Onze troeven

Je kan snel aan het werk in een knelpuntberoep

Door Dualogistiek+ (= duaal leren in logistieke knelpuntberoepen) is deze afstudeerrichting de meest praktische binnen Bedrijfsmanagement.

Je komt veelvuldig in contact met het werkveld en kan rekenen op de unieke ondersteuning van een topteam van lectoren met ervaring in dat werkveld. Het zorgt ervoor dat gemiddeld 95% van onze studenten direct aan het werk kunnen op hun stageplaats.

Kies een stagebedrijf naar je hart en je hebt werk. Wij helpen jou juist te kiezen!

Je loopt een uniek stagetraject

Door de unieke lange stage in één bedrijf kan je je veel dieper specialiseren binnen één domein. Dat is precies de ambitie van Dualogistiek+.

Je stage kan zich afspelen in de haven, bij een maritiem of wegtransportbedrijf, in de productielogistiek, op een douaneafdeling… Je specialisatie verder uitdiepen doe je in je bacheloreindproef in je stagebedrijf.

Je volgt een opleiding van hoge kwaliteit met hoge slaagpercentages

De slaagpercentages van de studenten Supply Chain Management liggen uitzonderlijk hoog in vergelijking met de andere trajecten Bedrijfsmanagement. Eenmaal geboeid door supply chain, wil je dit echt niet meer laten schieten. Spreek direct met onze studenten op de infodagen. 

Bovendien komen de studenten Supply Chain Management van Howest de laatste jaren steevast als beste naar voren in de uitslagen van de TL Hub Business Game (vergeleken met elf andere hogescholen). Dat is pas bedrijfsmanagement topsport!

Je kan je écht specialiseren

Je kan kiezen uit de volgende specialisaties: 

  • douane
  • vervoersrecht
  • havenlogistiek Zeebrugge
  • zorglogistiek
  • nieuwe technologieën 
  • Logistics Engineering