Onderzoek en dienstverlening

Drie grote onderzoeksdomeinen

Binnen de opleiding richten we ons op drie grote onderzoeksdomeinen, namelijk bio-informatica, voeding en klinisch/biomedisch onderzoek. Alle onderzoeksdomeinen zitten verankerd binnen het onderwijs, hetzij door actieve participatie van studenten hetzij door een bijdrage van het onderzoek aan de professionalisering van de lectoren. Daarnaast is het onderzoek binnen de drie domeinen gericht op dienstverlening voor het betreffende werkveld.

 • De onderzoekstak bio-informatica richt zich op het faciliteren van (klinische) laboratoria en (internationale) onderzoekers binnen het domein van de biotechnologie/moleculaire biologie.
 • De voedingsonderzoekslijn is voornamelijk gericht op West-Vlaamse voedingsbedrijven waarvoor analyses uitgevoerd worden en/of oplossingen gezocht worden voor hun problemen.
 • Het klinisch/biomedisch onderzoek richt zich voornamelijk op de noden van klinische laboratoria door mee te werken aan onderzoek dat de klinische laboratoria opzetten of het optimaliseren van analyses.

Daarnaast is er ook nood aan een ondersteunende rol vanuit de hogeschoolopleiding naar wetenschappelijke vakleerkrachten van het secundair onderwijs.

Allerlei studienamiddagen kunnen georganiseerd worden op uw vraag.

Bio-informatica

DSC00297.JPG

Expertise:

 • Programmeren in Perl, Python of een andere programmeertaal
 • Ontwikkelen en beheren van databanksystemen
 • Uitgebreid netwerk binnen de wereld van de bio-informatica
 • De opleiding gekoppeld aan deze onderzoeksgroep is uniek in Vlaanderen!
 • Er kunnen diverse navormingstrajecten op maat worden uitgewerkt.

Voeding en gezondheid

cursus instrumentele technieken.jpg

De voedingsonderzoekslijn in Brugge is voornamelijk gericht op West-Vlaamse voedingsbedrijven waarvoor analyses uitgevoerd worden en/of oplossingen gezocht worden voor hun problemen. Wij hebben de kennis en ervaring in huis gecombineerd met een goed uitgerust labo zodat we analyses doen op een wetenschappelijk correcte manier.

Expertise: voorbeelden van analyses die in het verleden zijn gebeurd:

 • onderzoek naar sporen van allergenen in voedingsbedrijven (productielijnen)
 • ontwikkeling van hypoallergeen fruit in samenwerking met onze internationale partner Avans Hogeschool in Nederland
 • schimmelidentificaties in voedingsstalen in kader van BRC-norm
 • microbiologische analyses van voedingsproducten en water
 • vitamine B12 analyses in voeding (soja)
 • toxiciteitstesten van vlees op menselijk darmepitheel.

Klinisch-biomedisch onderzoek

DSC08679.JPG

Expertise:

 • Ontwikkelen van assays om biomerkers te bepalen in serum Diagnostiek van ziektes gebeurt vandaag de dag meer en meer via detectie van biomerkers in serum. Biomerkers kunnen gebruikt worden bij het stellen van een prognose van een bepaalde aandoening. Op die manier kan de voortgang van de ziekte voorspeld worden en kan de therapie op basis hiervan aangepast worden. Daarnaast kunnen biomerkers ook predictieve informatie opleveren waarbij ze eventuele positieve en negatieve bijeffecten van een therapie kunnen voorspellen. Ook de effecten van een behandeling kunnen aan de hand van biomerkers opgevolgd worden.
 • Correlatiestudies – statistiek Vertrekkend vanuit een database kunnen gespecialiseerde biochemische parameters gecorreleerd worden aan epidemiologische en klinische data.

Dienstverlening voor het secundair onderwijs

BIT seminar 10.JPG
 • Wetenschappelijke workshops à la carte in onze eigen of uw laboratoria: verschillende onderwerpen in de vakgebieden microbiologie, farmacie, voeding, biotechnologie, … zijn mogelijk.
 • Leerlingen kunnen in onze opleiding komen proefstuderen: ze kunnen een les of een practicum bijwonen om zo even te proeven van het hoger onderwijs.
 • Onze lectoren kunnen fungeren als externe lezer bij zowel GIP als bij onderzoekscompetenties. Indien gewenst kunnen zij de presentatie bijwonen.
 • Hulp bij uitstroombegeleiding: een oud-leerling laten getuigen, algemene infosessie over studeren in het hoger onderwijs, aanwezigheid tijdens een opendeurdag, …
 • Onze lectoren gaan samen met u na welke (extra) mogelijkheden voor de praktische uitwerking van uw wetenschappelijke praktijklessen bestaan met de voorzieningen aanwezig op uw school of hoe wij daaraan kunnen bijdragen.