Accountancy-Fiscaliteit @home

Afstandsonderwijs

howest illustraties_locatie cropped.png

Aan Howest kan je de bacheloropleiding Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit volledig volgen via afstandsonderwijs. Op deze manier behaal je een volwaardige professionele bachelor! Je behaalt een bachelor die volledig gelijkgesteld is aan het bachelordiploma behaald na 3 jaar voltijds dagonderwijs. Je volgt dus dezelfde vakken als de studenten van het dagonderwijs, eventueel in een aangepast format, en je hebt ook 2x stage (o.a. 5 weken voltijds en 12 weken voltijds).

Naast de accountancy- en fiscale modules krijg je een stevige juridische en bedrijfseconomische basis en hanteer je beroepsspecifieke professionele software zoals Exact Online, First, Sofisk, ... in diverse opdrachten. Je werkt aan geïntegreerde, praktijkgerichte cases, samen met deskundigen van de Big 4, de vier grootste audit- en consultancybedrijven wereldwijd. De stage geeft je de kans om te functioneren in een reële bedrijfssituatie en jouw toekomstig werkterrein te verkennen.

Het diploma is erkend door het Beroepsinstituut voor Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) waardoor een Howest-afgestudeerde heel wat vrijstellingen krijgt.

Vrijstellingen

howest illustraties_kwaliteitslabel cropped.png

Ben je houder van het Syntradiploma boekhouder of van het HBO5-diploma associate degree boekhouder behaald aan het CVO en wil je nu het volwaardig professioneel bachelordiploma behalen? Dan krijg je een heleboel vrijstellingen en volg je een verkort traject dat je flexibel kunt spreiden over verschillende semesters.

Ook met andere gevolgde opleidingen na het middelbaar (bvb. onafgewerkte studies) kan je vrijstellingen bekomen.

Wist je dat je jouw studietraject kan inkorten?

Via een EVC-procedure kan je je werkervaring laten erkennen.