header--person header--title

Bachelor Toegepaste Psychologie

Bachelor Toegepaste Psychologie

Weten je vrienden je wel te vinden voor een goede babbel? Luister je dan met veel geduld en interesse? Zoek je daarna hoe je ze kan helpen en wil je dat later ook professioneel gaan doen? Dan is Toegepaste Psychologie iets voor jou.

In deze opleiding leer je het gedrag van mensen begrijpen, analyseren en beïnvloeden. Zo groei je uit tot een expert in psychologische gespreksvoering, psychodiagnostiek, coaching en begeleiding.

Bekijk de opleidingsbrochure, ontdek de opleidingsprogramma’s, de troeven, oriëntatie in het werkveld en zoveel meer.

Brochure downloaden Brochure aanvragen Inkijk cursusmateriaal Opleidingswebsite

Wil je onze campussen ‘in het echt’ zien? Reserveer je bezoek

Vind je geen gepast tijdstip? Mail naar bezoek@howest.be

Volg de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie op sociale media

Een vraag over de opleiding?

Stel je vraag

Een vraag over de opleiding Toegepaste Psychologie? We beantwoorden graag je vraag via e-mail.

Stuur e-mail

Stel je vraag aan een van de lectoren

De opleidingscoördinator en lectoren staan voor je klaar. Zij antwoorden met plezier op je specifieke vragen. Ga er rechtstreeks mee in gesprek of vuur je vragen per e-mail af.
 

Miet Craeynest

Miet Craeynest

Opleidingscoördinator

Stuur e-mail 0474/45 06 23
Mathew Maginet

Mathew Maginet

Opleidingscoördinator

Stuur e-mail 0478/66 60 19
Sofie Doom

Sofie Doom

Trajectbegeleider

Stuur e-mail
Pat Vanhecke

Pat Vanhecke

Coördinator internationalisering

Stuur e-mail

Ben je al overtuigd van je studiekeuze? Nu inschrijven

Opleiding in beeld

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Graag geven we je een sneakpreview van wat je te wachten staat.

Campus Brugge Centrum

Campus Brugge Centrum bevindt zich vlak bij het station van Brugge en op wandelafstand van alles waar de stad zo bekend om is: de Reien, de Grote Markt, de Burg of de vele winkeltjes, cafeetjes en koffiebars. Op de campus zitten trouwens bedrijven die er een lokaal huren – het werkveld is dus letterlijk vlakbij!

Contactgegevens:

Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge
+32 50 33 32 68
brugge@howest.be
Meer info en routeplan

Veelgestelde vragen over de opleiding

Wat is het verschil tussen een master en een bachelor Psychologie?

Het verschil zit vooral in de hoeveelheid theorie en de complexiteit daarvan. Een master is een academische opleiding die focust op fundamentele en theoretische kennis. Een bacheloropleiding daarentegen is een toegepaste opleiding die focust op het opleiden tot een direct inzetbare professional. Een concrete illustratie daarvan is dat wij de keuze maken om je één relevant model aan te leren dat het vaakst gehanteerd wordt in de praktijk, in tegenstelling tot een overzicht van vijf modellen.

Vanuit het werkveld krijgen we vaak te horen dat bachelorstudenten tijdens hun stage en wanneer ze pas afgestudeerd zijn sneller en breder inzetbaar zijn dan masters, maar wanneer ze zich willen specialiseren (in klinische psychologie of bedrijfspsychologie bijvoorbeeld en/of wanneer ze in complexere contexten willen gaan werken (in een gesloten psychiatrische instelling met doorgedreven diagnostiek of wanneer ze psychotherapeut willen worden), dan is een master meer aangewezen. 

Wat is het verschil tussen Toegepaste Psychologie en Sociaal Werk?

Beide opleidingen zijn geïnteresseerd in mensen, veelal met een bepaalde moeilijkheid. Sociaal Werk benadert deze mensen eerder vanuit een breder perspectief (huisvesting, tewerkstelling, financieel en juridisch kader, …), terwijl het perspectief in Toegepaste Psychologie smaller maar diepgaander is (menselijk gedrag 'in de diepte': wat voelen/denken/kunnen/doen mensen en hun meest nabije sociale context (partner, gezin, context waarin ze werken, ...).

Onze opleiding besteedt daarom ook ruim aandacht aan diagnostische competenties met betrekking tot het menselijk functioneren. In Sociaal Werk komt diagnostiek veel minder aan bod. 

Waar kom ik later terecht? Wat wordt mijn beroepstitel?

De opleiding Toegepaste Psychologie leidt je op tot psychologisch consulent. Psychologisch consulenten zijn actief in tal van sectoren en diensten: Centra Geestelijke Gezondheidszorg, CLB's, interimkantoren, HRM-afdelingen van bedrijven, de politie, (psychiatrische) ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen, CAW's, … en niet onbelangrijk in deze tijden: ook in de onlinehulpverlening. 

Ik heb geen sociale vooropleiding, maar ben wel geïnteresseerd in Toegepaste Psychologie. Is deze opleiding dan wel iets voor mij?

Zeker! De belangrijkste voorwaarde is dat je geïnteresseerd bent in mensen. Als mensen jou vaak weten te vinden als ze nood hebben aan een luisterend oor en een goede babbel, als je goed kan luisteren, veel geduld hebt en je goed kan inleven in andermans situatie, dan kan deze richting zeker iets voor jou zijn! Daarnaast is een stevige portie 'goesting', passie en gedrevenheid een troef. 

Ik ben niet goed in wiskunde, zal ik deze richting wel aankunnen?

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De basiskennis wiskunde uit het middelbaar is voldoende. Als je twijfelt aan je basisvaardigheden wiskunde, dan kan je in september een vrijblijvende instapcursus wiskunde volgen (1 dag , van 10u tot 15u, 10 euro).

Welke ondersteuning is er voor studenten met functiebeperkingen en extra noden?

Soms loopt het niet zo vlot op studie- of op persoonlijk vlak en kan je best wat extra ondersteuning gebruiken. De opleiding Toegepaste Psychologie hecht veel belang aan haar voorbeeldfunctie. Studenten die het om eender welke reden moeilijker hebben, kunnen opgevolgd en ondersteund worden door een van onze beide mentoren. Met ons team van 20 docenten houden we daarnaast ongeveer om de twee weken een teamoverleg.

We hebben ook een goed uitgebouwd buddynetwerk waarin studenten voor elkaar zorgen. Verder biedt Howest trainingen aan voor faalangst, planning en organisatie, .... Studenten met specifieke noden (concentratieproblemen, dyslexie, dyscalculie, ....) kunnen voor het examen bovendien bepaalde faciliteiten gebruiken (een apart examenlokaal, aangepaste voorleessoftware, ...) zodat ze met gelijke cognitieve wapens kunnen strijden. 

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?

Het gedrag van mensen, wat ze doen, wat ze voelen en denken, is een complex maar boeiend gegeven. In de opleiding Toegepaste Psychologie leer je dit gedrag te begrijpen, te analyseren en te beïnvloeden. In ons programma starten we met een theoretische basis die je zal helpen om menselijk gedrag beter te begrijpen. Deze basis heb je nodig om vervolgens te leren hoe je op een professionele manier gedrag kan meten en beïnvloeden. Ons opleidingsprogramma is daarom opgebouwd rond drie grote clusters: ‘Gedrag onderzoeken’, ‘Gedrag beïnvloeden’ en ‘Professioneel handelen’.

  1. In de cluster ‘Gedrag onderzoeken’ prikkelen we je onderzoekend vermogen en word je opgeleid tot een expert in psychodiagnostiek zodat je ook advies kan geven. Je oefent observatietechnieken, je neemt psychodiagnostische testen af, je verwerkt en interpreteert data, je voert zelf kleinschalig praktijkonderzoek uit, …
  2. In de cluster ‘Gedrag beïnvloeden’ leer je hoe je mensen kan helpen om tot positieve en duurzame veranderingen te komen in hun leven. We gaan dieper in op verschillende methodieken en interventies: van ondersteunen over voorlichten en adviseren tot counselen, coachen en trainen. Je krijgt ook de basis mee om je later bijkomend te specialiseren in bemiddeling.
  3. In de cluster ‘Professioneel handelen’ sta je stil bij je eigen functioneren: Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten en waar heb ik het moeilijk mee? Wat zijn mijn normen en waarden en hoe ga ik daarmee om in het werken met andere mensen? Wat is mijn rol in een team? … 

Vanaf de tweede helft van het curriculum leer je hoe je met dit alles aan de slag kan gaan bij vier verschillende doelgroepen: ‘bedrijven & organisaties’, ‘kinderen & jongeren’, ‘volwassenen’ en ‘senioren’.

Hoe ziet een lesrooster en academische kalender eruit?

Een voorbeeld van een lesrooster en academische kalender vind je via deze link.

Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?

We zijn een praktijkgerichte opleiding en dit vertaalt zich in een sterke afstemming van de theorie op de praktijk. Al vanaf het eerste jaar krijg je naast theorie heel wat praktijkgerichte vakken en mag je je zeker verwachten aan een stevige basisopleiding in psychologische gespreksvoering. Daarnaast komt de praktijk uitgebreid aan bod in oplossingsgericht werken, psychodiagnostiek, casusbespreking, ...  

Werkplekleren heeft een belangrijke plaats in onze opleiding. Gewapend met zowel theoretische kennis als een doorgedreven praktijkervaring ga je al vanaf het tweede jaar aan de slag in het werkveld. Zowel in het tweede als het derde jaar neemt stage een grote plaats in het programma in. 

Hoe groot zijn de groepen?

Sommige vakken krijg je in kleine groepen van zo'n 16 studenten. Dat geldt vooral voor de vaardigheidsvakken, zoals gesprekstechnieken. Je leert op die manier niet alleen heel snel je medestudenten kennen, je kan bovendien al vanaf het eerste jaar van de praktijk proeven. Op die manier krijg je van meet af aan die technieken in de vingers en leer je ze breed toepassen. 

Toch is het zeker niet zo dat je altijd in kleinere groepen zal zitten. Het programma bevat immers ook heel wat theoretische hoorcolleges die je samen met 160 tot 170 studenten in een grote aula volgt.

Ik begrijp niet waar jullie vakken inhoudelijk voor staan. Het lijkt zo anders dan de psychologie-opleiding van andere instellingen?

In ons programma klinken de namen van de vakken ('opleidingsonderdelen') voor buitenstaanders wellicht nogal abstract. Maar de vakken die je ook in het programma van andere bacheloropleidingen en de masteropleiding Psychologie ziet staan, komen ook bij ons wel degelijk aan bod.

Vakken zoals 'Algemene Psychologie' en 'Neuropsychologie' zitten bijvoorbeeld vervat in ons vak 'Basis van Gedrag', 'Statistiek' en 'Onderzoeksmethodologie' zitten vervat in onder andere 'Basis van Onderzoek', 'Sociale Psychologie' zit in 'Gedrag in Context', 'Ontwikkelingspsychologie' en 'School- en pedagogische Psychologie' zitten in 'Doelgroep kinderen en jongeren', …

Zo zijn we ook tot de drie grote leerlijnen 'Gedrag onderzoeken', 'Gedrag beïnvloeden' en 'Professioneel handelen' gekomen. 

Ik vind geen klassiek semestersysteem in jullie opleiding terug?

Dat klopt. Om de studeerbaarheid te verhogen werken we niet met 2 semesters per jaar, maar wel met 4 periodes van 8 weken. In elke periode behandelen we 3 à 4 vakken. Dit verhoogt je focus aanzienlijk. Elke periode sluiten we af met evaluaties gevolgd door feedback. Daardoor kunnen we snel bijsturen. Daarnaast streven we ernaar om verlof écht verlof te laten zijn, in plaats van een verdoken blokperiode.  
 
Concreet:  

  • Periode 1A: na de herfstvakantie krijg je nog 1 week les. Dan volgt een week blok en daarna heb je je eerste examens. 
  • Periode 1B: start na de examens van 1A. Na de wintervakantie krijg je nog 1,5 à 2 weken les. Dan volgt een week blok en daarna heb je examens. Na deze examens volgt een lesvrije week (intersemestrieel verlof). 
  • Periode 1C: start na de lesvrije week. Aangezien de lentevakantie elk jaar anders valt, zullen de examens dus van jaar tot jaar anders vallen (net voor, net na of voor én na de lentevakantie).  
  • Periode 1D: de start varieert van jaar tot jaar, maar ook hier gaat het om 5-6 weken les, 1 inhaalweek en 1 week examens. 
Ik wil graag Klinische Psychologie doen. Kan ik dat bij jullie wel kiezen aangezien er geen afstudeerrichtingen zijn?

In tegenstelling tot andere opleidingen bieden wij inderdaad geen afzonderlijke afstudeerrichting aan (zoals Klinische Psychologie, Bedrijfs- en Schoolpsychologie). In de plaats daarvan profileren we ons als een inhoudelijk brede opleiding. Een keuze maken voor één afstudeerrichting of doelgroep is dus niet nodig. Bij ons doorloop je álle trajecten, al kan je daarin ook wel je eigen accenten leggen.  

Je kan je twee stageperiodes en je bachelorproef dus in totaal verschillende werkvelden voltooien en telkens met andere doelgroepen leren werken. Wil je je liever toch specialiseren, dan kan je je keuze toespitsen op één doelgroep. Ook het keuzepakket in het laatste jaar biedt deze mogelijkheid. 

Op die manier moedigen we onze studenten expliciet aan om doorheen de drie jaar hun eigen profiel samen te stellen, daarmee naar buiten te treden en zo aan de grote noden in het werkveld tegemoet te komen. 

Waarom biedt Toegepaste Psychologie aan Howest geen afstudeerrichtingen aan?

We vinden het belangrijk dat onze studenten breed georiënteerd zijn. We merken dat dit de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verhoogt. Later zal je dus in verschillende sectoren en bij verschillende doelgroepen kunnen solliciteren. 

Hoeveel weken stage zal ik lopen?

In het tweede jaar loop je ongeveer 8 weken stage en in het derde jaar 16 weken. 

Welke internationale mogelijkheden zijn er?

Bovenop de internationale evenementen die voorzien zijn in het programma, kan je ook deelnemen aan de inleefreis naar China of India, deelnemen aan een congres in het buitenland of een semester in het buitenland studeren of op stage gaan. 

Zal ik gemakkelijk werk vinden?

Na onze 3-jarige opleiding ben je helemaal klaar voor de arbeidsmarkt. Verder studeren kan, maar hoeft dus in principe niet. Elk jaar kunnen onze afstudeerden snel in zeer diverse sectoren aan de slag. Gemiddeld vind je het gemakkelijkst werk in de context van arbeids- en organisatiepsychologie (uitzendkantoren, HRM-dienst van een bedrijf, …), maar wie de actualiteit volgt, weet dat de noden ook torenhoog zijn in de hulpverleningssector (klinische en schoolse context).

Wat je ook kiest, één ding is zeker: door je brede vorming heb je geleerd om zowel met kinderen en jongeren, volwassenen als senioren te werken. Je kan dus in een brede waaier van sectoren en organisaties aan de slag.  

Kan ik na deze opleiding de master Psychologie/Pedagogie starten?

Dat kan via een schakelprogramma van 1 jaar. Daarna start je de 2-jarige master. 

Kan ik tijdens deze opleiding al een vak van de master Psychologie/Pedagogie volgen?

Zeker! Als keuzevak in het derde jaar kan je Statistiek I aan UGent volgen. Parallel organiseren we aan Howest extra begeleidingssessies. Slaag je, dan ben je al vrijgesteld voor dit vak aan de UGent. Lukt dat niet, dan kan je in het tweede semester nog een pakket andere keuzevakken in afstands- of avondonderwijs opnemen (namelijk 2 vakken uit de verkorte educatieve Bachelor Secundair Onderwijs) om alsnog in juni aan Howest te kunnen afstuderen. Je behoudt hiermee ook je recht op een tweede examenkans voor Statistiek aan UGent.

In het schakelprogramma aan UGent komen heel wat blokvakken aan bod. Dat is een stevig jaar. Als je het programma kan aanvatten met Statistiek I al op zak, kan je meer focussen op de andere vakken. Een bijkomend voordeel om Statistiek I aan Howest al op te nemen, is dat je daarbij extra begeleiding kan krijgen.

Een bijkomend voordeel is dat je op deze manier al je slaagkansen aan de universiteit kan inschatten. Deed je het ondanks al je inspanningen heel slecht op het examen Statistiek, dan weet je dat de masteropleiding te hoog gegrepen is en hoef je niet eerst een jaar te verliezen om tot deze conclusie te komen.  

Welke andere masters zijn nog mogelijk na Toegepaste Psychologie?

Dat zijn er heel wat: Stedenbouw en ruimtelijke planning, Gender en diversiteit, Gezondheidsbevordering, Management en beleid van de gezondheidszorg,  Conflict and development, African studies, Communicatiewetenschappen, Politieke wetenschappen, EU-studies, Bestuurskunde en publiek management, Sociologie, Sociaal werk, Stedenbouw en ruimtelijke planning, Archeologie, Wijsbegeerte, Moraalwetenschappen, Kunstwetenschappen, Oost-Europese talen en culturen, Criminologie, Seksuologie, … 

Kan ik na deze opleiding nog een postgraduaat volgen?

Zeker. Twee postgraduaten aan Howest werken samen met onze opleiding: Oplossingsgerichte Counseling en Coachen van mensen met behulp van paarden. Daarnaast kan je met je diploma ook intekenen op heel wat postgraduaten van andere onderwijsinstellingen. 

Hoeveel kost deze opleiding?

Een overzicht van de kosten van de opleiding vind je via de wegwijzer.

Meer informatie over de studentenvoorzieningen en -faciliteiten en het laptopproject aan Howest

Studentenvoorzieningen en -faciliteiten

Op zoek naar de juiste studiekeuze? Vragen over studentenfaciliteiten, studietoelage, financiële ondersteuning, huisvesting of tussenkomst in de vervoerskosten van en naar de campus? Andere persoonlijke vragen?

Meer informatie

Het laptopproject

Elke student aan Howest heeft een laptop nodig met legale software die door de opleiding aanbevolen wordt.

Meer informatie