Brugprogramma Verpleegkunde

""Deze opleiding heeft mij de mogelijkheid gegeven om mijn beroep nog vakkundiger uit te oefenen. Daarvoor wist ik 'wat' en 'hoe' maar vandaag weet ik ook 'waarom' ...”
Magdalena Furman, alumnus brugopleiding Verpleegkunde"

DSC07744.JPG

De brugopleiding verpleegkunde laat je toe om je als verpleegkundige nog verder te verdiepen in je vak, meer kennis te verwerven en te groeien in je job.

Binnen Howest doen we dit via een apart curriculum voor brugstudenten – voortbouwend op de geziene inhouden in de HBO5- of graduaatsopleiding - en via een specifieke didactische aanpak gericht op werkstudenten of studenten met reeds heel wat praktijkervaring.

Getuigenissen

"Ik kijk op de brugopleiding terug als een persoonlijke overwinning, zowel voor mijn persoon maar ook als verpleegkundige en dat wens ik iedereen toe!"

Yasmine Aerts

"Ik kijk op de brugopleiding terug als een persoonlijke overwinning, zowel voor mijn persoon maar ook als verpleegkundige en dat wens ik iedereen toe!"

Yasmine Aerts

Verpleegkunde (Brugprogramma)

Ik ben aan de brugopleiding begonnen met een enorme ambitie om beter te doen dan voorheen, om meer te weten, meer te kunnen en om het onderste uit de kan te halen. De weg was lang en de nachten vaak kort, de motivatie leek het soms afweten maar de volharding deed dat nooit. De combinatie van voltijds werken en studeren is zeker niet onmogelijk, maar bereid je erop voor dat je jezelf zal tegenkomen. Soms in positieve zin, dat je verrast bent waartoe je in staat kan zijn. Maar ook in negatieve zin, dat je soms helemaal het noorden verliest en de kalmte niet kan bewaren. Ik kijk op de brugopleiding terug als een persoonlijke overwinning, zowel voor mijn persoon maar ook als verpleegkundige en dat wens ik iedereen toe!

"Samen met mijn partner hadden we vooraf alles goed nagekeken en besproken; we zouden er voor gaan!"

Letje Blondia

"Samen met mijn partner hadden we vooraf alles goed nagekeken en besproken; we zouden er voor gaan!"

Letje Blondia

Verpleegkunde (Brugprogramma)

In mei 2016 kwam ik vol interesse naar de infoavond over de brugopleiding. Nog wat twijfelend, maar toch met een gevoel van verlangen, schreef ik me in. Samen met mijn partner hadden we vooraf alles goed nagekeken en besproken; we zouden er voor gaan!

Halfweg september ging ik van start. Nog wat stil en onzeker volgde ik de eerste lessen in een grote groep collega’s uit andere instellingen/ziekenhuizen. Elk lesuur, maar vooral de hoeveelheid leerstof ging snel vooruit. Dit schrok me af en ik werd onzeker. Heel wat vragen kwamen in me op; ‘Zou ik dit wel kunnen?’, ‘Is dit niet te hoog gegrepen?’, ‘Is het slim om fulltime te werken en te studeren?’,…  Ik nam me voor om een planning op te maken. Elke week, na de lesdag, stelde ik een weekplan op, die ik nauwkeurig zou volgen. Hierdoor had ik het gevoel de leerstof onder controle te houden. Elke opdracht nam ik onmiddellijk in handen, zodat ik niet achterop kon lopen. Ik was op deze manier steeds vroegtijdig en voor de deadline klaar om de opdrachten in te dienen.

Het eerste trimester was zoeken, wennen,… Het verschil met de HBO5-opleiding was duidelijk! Wat ik in mijn vorige opleiding vanbuiten studeerde, leek nu niet mogelijk. Binnen de brugopleiding was er nood aan inzicht en redenering. Na de eerste examens (januari 2017) heb ik ervaren dat ik de leerstof begreep. Ik hoefde het niet vanbuiten af te rammelen, ik kon de leerstof verduidelijken en schetsen. Ik had meer begrip van de leerstof, wat ik duidelijk heb gemist in mijn vorige opleiding. 

Tijdens het tweede en derde trimester groeide mijn interesse. Ik wou niet enkel de basis kennen, maar ik zocht naar diepgang. We kwamen in aanraking met wetenschappelijke literatuur. Via tal van  zoektermen, verkreeg ik steeds meer inzicht. De tweede examenperiode verliep in die zin anders, dat ik mijn examens  op een andere manier kon invullen. Mijn antwoorden waren efficiënter en meer gericht. Dit gaf aan dat ik meer specifieke kennis had. In de verdere brugopleiding, werd dit nog beter.  

De opgedane kennis in het eerste jaar, gaf me de motivatie om reeds in de verlofperiode te starten met opzoekingen voor mijn bachelorproef. Dankzij het leren schrijven, reflecteren,… zette ik een ander schrift neer. Op de afdeling groeide het professioneel taalgebruik. Als verpleegkundige doet dit iets met je als persoon. Je trots neemt toe naarmate je de kennis meer onder de knie hebt. Het volgen van de lessen was steeds aangenamer omdat ik zelf kon redeneren en inzicht had.

Ik werd tijdens de brugopleiding vaak geconfronteerd met mezelf. Dit was niet altijd negatief. Op deze manier stond ik stil bij wie ik ben en wat ik voor de toekomst indachtig moet zijn. Ik merk dat ik als verpleegkundige sterk ben gegroeid, zeker wat inzicht betreft. Mijn houding is veranderd. Ik ben nog meer leergierig en zoek nu tussen mijn werk door artikels op om de laatste aspecten in de zorg, bij te houden. Door het volgen van de brugopleiding, ben ik nog meer getriggerd. Dit proces blijft aanwezig en hoop ik in de toekomst vast te houden.

Infomomenten

Infodag

vrijdag tot zaterdag
07/05 - 08/05
Infodag

Infodag

zaterdag
26/06 10u-16u
Infodag

Infodag

zaterdag
28/08 10u-13u
Infodag

Infodag

vrijdag
10/09 17u-20u
Infodag