Onderzoek en dienstverlening

Situering

Met onze opleiding Communicatiemanagement leiden we jongeren op tot communicatieprofessionals die een verhaal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen brengen. Ze leren problemen analyseren, zich in te leven in de doelgroep, strategieën en creatieve oplossingen bedenken. Ze maken kennis met de mediawereld en volgen trends en actualiteit op de voet. Communicatiemanagement aan Howest is voor doeners en durvers met drive. Een theoretische omkadering is belangrijk, maar écht leren doen onze studenten ‘on the field’. Daarom werken we jaarlijks samen met tal van werkveldpartners.

De formats waarin we kunnen samenwerken zijn onder andere een brainstormsessie, studentenopdracht, studentenproject, bachelorproef, stage, onderzoeksopdracht, vormingssessie(s), consultancy, …

Contacteer Joanna Desmet voor meer info.

Formats

Brainstorm

Om rond jouw idee of vraag te brainstormen maken we gebruik van ons in-house brainstormtool. We creëren op die manier een nieuwe set aan ideeën. Een brainstormsessie kan doorheen het hele academiejaar uitgevoerd worden en duurt meestal 1 volledige of een 1/2 dag.

Studentenopdracht

Een studentenopdracht wordt uitgevoerd door studenten die in groepjes samenwerken. De opdracht wordt binnen een bepaalde module uitgevoerd en dus gecoacht door de lector verbonden aan die module. De duur kan variëren van 1 tot 2 weken.

 

Talent@Work

In onze module Talent@Work werken studenten Communicatiemanagement en Toerisme & Recreatiemanagement samen op een case uit het werkveld. Zij gaan op zoek naar mogelijke oplossingen voor een communicatievraagstuk met duidelijke link naar toerisme en recreatie. De tijdsduur bedraagt 12 lesweken. Heb je specifiek interesse in dit project, neem dan contact op met Dirk Laverge van de opleiding Communicatiemanagement.

Opdrachtstage & Eindstage

Tijdens de stage werkt een student op jouw communicatievraagstuk(ken) als medewerker in jouw organisatie of team. Het uitvoeren van een opdrachtstage vindt plaats in de maand februari en duurt 4 weken. Een eindstage begint in februari, eindigt in mei en duurt 13 weken. Stage aanvragen verlopen via het stagetool.

 

Consultancy

Soms weet je niet goed waar begonnen en volstaat het om even van gedachten te wisselen, waarbij onze experts als consultants optreden, advies verlenen en jou op weg helpen. Maar misschien is je probleem nogal complex en ben je meer gebaat bij een langer durend traject. Het eindproduct van een consultancytraject is een adviesformulering.

Bachelorproef

Een student verdiept zich in jouw communicatieprobleem, voert onderzoek uit en formuleert een oplossing onder de vorm van een communicatieproduct of advies. De student combineert onderzoeksgegevens met verworven bachelor-skills en persoonlijke ideeën en creativiteit. Het uitvoeren van de bachelorproef vindt plaats in semester 6. De student start in februari en dient het werk in mei in.

 

Onderzoeksopdracht

Professionele Howest-onderzoekers integreren jouw onderzoeksvraag in een research-project. Met onze opleiding Communicatiemanagement focussen we op twee specialisaties, namelijk Interne Communicatie (veranderingscommunicatie, ambassadeurschap, online media voor interne communicatie) en Online Communicatie. Heb je echter een andere vraag, aarzel dan niet ons die te stellen, misschien is er een andere format waarbinnen we jouw vraag kunnen oplossen. De duur varieert en wordt in onderling overleg bepaald.

 

Voorwaarden

  1. Wanneer de opdracht ism studenten wordt uitgevoerd, zijn we afhankelijk van het jaarprogramma en de daarop afgestemde timings, alsook van de vooropgestelde modules. Een overzicht van het opleidingsprogramma met haar modules.
  2. Gezien onze maatschappelijke rol nemen we enkel opdrachten aan waar onze studenten van bijleren en die kaderen binnen de onderwijsdoelstellingen.
  3. Onze studenten worden opgeleid tot creatieve communicatiemanagers, niet te verwarren dus met uitvoerders van artistieke producten zoals filmpjes of logo’s.
  4. Je komt aankloppen bij de opleiding Communicatiemanagement, niet te verwarren met Marketing.
  5. Wanneer het een bezoldigde opdracht betreft, dan gelden de marktprijzen, dit om valse concurrentie tegen te gaan.
Opleiding / Dienst