maakt de keuze voor Expert UX Research in je laatste jaar."

Jij zit aan de frontlinie van elk digitaal project. Met je UX research skills verfijn je elke interface tot een efficiënt en bruikbaar geheel. Voor er gestart wordt aan het design en development stel jij alle belangrijke vragen. Je gaat zelfstandig op pad om data te vergaren.

  • Wie is jouw gebruiker?
  • Waar zie jij patronen opduiken in je dataset?
  • Kan je deze groeperen en verwerken naar een bruikbaar geheel?

In je laatste jaar Devine krijg je als expert lezingen over de belangrijke thema’s in het domein van mens-computer interactie. Zo verdiep je je o.a. in de oorsprong ervan en de gangbare internationale onderzoeksmethodieken, gedragspsychologie, nieuwe interactiemogelijkheden,....

Daarnaast  staat je eigen exploratie en onderzoek centraal onder begeleiding van een persoonlijke mentor. Zo spits je jezelf toe op je eigen onderzoeksvraag. Je richt je kritische blik op de maatschappij en zoekt naar opportuniteiten voor digitale innovatie

Keuzetrajecten van de opleiding Bachelor Digital Design and Development (Devine)

Afstudeerrichting
Keuzetraject

Bekijk het stagefilmpje van één van de UX-experts hier