Projecten

"Binnen de opleidingen zijn er verschillende projecten die in the spotlight staan. Ontdek ze hier!"

Erasmus+ Project brandY

Sinds september 2020 zijn Bedrijfsmanagement en Toegepaste Informatica van Howest betrokken bij een nieuw internationaal project. Het project wordt gefinancierd door het Erasmus Plus Strategic Partnerships-programma genaamd "Experiential education. Interactive / Intensive course of European Brand Management (brandY)".

Het hoofddoel is het ontwerpen, implementeren en testen van een innovatieve tool voor ervaringsgericht lesgeven. Deze tool zal dienen om studenten Marketing en International Business Management op te leiden om ze zo ook nog aantrekkelijker te maken voor de arbeidsmarkt. Door het combineren van interdisciplinaire expertise en ervaring, zullen de projectpartners materialen ontwikkelen voor een trainingsprogramma op het gebied van International Branding, waaronder:

  1. een e-book met innovatieve materialen en leermiddelen, evenals kant-en-klare procedures voor de toepassing ervan;
  2. handboeken voor zowel studenten als lectoren;
  3. een internetplatform in de vorm van een interactief spel dat toegang geeft tot de ontwikkelde materialen.

De doelgroep van het project zijn in de eerste plaats studenten. De kennis en vaardigheden die tijdens de cursus worden verworven vergroten hun aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Ook lectoren behoren tot de doelgroep. Zij zullen de mogelijkheid krijgen om kant-en-klare oplossingen m.b.t. Brand Management in hun lessen te implementeren. Ten slotte zijn ook alle organisaties die geïnteresseerd zijn in het inzetten van experts in International Brand Management mogelijke begunstigden.

Het project voorziet in de organisatie van 7 internationale bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de hoger onderwijsinstellingen uit verschillende Europese landen, evenals 4 intensieve programma's voor studenten en docenten. Het project is een kans om interdisciplinaire samenwerking tot stand te brengen met internationale experts op het gebied van Marketing, International Brand Management, nieuwe technologieën en gamificatie.
 
De steun van de Europese Commissie voor het aanmaken en publiceren van dit lesmateriaal houdt geen goedkeuring in van de inhoud die alleen de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie in deze publicatie.

Erasmus+ Project CONSUME-AWARE

The Erasmus+ Project “Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness”, briefly CONSUME-AWARE, has been organized by University of Economics in Katowice (Leader), Seinajoki University of Applied Science, University of Bucharest, Trento University, Budapest Business School, Isik University, Université Savoie Mont Blanc and Howest University of Applied Sciences. It was implemented in a period of 36 months (from 1 September, 2016 until 31 August, 2019). 

Howest was represented by Frédéric Vlummens and Corneel Theben Tervile from Applied Computer Sciences and Lieven Theys from Business Management.

The “International Conference on Enhancing Consumer Awareness - Prospects for Advance Protecting Consumers Right on Traditional and Digital Market” has been held from the 16th until the 18th of June 2019 in Katowice, Poland. At the conference we have been presenting, discussing and promoting the outcomes of the project “Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness” financed by Erasmus+.

The links underneath lead you to the major outcomes of this Erasmus+ Project.

Consume-aware e-learning collaborative platform

The Consume-aware platform is an innovative Internet collaborative platform which collects all the outcomes of the Consume-aware project. The Consume-aware collaborative platform will enhance the quality of learning process and increase the awareness of all platform visitors (students, teachers and regular Internet users) about their rights as consumers.

Read more

Book “Consumer Protection Standards in Europe”

The book constitutes a theoretical introduction and therefore a background of a project, in order to study consumer protection, all stakeholders need to achieve relevant basic knowledge which allows to understand who the consumer actually is, what are his rights and protection models.

Read more

Consume-aware Mobile Application – consuMEE

The mobile application is an innovative tool used within the learning process, and moreover will be a useful solution for all consumers within the European Union. The mobile application will be developed on the basis of database, which include all possible identified problems concerning consumers rights and their protection that they may face in their everyday life. Consumers who will download the app from app store will also have an opportunity to contact the consortium with problems they have (if the one will be not resolved inside the app – it will enable genuine up-to-date knowledge). The creation of this application will enhance the awareness of consumers, also those who are students, about their rights and protection and will contribute to make their life easier.

Read more

Business Management 2030

Met Business Management 2030  organiseren onze eerstejaars studenten Bedrijfsmanagement mvo-klassen.

Deze hebben tot doel de leerlingen van het vijfde en het zesde jaar secundair onderwijs kennis te laten maken met het concept maatschappelijk verantwoord ondernemen en de tools om dit te faciliteren in de wereld van accountancy, financiën, verzekeringen, marketing en logistiek. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen met het oog op de sociale en ecologische dimensie van de bedrijfsvoering.

De studenten werken aan de hand van praktische cases in duurzaamheid, in samenwerkinge met bedrijven, lessen en workshops uit voor de middelbare studenten.