Studentenvoorzieningen en -faciliteiten

Studentenvoorzieningen en -faciliteiten

Heb je vragen over studiefinanciering, psychosociale ondersteuning, huisvesting, mobiliteit, studentenactiviteiten, faciliteiten, studiekeuze, studiecoaching…?

Je staat er niet alleen voor! Ga met onze medewerkers rechtstreeks in gesprek tijdens de infodagen op de campus of vuur je vragen per e-mail af.

Onderaan deze pagina vind je een antwoord op de meest voorkomende vragen en een korte voorstelling van onze studentenhuisvestingen in Brugge (The Lodge) en in Kortrijk (The Wing).

Wil je Stuvo bezoeken tijdens de infodagen op vrijdag 7 en zaterdag 8 mei? Klik dan op onderstaande knop.

Reserveer je bezoek op 7 of 8 mei

Stel je vraag

Studiefinanciering

Vragen over studiefinanciering, studietoelage en studiekost? We helpen je graag verder!

Stuur e-mail

Studentenhuisvesting

Vragen over huisvesting, mobiliteit en de studentenwerking aan Howest? We helpen je graag verder!

Stuur e-mail

Studiekeuze, bijzondere statuten en faciliteiten

Heb je een vraag over je studiekeuze, studiecoaching of studiefaciliteiten? We helpen je graag verder!

Stuur e-mail

Veelgestelde vragen

Financiële ondersteuning en studietoelage

Hoeveel studiegeld (inschrijvingsgeld) moet ik betalen?

Als student aan een hogeschool moet je studiegeld betalen. Hoeveel studiegeld hangt samen met je aantal ingeschreven studiepunten en of je recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse overheid en dus beurstariefstudent bent.

Als modeltraject student met inschrijving voor 60 studiepunten bedraagt het studiegeld:

 • Niet-beurstariefstudent: 961,90 euro
 • Bijna-beurstariefstudent: 505,90 euro
 • Beurstariefstudent: 113,20 euro

Afhankelijk van welke opleiding je volgt, moet je ook een extra studiekost betalen waarin onder andere de software kost zit vervat. Deze extra studiekost is verplicht en betaal je samen met jouw studiegeld bij de inschrijving.

Gedetailleerde overzichtstabel studiegeld 2021-2022

Kan ik een gespreide betaling van mijn studiegeld aanvragen?

Wanneer het moeilijk is om meteen het volledige studiegeld te betalen, kan je een spreiding over 3 schijven aanvragen bij het studentensecretariaat bij inschrijving. Wens je echter de betaling te spreiden over 6 of 9 schijven dan kan je hiervoor een aanvraag indienen bij Stuvo Howest.

Studenten die recht hebben op een vermindering van het studiegeld mogen ook een gespreide betaling aanvragen. Om een spreidingscontract op te maken neem je contact met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Hoeveel kost mijn opleiding?

De kostprijs van jouw opleiding vind je terug op de pagina van de opleiding waarvoor je interesse hebt, onderaan in de FAQ-lijst ‘Hoeveel kost mijn opleiding?’

Naast de algemene studiekost en het studiegeld, zijn er per opleiding nog extra studiekosten. Ter info:

 • De extra studiekost betaal je bij inschrijving samen met jouw studiegeld.
 • De handboeken en cursussen worden aangekocht tijdens de eerste schoolweek, dit kan ook tweedehands.
 • Opleidingsgebonden uitrusting en materiaal, andere en kosten stage worden gemaakt of aangekocht gedurende het academiejaar.
 • Studiereizen, projecten en bezoeken worden ruim op voorhand aangekondigd via het online leerplatform. Daar zal men jou ook informeren over de betaling.
 • Computer: bespreek met jouw opleiding welke laptop een vereiste is. Je hoeft niet voor elke opleiding een nieuwe laptop aan te schaffen. Via het laptopproject van Howest kan je de nodige informatie verkrijgen en een laptop aankopen.
Wat is een studietoelage van de Vlaamse Overheid?

Als student in het hoger onderwijs kan jij om je studies te bekostigen een studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen. Niet iedereen heeft recht op een studietoelage. Om in aanmerking te komen voor een toelage moet je voldoen aan verschillende voorwaarden (zie 'Heb ik recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid?').

Als je voldoet aan die voorwaarden dan heb je recht op een toelage en daarnaast vermindering van het studiegeld als beurstariefstudent.

Heb ik recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid?

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid moet je voldoen aan drie voorwaarden:

 1. Nationaliteitsvoorwaarden
 2. Studie/pedagogische voorwaarden
 3. Financiële voorwaarden

Meer informatie vind je hierover op de website van studietoelagen. Wil je graag hulp om uit te zoeken of je recht hebt op een studietoelage, neem dan contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Hoe kan ik een studietoelage van de Vlaamse Overheid aanvragen?

Als student kan je zelf de studietoelage aanvragen. De studietoelage wordt aan jouw toegekend en uitbetaald op jouw rekening.

De aanvraag voor een studietoelage kan online gebeuren vanaf 1 augustus 2021 voor het academiejaar 2021-2022. Uiterlijk op 1 juni 2022 moet je aanvraag ingediend worden om nog recht te hebben op een toelage. Je kan zelf je studietoelage aanvragen via www.studietoelagen.be.

De Stuvo medewerker sociale dienstverlening kan je hierbij helpen. Voor sommige studenten is de aanvraag te complex bv. als alleenstaande student, leefloon student…

Schakel zeker onze hulp in!

Hoeveel bedraagt mijn studietoelage van de Vlaamse Overheid?

Hoeveel je studietoelage bedraagt van de Vlaamse Overheid hangt af van je referentie-inkomen, het aantal studiepunten waarvoor je gerechtigd bent en of je al dan niet kotstudent bent.

Het bedrag van je toelage bij inschrijving voor 60 studiepunten kan schommelen tussen minimum € 279,44 tot maximaal € 4.323,91 (kotstudent) en € 2.595,18 (niet-kotstudent).

Indien je hierover meer info wenst of een berekening van jouw studietoelage, neem dan zeker contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Als ik recht heb op een studietoelage van de Vlaamse Overheid, kan ik vermindering krijgen van het studiegeld?

Jazeker. Als je recht hebt op het beurstarief, bedraagt het studiegeld € 113,20. Indien je recht hebt op het bijna-beurstarief, bedraagt dat € 505,90.

Let op, bij het studiegeld werd de extra studiekost van de opleiding nog niet bijgeteld. Hoeveel de extra studiekost exact bedraagt, hangt af van de opleiding en kan je terugvinden in de wegwijzer. Daarnaast zijn er ook uitzonderingen voor studenten die niet voldoen aan de pedagogische/studie voorwaarden, maar wel aan de nationaliteitsvoorwaarden -en financiële voorwaarden. Ook zij kunnen recht hebben op het verminderd studiegeld. Wens je graag een berekening van jouw studietoelage of denk je recht te hebben op een studietoelage, neem dan contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening. Zij kunnen een aanvraag verminderd studiegeld opmaken voor jou.

Wat is een bijna-beurstariefstudent voor de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid?

Als je referentie-inkomen te hoog is, maar nog binnen bepaalde grenswaarden ligt, dan ben je bijna-beursstudent. Je krijgt dan geen toelage, maar wel een vermindering op het studiegeld als bijna-beursstudent. Daarnaast zijn er ook uitzonderingen voor studenten die voldoen aan alle voorwaarden, maar niet voor een onderdeel van de financiële voorwaarden nl. de KI-test. Zij hebben ook recht op een verminderding van het studiegeld als bijna-beursstudent.

Denk je te behoren tot deze categorie maar wil je dat laten berekenen? Neem dan contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Kan ik een voorschot krijgen op de studietoelage van de Vlaamse Overheid?

Tijdens de drukke aanvraagperiode bij studietoelage kan het even duren vooraleer jij je centen ontvangt. De meeste studiekosten in het hoger onderwijs vallen voor of bij de start van het academiejaar.

Je kan bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening van jouw campus terecht voor een voorschot op je studietoelage. Het bedrag van het voorschot is altijd in verhouding met het bedrag van je studietoelage.

Ik had in het secundair onderwijs recht op een schooltoeslag, heb ik in het hoger onderwijs sowieso recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid?

Jammer genoeg niet. De berekening van de schooltoeslag en de studietoelage gebeurt op een andere manier.

Als nieuwe student aan Howest betaal je op vertoon van een bewijs van studietoelage (van een vorige hogeschoolstudie bijvoorbeeld) of een bewijs van recht op schooltoeslag van een uitbetaler van het groeipakket, het beurstarief bij inschrijving. Let op, belangrijk dat je de studietoelage zeker aanvraagt voor 1 juni 2022.

Daarnaast kan je als student die voor het voorgaande jaar geen studietoelage of schooltoeslag van een uitbetaler van het groeipakket heeft ontvangen, maar je hebt een vermoeden dat je het komend academiejaar wel recht hebt, een aanvraag tot verminderd studiegeld indienen bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening van jouw campus.

Wij berekenen je studietoelage en indien je in aanmerking komt voor een studietoelage, betaal jij bij inschrijving het (voorlopig) bedrag als beursstudent.

Als ik stop met studeren of minder studiepunten opneem, moet ik dan mijn studietoelage terugbetalen?

De studietoelage wordt berekend op basis van studiepunten. Als je jouw studiepunten wijzigt of je zet jouw studies stop, dan is dit bepalend voor jouw studietoelage. Een volledige of gedeeltelijke terugbetaling kan een gevolg zijn hiervan.

Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Mijn studiekosten lopen hoog op, hoe en voor wat kan ik extra financiële steun aanvragen?

Dat kan bij Stuvo Howest!

Lopen je studiekosten hoog op, ben jij een student die zelf zijn studies moet bekostigen, zijn er financiële veranderingen thuis … dan kan er op basis van een financieel dossier nagegaan worden of er extra studiefinanciering kan voorzien worden in je studiekosten.

Die extra financiële steun kunnen wij bv. toekennen voor de aankoop van een laptop, ondersteuning in de huur van je kot, een studiereis … We zoeken naar een oplossing op maat en houden rekening met je financiële mogelijkheden.

Mag ik zelf een centje bijverdienen als student?

Als student mag je gedurende het hele academiejaar werken. Je mag met een studentencontract 475 uur werken per jaar. Op zoek naar een studentenjob? Die vind je op Job Teaser.

Wil je graag meer werken dan 475 uur per jaar? Moet je zelf jouw studies betalen en ga je studeren en werken combineren? Dit kan! Als je nog recht hebt op het groeipakket is het belangrijk niet meer dan 80u per maand te werken zodat je het groeipakket niet verliest.

Meer informatie hierover vind je terug op centen voor studenten of neem contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Behoud ik het groeipakket in het hoger onderwijs?

Je blijft jouw groeipakket behouden tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt, zolang je studeert en je minimum 27 studiepunten opneemt. Neem je minder dan 27 studiepunten op omwille van ziekte of omdat je in jouw diplomajaar zit, dan behoud je ook het recht op jouw groeipakket.

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Kan ik als student een leefloon krijgen?

Je kan bij het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van de gemeente waar je gedomicilieerd bent een leefloon aanvragen. Zij erkennen studenten als een specifieke doelgroep. Een leefloon aanvragen kan wanneer je zelf onvoldoende of geen inkomsten hebt en als je ouders niet meer ondersteunen. Ook als je nog thuis woont en je ouders hebben onvoldoende financiële middelen, kan je een aanvraag doen. Studeren met een leefloon is geen recht. Het OCMW neemt hierover de beslissing.

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening of je kan rechtstreeks contact opnemen met het OCMW van de gemeente waar je bent gedomicilieerd.

Kan ik studeren met een werkloosheidsuitkering?

In principe moet je als uitkeringsgerechtigde werkzoekende beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Als je een studie wenst aan te vatten, kan die beschikbaarheid in het gedrang komen. Je kan informeren of je in aanmerking komt voor een vrijstelling van die beschikbaarheid. Op deze manier kan je tijdens je studies je uitkering behouden. Je dient hiervoor te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Informeer bij de VDAB als je in Vlaanderen bent gedomicilieerd of bij Actiris als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont. Je kan ook contact opnemen met de vakbond of met de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

Als je een werkloosheidsuitkering krijgt, kan je ook recht hebben op een studietoelage van de Vlaamse Overheid. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Op wat kan ik recht hebben als studerende werknemer?

Als je een (voltijdse) loopbaan wenst te combineren met studeren, kan je recht hebben op bepaalde verlofstelsels en/of financiële tussenkomsten. Dit is afhankelijk van je tewerkstellingsplaats.

Indien je werkt in Vlaanderen kan je recht hebben op:

 • Opleidingscheques
 • Tijdskrediet/Vlaams zorgkrediet/loopbaanonderbreking
 • Vlaams Opleidingsverlof

Indien je werkt in Brussel kan je recht hebben op:

 • Opleidingscheques
 • Tijdskrediet/loopbaanonderbreking
 • Betaald educatief verlof

Dit hangt samen met een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen vooraleer recht te kunnen hebben op deze voordelen. Meer informatie kan je vinden via Centen voor studenten of contacteer de Stuvo medewerker sociale dienstverlening.

Psychosociale ondersteuning

Kan ik bij iemand in Howest terecht als ik me niet goed in mijn vel voel?

Zeker en vast!

De medewerkers van Stuvo Howest staan klaar om je in alle discretie te ondersteunen bij mogelijke vragen en moeilijkheden die je doorheen je studies kan tegenkomen. We beseffen zeer goed dat vragen stellen, je bloot geven niet gemakkelijk is.

Praat erover! Door er met iemand over te praten, krijgen de dingen een naam en krijg je er vat op. Je ziet beter wat er aan de hand is en wat je eventueel kan doen. De sociale dienst van Stuvo staat je bij met raad en daad.

Als intensieve begeleiding noodzakelijk is dan zorgt de medewerker voor een gerichte doorverwijzing naar een lid van het extern netwerk van professionele therapeuten.

Kan ik voor therapie/begeleiding bij een psycholoog financiële ondersteuning aanvragen?

Omdat, indien nodig, een professionele doorverwijzing belangrijk is, wordt een deel van de kosten terugbetaald. Stel dat je al naar een psycholoog gaat kan je ook hiervoor financiële ondersteuning aanvragen.

Je kan een financiële ondersteuning aanvragen in de vorm van 60% of 100% terugbetaling, afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Iedere situatie wordt afzonderlijk bekeken. Neem hiervoor zeker contact op met de Stuvo medewerker sociale dienstverlening van jouw campus.

Wat bieden jullie nog aan omtrent sociaal welbevinden? Groepstrainingen!

Per academiejaar organiseren we met Psywest studententrainingen. We richten ons op specifieke thema's die herkenbaar zijn voor jouw als student. De trainingen en workshops worden per semester georganiseerd. Belangrijke thema's zoals faalangst, uitstelgedrag, zelfvertrouwen, assertiviteit, stresshantering, … komen per semester aan bod.

De sterkte van een groepstraining zit hem in de kracht van de groep. Je zit samen met anderen die dezelfde noden, vragen, twijfels ervaren. Je vindt herkenbaarheid terug want jij bent zeker niet de enige op school die met dezelfde moeilijkheden worstelt. Door maximum 20 studenten toe te laten creëren wij een veilige omgeving, een veilig gevoel. Je leert van de professionele begeleider maar ook van elkaar. Verhalen worden gedeeld, moeilijkheden worden aangepakt, tools worden aangereikt ... in maximum 6 sessies aan een studentenprijs.

Kan ik mij reeds mentaal voorbereiden zodat ik mij klaar voel voor de start?

Voor toekomstige studenten voorziet Howest een mooi aanbod aan instapcursussen. Per opleiding kan je het aanbod aan cursussen terugvinden.

Stuvo en de studiecoaches bieden een interactieve cursus aan waarin we dieper ingaan op het reilen en zeilen binnen Howest en jezelf als toekomstige hogeschoolstudent. De overstap naar het hoger onderwijs kan heel wat teweegbrengen. Je staat voor een boeiende uitdaging die vooraf misschien wat omkadering nodig heeft. Geen probleem! We helpen je hier graag mee.

Bekijk onze instapcursus ‘Studententoolkit: klaar voor de start’ via je opleiding en schrijf je in!

Huisvesting

Kan ik een studentenkamer huren bij Howest?

Jazeker. Howest heeft studentenkamers te huur in Brugge en in Kortrijk. Meer informatie

Moet ik naast de huurprijs nog bijkomende kosten betalen?

Neen, in onze huurprijzen zijn alle kosten inbegrepen. Er komt geen afrekening op het einde van het academiejaar.

Hoe lang loopt mijn huurcontract?

Voor nieuwe studenten heeft de eerste huurovereenkomst een looptijd van 11,5 maanden. Dit is van 15/09/21 tot 31/08/22. De volgende huurovereenkomst loopt 12 maanden, van 1/09/21 tot 31/08/23.

Hoe ver ligt mijn studentenkamer verwijderd van de campus waar ik les volg?

In Brugge liggen de studentenhuizen Zevenbergen en The Lodge naast de Howest Campus Brugge Station – BST5. Beide studentenhuizen liggen op ongeveer 10 minuten fietsen van Howest Campus Brugge centrum.

In Kortrijk ligt het studentenhuis The Wing op 10 minuten fietsen van Howest Campus Kortrijk Weide.

Kan ik bereide maaltijden krijgen op de studentenhuisvesting ?

Neen, onze huisvestingen zijn voorzien van gemeenschappelijke keukens. Studenten bereiden zelf hun maaltijden, sommigen kiezen ervoor om samen te koken of werken met een beurtsysteem. Daarnaast kunnen studenten aan democratische prijzen een warme maaltijd nuttigen op de campussen.

Moet ik op een vast uur binnen zijn op kot?

Neen, er zijn geen vaste uren. Studenten zijn vrij om naar het studentenhuis te komen wanneer ze dit wensen. Na 22.00 u. wordt verwacht dat de rust van eenieder wordt gerespecteerd.

Studentenwerking

In het middelbaar had ik een sport-na-school pas, bestaat dit ook in Howest?

Jazeker, Stuvo organiseert een structureel sportaanbod waar studenten goedkoop aan kunnen deelnemen. In Brugge kan je een sportsticker kopen waarmee je aan heel wat groepslessen kan deelnemen, gratis kan fitnessen en goedkoop kan zwemmen. Studenten in Kortrijk kunnen een sportpluskaart kopen met gelijkaardige voordelen!

Ontdek er alles over via onze website of contacteer Saar (Brugge) of Geert (Kortrijk).

Studeren in Brugge of Kortrijk, mis ik dan niet het studentenleven?

Neen hoor, Brugge en Kortrijk mogen dan wel minder studenten tellen dan Gent of Leuven, het is er zeker niet minder plezant! In Brugge en Kortrijk kan je even goed fantastisch uitgaan in de studentenbuurten. Bovendien organiseert zowel Brugge als Kortrijk studentenstad tal van studentenactiviteiten die jullie ten volle van het studentenleven laten genieten. Het Student Welcome Concert bijt steeds de spits af, maar events zoals de Midnight Swim, Students on ice, de 6-urenloop zijn ondertussen ook al jaarlijkse klassiekers geworden!

Meer info

Ik hoor de wildste verhalen van studentenclubs. Is het een groep waar vrienden voor het leven worden gevormd, of loop ik er beter snel van weg?

Studentenorganisaties organiseren tal van activiteiten, helpen je met je studiemateriaal en gidsen je in de uitgangsbuurt. Wil je eens meemaken wat een cantus precies is? Bekijk dan zeker eens de studentenorganisaties die in Howest actief zijn en contacteer hen! Niet alle studentenorganisaties wensen dat nieuwe leden gedoopt moet worden. Bovendien ondertekenden alle studentenorganisaties het Vlaamse doopcharter en volgen ze ook het Howest –activiteitenreglement. Je kan er dus zeker van zijn dat al hun activiteiten veilig verlopen.

Mobiliteit

Kan ik mij vlot met het openbaar vervoer verplaatsen naar de campus?

Jazeker, informatie over de verplaatsing van en naar de campus vind je op de website.

Kan ik gebruik maken van studentenprijzen voor het openbaar vervoer?

Ja, zowel voor de trein als voor de bus zijn er studentenprijzen mogelijk.

 • Bus, de dienst Studentenvoorzieningen geeft een korting van 35 % voor de aankoop van een Buzzy Pazz. Om recht te hebben op deze korting moet je de aanvraag voor de Buzzy Pazz indienen.
   
 • Trein, met je inschrijvingsbewijs van Howest koop je je treinabonnement aan studententarief.
   
 • Trein + bus = combi abonnement, voor het gedeelte van de bus kan je een korting van 35 % bekomen door het formulier in te vullen en samen met een kopie van je mobibkaart en je validatiebiljet op te sturen naar het adres vermeld op het formulier.
Hoe kan ik mij vlot verplaatsen in de stad?

Howest heeft zowel in Brugge als in Kortrijk een samenwerking met fietsverhuurbedrijven. Door die samenwerking kan je als student aan een heel democratische prijs een fiets huren.

Faciliteiten en studiecoaching

Kan ik met een functiebeperking studeren aan de Howest?

Ja, studenten met een functiebeperking kunnen via een bijzonder statuut beroep doen op bepaalde faciliteiten om de hindernissen op te vangen die hun specifieke situatie met zich meebrengt. Howest stelt haar onderwijs open voor een zo ruim mogelijk publiek. Iedere student maximale kansen bieden om zich te ontplooien, daar staan wij voor. Het bepalen van de nodige faciliteiten gebeurt steeds op maat en in dialoog met de opleiding. Wat faciliteiten precies inhouden, vind je terug bij FAQ 2. Daarnaast kunnen studenten ook bijkomende ondersteuning en begeleiding krijgen.

Voor de onderstaande functiebeperkingen wordt er een bijzonder statuut voorzien:

 • Auditieve functiebeperkingen
 • Chronische ziekten
 • Meervoudige functiebeperkingen
 • Motorische functiebeperkingen
 • Ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D
 • Ontwikkelingsstoornissen: autismespectrumstoornis (ASS)
 • Ontwikkelingsstoornissen: combinatie
 • Ontwikkelingsstoornissen: DCD, coördinatieontwikkelingsstoornis
 • Ontwikkelingsstoornissen: leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie)
 • Ontwikkelingsstoornissen: ontwikkelingsdysfasie
 • Ontwikkelingsstoornissen: ontwikkelingsstotteren
 • Ontwikkelingsstoornissen: ticstoornissen
 • Psychiatrische functiebeperkingen
 • Studenten met langdurige/blijvende pijn, langdurige/blijvende uitvalfuncties spraak/stem, langdurige/blijvende uitval genito-urinaire/reprod
 • Visuele functiebeperkingen

Heb je nog vragen omtrent faciliteiten en/of ondersteuning, ga dan zeker eens naar de vraag omtrent jouw specifieke statuut.

Wat zijn faciliteiten?

Studenten kunnen redelijke aanpassingen (faciliteiten) op maat verkrijgen op vlak van onderwijs- en/of examenvormen om zo gelijkheid van kansen te waarborgen. Op die manier kan iedereen volwaardig participeren aan onderwijs-en examenactiviteiten. Faciliteiten zijn te vergelijken met de Sticordi-maatregelen in het secundair onderwijs. Het toekennen van redelijke aanpassingen/faciliteiten wordt bepaald door het in acht nemen van volgende criteria:

 • Noodzakelijkheid: Zonder deze faciliteiten kan de student niet volwaardig deelnemen aan de onderwijs-en examenactiviteiten
 • Uitvoerbaarheid: De faciliteiten mogen geen aantoonbare onevenredige belasting teweegbrengen voor de organisatie
 • Verdedigbaarheid: De faciliteiten zijn te verantwoorden ten aanzien van betrokkenen: ze zijn aanvaardbaar voor de lector, haalbaar voor de student en verdedigbaar ten aanzien van medestudenten en instelling
 • Competentiebewaking: De faciliteiten mogen de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Enkel het proces om deze competenties te verwerven, wordt door het toekennen van de faciliteiten aangepast

Gezien de diversiteit in de studentenpopulatie, worden faciliteiten steeds op maat voorzien. Elke situatie en persoon is immers anders. De studiecoach is het eerste aanspreekpunt in dit proces. De studiecoach overlegt binnen de faciliteitenprocedure met alle betrokkenen en zoekt naar oplossingen waar iedereen zich in kan vinden.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor faciliteiten, neem dan zeker contact op met de studiecoach van je opleiding.

Howest biedt 4 faciliteiten inclusief aan. Deze zijn voor alle studenten van toepassing, ongeacht het al dan niet aanvragen van een bijzonder statuut.

Ik heb een auditieve, visuele of motorische functiebeperking en wil graag de stap zetten naar het hoger onderwijs. Hoe kan Howest mij ondersteunen?

Je kan voor de start of bij aanvang van het academiejaar een afspraak maken met de studiecoach van je opleiding. Samen brengen we jouw specifieke noden in kaart, om zo het studierendement en –comfort te optimaliseren. Dit kan aan de hand van faciliteiten op maat en/of (individuele) begeleiding. Deze faciliteiten zijn te vergelijken met de Sticordi-maatregelen in het secundair onderwijs. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Ondersteuning bij de aanvraag van pedagogische hulp voor vaktechnische en inhoudelijke ondersteuning (VAPH)
 • Ondersteuning bij de aanvraag van hulpmiddelen die ruimer dan de onderwijscontext kunnen worden ingezet (VAPH). Een overzicht van de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor een tegemoetkoming kan worden aangevraagd, is te vinden via vaph.be.
 • Ondersteuning bij de aanvraag voor tussenkomst in de financiering van speciale onderwijsleermiddelen zoals kopieën van medestudenten, een schrijftolk of tolk Vlaamse Gebarentaal (cel SOL)
 • Informeren van betrokken lectoren omtrent de mogelijke hindernissen en hoe hierop te anticiperen
 • Gebruik maken van compenserende software bij een examen zoals ZoomText
 • Examen op laptop afleggen
 • Mogelijkheid tot gebruik van lift
 • Studiecoaching op vlak van planning en organisatie, onderscheiden hoofd- en bijzaken etc.
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd kunnen worden.

Faciliteiten en/of begeleiding kunnen tijdens het academiejaar bijgestuurd worden wanneer jouw onderwijsnoden wijzigen.

Howest biedt 4 faciliteiten inclusief aan. Dit zijn faciliteiten die voor alle studenten van toepassing zijn, ongeacht het al dan niet aanvragen van een bijzonder statuut.

Ik heb een chronische ziekte, AD(H)D, autismespectrumstoornis, DCD, stotterproblematiek, ticstoornis of een psychiatrische functiebeperking en wil graag de stap zetten naar het hoger onderwijs. Hoe kan Howest mij ondersteunen?

Je kan voor de start of bij aanvang van het academiejaar een afspraak maken met de studiecoach van je opleiding. Samen brengen we jouw specifieke noden in kaart, om zo het studierendement en –comfort te optimaliseren. Dit kan aan de hand van faciliteiten op maat en/of (individuele) begeleiding. Deze faciliteiten zijn te vergelijken met de Sticordi-maatregelen in het secundair onderwijs. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Mogelijkheid om deadlines te verplaatsen
 • Mondeling overlopen van de antwoorden na schriftelijk examen
 • Afspraken bij project- en groepswerk
 • Verplaatsen van examens
 • Examens op laptop afleggen
 • Meer schriftelijke voorbereidingstijd bij mondeling examen (tot 50% meer tijd)
 • Wijzigen van examenvorm
 • Mogelijkheid van/oplossingen voor afwezigheid in onderwijsactiviteiten en/of permanente evaluatie
 • Informeren van betrokken lectoren omtrent de mogelijke hindernissen en hoe hierop te anticiperen
 • Studiecoaching op vlak van planning en organisatie, onderscheiden hoofd- en bijzaken etc.
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd kunnen worden.

Faciliteiten en/of begeleiding kunnen tijdens het academiejaar bijgestuurd worden wanneer jouw onderwijsnoden wijzigen.

Howest biedt 4 faciliteiten inclusief aan. Dit zijn faciliteiten die voor alle studenten van toepassing zijn, ongeacht het al dan niet aanvragen van een bijzonder statuut.

Ik heb een leerstoornis (dyslexie/dysorthografie/dyscalculie) of ontwikkelingdysfasie en wil graag de stap zetten naar het hoger onderwijs. Hoe kan Howest mij ondersteunen?

Je kan voor de start of bij aanvang van het academiejaar een afspraak maken met de studiecoach van je opleiding. Samen brengen we jouw specifieke noden in kaart, om zo het studierendement en –comfort te optimaliseren. Dit kan aan de hand van faciliteiten op maat en/of (individuele) begeleiding. Deze faciliteiten zijn te vergelijken met de Sticordi-maatregelen in het secundair onderwijs. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Gratis gebruik van compenserende software
 • Toegang tot digitale handboeken via book-a-book.
 • Mondeling overlopen van de antwoorden na schriftelijk examen
 • Informeren van betrokken lectoren omtrent de mogelijke hindernissen en hoe hierop te anticiperen
 • Studiecoaching op vlak van planning en organisatie, onderscheiden hoofd- en bijzaken etc.
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd kunnen worden.

Faciliteiten en/of begeleiding kunnen tijdens het academiejaar bijgestuurd worden wanneer jouw onderwijsnoden wijzigen.

Howest biedt 4 faciliteiten inclusief aan. Dit zijn faciliteiten die voor alle studenten van toepassing zijn, ongeacht het al dan niet aanvragen van een bijzonder statuut. 

Ik ben een student met een gezin, andere culturele achtergrond, vreemde moedertaal of mantelzorger, transgender, zwanger, zit in een andere niet evidente studiesituatie en wil graag de stap zetten naar het hoger onderwijs. Hoe kan Howest mij ondersteunen?

Op basis van een gesprek met de studiecoach en de nodige bewijsstukken kan je in aanmerking komen voor faciliteiten. Samen brengen we jouw specifieke noden in kaart, om zo het studierendement en -comfort te optimaliseren. Dit kan aan de hand van faciliteiten op maat en/of (individuele) begeleiding. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Meer schriftelijke voorbereidingstijd bij mondeling examen (tot 50´% meer tijd)
 • Mondeling overlopen van de antwoorden na schriftelijk examen
 • Mogelijkheid van/ oplossingen voor afwezigheid in onderwijsactiviteiten en/of permanente evaluatie.
 • Gebruik van een woordenboek
 • Informeren van betrokken lectoren omtrent de mogelijke hindernissen en hoe hierop te anticiperen
 • Studiecoaching op vlak van planning en organisatie, onderscheiden hoofd- en bijzaken etc.
 • Extra taalondersteuning via een taalremediëringspakket (combinatie contact- en afstandsonderwijs)
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd kunnen worden.

Hoe kan ik mijn studies aan Howest combineren met een job?

Wanneer jij minimum 50% procent van een voltijdse betrekking ofwel 80u/maand werkt en hiervoor de nodige documenten kan aanleveren, kan je op basis van een gesprek met de studiecoaches in aanmerking komen voor faciliteiten. Volgende documenten heb je nodig:

 • Verklaring van tewerkstelling
 • Kopie van arbeidsovereenkomst met vermelding van de contractduur en tewerkstellingsbreuk of loonfiche.

Samen brengen we jouw specifieke noden in kaart, om zo het studierendement en -comfort te optimaliseren. Dit kan aan de hand van faciliteiten op maat en/of (individuele) begeleiding. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Mogelijkheid van/ oplossingen voor afwezigheid in onderwijsactiviteiten en/of permanente evaluatie.
 • Mogelijkheid om deadlines te verplaatsten.
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd kunnen worden.

Hoe kan ik mijn studies aan Howest combineren met mijn eigen onderneming?

Op basis van een gesprek met de ondernemerschapscoach en de nodige attesten kan je in aanmerking komen voor het statuut student-ondernemer en/of faciliteiten. De ondernemerschapscoach onderzoekt of je aan de criteria voldoet en laat dit weten aan de studiecoach. Jouw specifieke noden worden in kaart gebracht, om zo het studierendement en -comfort te optimaliseren. Dit kan aan de hand van faciliteiten op maat en/of (individuele) begeleiding.

Howest stimuleert tevens graag ondernemerszin bij zijn of haar studenten. Zo zijn er bijvoorbeeld op de campus in Kortrijk en Brugge ‘ateliers’ ingericht om student-ondernemers letterlijk een ruimte te bieden om te werken. De ondernemerschapscoaches staan je graag bij om je te ondersteunen bij de uitbouw van je zelfstandige activiteit.

Lees meer over welke ondersteuning je van hen kan verwachten.

Hoe kan ik mijn studies aan Howest combineren met het beoefenen van een topsport?

Je valt onder het topsportstatuut als je voldoet aan de erkenningsvoorwaarden voor het statuut topsporter AUGent (werkgroep topsportbeleid).

De medewerker Sport en Cultuur van de dienst Stuvo (Saar Olivier) geeft advies aan de studiecoach over het al dan niet toekennen en het bekomen van het topsportstatuut.

Op basis van een gesprek met de studiecoach worden jouw specifieke noden in kaart gebracht, om zo het studierendement en -comfort te optimaliseren alsook de combinatie studie/sport mogelijk te maken. Dit kan aan de hand van faciliteiten op maat en/of (individuele) begeleiding. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Mogelijkheid van/ oplossingen voor afwezigheid in onderwijsactiviteiten en/of permanente evaluatie.
 • Mogelijkheid om deadlines te verplaatsten.
 • Studiecoaching op vlak van planning en organisatie …
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd kunnen worden.

Indien je niet voldoet aan de vereisten om een topsportstatuut te verkrijgen, kan je via het statuut student in specifieke sociale of individuele omstandigheden wel faciliteiten aanvragen, mits je voldoet aan de nodige criteria. Dit is enkel mogelijk op basis van een individueel dossier waarbij jouw motivatie wordt gestaafd door documenten van de sportfederatie of -club. Deze toekenning wordt in overleg met de medewerker Sport en Cultuur van de dienst Stuvo (Saar Olivier) bekeken.

Hoe kan ik mijn studies aan Howest combineren als artiest in de culturele sector?

Op basis van een gesprek met de studiecoach en een attest van het mandaat met vermelding van begin- en einddatum kan je in aanmerking komen voor faciliteiten. Samen brengen we jouw specifieke noden in kaart, om zo het studierendement en -comfort te optimaliseren. Dit kan aan de hand van faciliteiten op maat. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Mogelijkheid van/ oplossingen voor afwezigheid in onderwijsactiviteiten en/of permanente evaluatie.
 • Mogelijkheid om deadlines te verplaatsten.
 • Faciliteiten op maat

Bovenstaande faciliteiten zijn echter mogelijke voorbeelden. Tijdens het gesprek met de studiecoach en in overleg met de opleiding gaan we na welke faciliteiten geïmplementeerd kunnen worden.

Ik kreeg in het middelbaar meer tijd om mijn examens te maken. Kan dit nu ook?

Ja dit kan.

Sinds academiejaar 2016-2017 hanteert Howest inclusieve faciliteiten. Dit zijn faciliteiten die voor alle studenten van toepassing zijn, ongeacht het al dan niet aanvragen van een bijzonder statuut. De beslissing kwam vanuit het Onderwijs Management Comité om zoveel als mogelijk de klassieke examenfaciliteiten universeel en dus voor iedere student te organiseren. Dit kadert binnen de visie van Howest inzake diversiteit en inclusief Hoger Onderwijs. Extra tijd voor het afleggen van een schriftelijk examen (20-30% meer tijd) is er een van. Het betreft hier zowel examens op papier als op computer, tenzij de factor tijd deel uitmaakt van de evaluatie. De extra tijd is reeds voorzien in het examenblok. De afspraken over waar dit niet van toepassing is, zijn opgenomen bij de faciliteitenafspraken van jouw opleiding.

Voor meer informatie, neem zeker contact op met de studiecoach van jouw opleiding.

Ik kreeg in het middelbaar mondelinge toelichting alvorens een toets of examen te maken. Kan dit nu ook?

Ja dit kan.

Sinds academiejaar 2016-2017 hanteert Howest inclusieve faciliteiten. Dit zijn faciliteiten die voor alle studenten van toepassing zijn, ongeacht het al dan niet aanvragen van een bijzonder statuut. De beslissing kwam vanuit het Onderwijs Management Comité om zoveel als mogelijk de klassieke examenfaciliteiten universeel en dus voor iedere student te organiseren. Dit kadert binnen de visie van Howest inzake diversiteit en inclusief Hoger Onderwijs. Mondelinge toelichting van de examenvragen door de docent is er een van. Hierin volgen wij het UDL-principe of Universal Design for Learning. Indien mogelijk worden alle vragen mondeling overlopen bij de start van het examen. Je kan steeds bijkomende vragen stellen, tenzij de opleiding hieromtrent andere afspraken maakt.

Voor meer informatie, neem zeker contact op met de studiecoach van jouw opleiding.

In het middelbaar trok men geen punten af voor mijn schrijffouten. Kan dit nu ook?

Ja dit kan.

Sinds academiejaar 2016-2017 hanteert Howest inclusieve faciliteiten. Dit zijn faciliteiten die voor alle studenten van toepassing zijn, ongeacht het al dan niet aanvragen van een bijzonder statuut. De beslissing kwam vanuit het Onderwijs Management Comité om zoveel als mogelijk de klassieke examenfaciliteiten universeel en dus voor iedere student te organiseren. Dit kadert binnen de visie van Howest inzake diversiteit en inclusief Hoger Onderwijs. Appreciatie voor de inhoud en begrip voor het voorkomen van spellings- en taalfouten is er een van. Deze inclusieve examenfaciliteit is er voor elke student met uitzondering van “talige partims” en taalcomponenten die geëvalueerd worden binnen

andere modules. De afspraken over waar dit niet van toepassing is, zijn opgenomen bij de faciliteitenafspraken van jouw opleiding. Deze faciliteit is eveneens niet van toepassing bij het indienen van opdrachten, taken, verslagen en bachelor proeven.

Sommige opleidingen leggen echter een grotere focus op de schrijf- en taalvaardigheid van zijn/haar studenten dan andere opleidingen, aangezien dit een belangrijke leercompetentie is binnen hun curriculum. Heb je in het verleden moeilijkheden gehad met schrijven? Neem zeker contact op met de studiecoach of het aanspreekpunt van jouw opleiding om na te gaan wat eventuele drempels kunnen zijn. Dit kan bijdragen een weloverwogen beslissing te maken.

Voor meer informatie, neem zeker contact op met de studiecoach van jouw opleiding.

Waar en hoe kan ik mijn faciliteiten aanvragen?

Een aanvraag voor een bijzonder statuut en daarbij horende faciliteiten doe je door je te registreren op de faciliteitentool of door contact op te nemen met de studiecoach van jouw opleiding bij de start van het academiejaar. Indien er sprake is van een nieuwe/gewijzigde situatie, kan je je aanvraag ook later tijdens het academiejaar indienen.

De student dient een aanvraag in via de faciliteitentool of spreekt meteen persoonlijk af met de studiecoach. Faciliteiten voor het academiejaar 2020-2021 kan je aanvragen vanaf 1 JULI. Het is de verantwoordelijkheid van iedere student die gebruik wenst te maken van faciliteiten, zich hiervoor aan te melden. Zonder een officiële aanvraag kan de opleiding niet voorzien in bepaalde studie-of examenfaciliteiten.

De studiecoach bekijkt de aanvraag via de faciliteitentool en nodigt, indien er nog geen afspraak ingepland staat, de student uit op gesprek.

Volgende stappen:

 1. Attestering: de studiecoach gaat de authenticiteit na, keurt goed of vraagt bijkomende bewijsstukken (conform procedure VLOR). De aanvraag is in behandeling
 2. Bij het aftoetsen van de noden van de student en in samenspraak met de opleiding, worden de faciliteiten al dan niet goedgekeurd.
 3. De studiecoach wijst op de wederzijdse rechten en plichten alsook op de concrete toepassing van de faciliteiten binnen de opleiding. Hierin wordt ook uitdrukkelijk meegegeven dat communicatie met de opleiding van groot belang is.
Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag van faciliteiten?

De aanvraag voor een bijzonder statuut en faciliteiten dient gestaafd te worden met de nodige attestering, welke dient ingevuld te worden door de behandelend arts of eventueel andere deskundige. Voor de meeste functiebeperkingen gebruiken we de VLOR-attesteringsbundels. Deze kan je verkrijgen bij de studiecoach van jouw opleiding.

Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De studiecoach geeft geen informatie over jou door aan derden zonder jouw expliciete toestemming.

Wanneer kan ik mijn faciliteiten aanvragen?

Faciliteiten voor het academiejaar 2020-2021 kan je aanvragen vanaf 1 juli. De meeste studenten vragen hun faciliteiten aan in het begin van het academiejaar. Faciliteiten en/of begeleiding kunnen tijdens het academiejaar bijgestuurd worden wanneer jouw onderwijsnoden wijzigen.

Het is de verantwoordelijkheid van iedere student die gebruik wenst te maken van faciliteiten, om zich hiervoor aan te melden. Zonder een officiële aanvraag kan de opleiding niet voorzien in bepaalde onderwijs-of examenfaciliteiten.

De studiecoach bekijkt de aanvraag via de faciliteitentool en nodigt, indien er nog geen afspraak ingepland staat, de student uit op gesprek.

Wie is mijn contactpersoon wat betreft faciliteiten?

De studiecoaches zijn het aanspreekpunt wanneer het gaat over faciliteiten, studiecoaching en heroriëntering. Ga na welke studiecoach verbonden is aan jouw opleiding.

Heb je vragen omtrent bovenstaande thema’s? Dan kan je hen vandaag bereiken via de chat. Heb je na de infodag nog vragen? Contacteer hen gerust via mail of telefonisch.

Ik heb faciliteiten gekregen. Wat nu?

Indien de studiecoach je aanvraag heeft goedgekeurd, kan je je faciliteitenattest downloaden en eventueel afprinten. Op het attest staan de afspraken gemaakt met de opleiding waar je rekening mee dient te houden. Lectoren hebben een zicht op jouw aangevraagde faciliteiten. Het is de verantwoordelijkheid van iedere student om de lector(en) te contacteren en na te gaan hoe jouw faciliteiten concreet geïmplementeerd kunnen worden.

Ter illustratie: Je hebt de faciliteit: ‘toelichting van de antwoorden na het schriftelijke examen’. Op het moment dat het examenrooster bekend is, neem je contact op met de lectoren waarvoor je een schriftelijk examen dient te maken. Op die manier zijn de lectoren op de hoogte en zullen ze concretere afspraken maken om de toelichting te organiseren.

De afspraken omtrent de faciliteiten kan je eveneens vinden op je faciliteitenattest. Je studiecoach blijft uiteraard beschikbaar bij vragen of bezorgdheden hieromtrent.

Wat mag je van onze begeleiding verwachten?

De studiecoaches ondersteunen studenten op 3 domeinen:

 1. faciliteiten
 2. (her)oriëntering
 3. studiecoaching

De begeleiding wordt flexibel en op maat van de student ingevuld, rekening houdend met de opleidingscontext. De studiecoach kan fungeren als brugfiguur tussen de opleiding en de student. Enkele belangrijke vertrekpunten van onze ondersteuning zijn:

 • Autonomie en zelfsturing van de student staan centraal
 • De student is ervaringsdeskundige
 • Streven naar een groeitraject op maat van de student doorheen de studieloopbaan
 • Extra aandacht voor de scharniermomenten tijdens de opleiding zoals overgang van het secundair onderwijs naar hoger onderwijs, bachelorproef en stage.

Via workshops of individuele coaching worden topics zoals leren studeren, plannen, faalangst etc. onder de loep genomen. Individuele coaching kan eenmalig of periodiek doorgaan, opnieuw afhankelijk van de noden van de student.

Ook vanuit de opleiding is studiebegeleiding voorzien door middel van monitoraat, mentoraat of studietrajectbegeleiding.

Wanneer studenten onderwijsnoden hebben , waaraan wij niet kunnen tegemoet komen, is ook externe ondersteuning mogelijk.

Wij proberen proactief de noden van de studenten te detecteren maar rekenen natuurlijk ook op het initiatief van de student om ons te contacteren bij mogelijke drempels.

(Her)oriëntering

Help, welke opleiding moet ik kiezen?

Een bewuste en doordachte studiekeuze verhoogt je slaagkansen. Twijfel je daar nog over of ligt de opleiding die je nu volgt niet in de lijn van jouw verwachtingen? Een gesprek met de studiecoach Dascha Debruyne (Brugge) of met Frank Dejonghe (Kortrijk) kan jou helpen om dit in kaart te brengen en samen op zoek te gaan naar een opleiding die aansluit bij jouw talenten en persoonlijkheid. Vraag een gesprek aan door een chatbericht te sturen naar Dascha Debruyne of Frank Dejonghe. Schrijf in dit chatbericht jouw e-mailadres en telefoonnummer met de duidelijke vermelding OGS (Oriënteringsgesprek). De studiecoach neemt contact met je op om een moment vast te leggen.

Zou ik deze opleiding aankunnen?

Heb je twijfels of de opleiding die je voor ogen, hebt niet te moeilijk zal zijn? Dan raden we je aan om je zo goed mogelijk te informeren. Je vooropleiding vertelt iets over de kennis en vaardigheden die je reeds verworven hebt, maar dit is niet het enige waarop je je mag baseren om een doordachte keuze te maken. Onderneem ook volgende acties om te weten te komen of deze richting al dan niet haalbaar is voor jou:

 • · Bekijk de ECTS-fiches van de opleiding waarvoor je interesse toont. Deze studiefiches informeren de student over de doelstelling en de inhoud van een bepaald opleidingsonderdeel (vak) en de bijhorende onderwijsleeractiviteiten (methode om iets aan te leren) en evaluatieactiviteiten (vb. examens of permanente evaluatie etc.). Je kan alle ECTS-fiches van alle opleidingen binnen Howest hier vinden.
   
 • Ga in gesprek met studenten die reeds het eerste jaar succesvol hebben beëindigd. Stel hen enkele vragen waarmee jij speelt.
   
 • Bekijk enkele cursussen en ga na hoe studenten deze verwerkt hebben.
   
 • Ga in gesprek met docenten om na te gaan hoe de opleiding werkt en wat ze precies verwachten van studenten.

Tijdens het academiejaar kan je ook steeds terecht bij de studiecoaches voor studiecoaching. 

Kan ik mij reeds mentaal voorbereiden zodat ik mij klaar voel voor de start?

Voor toekomstige studenten voorziet Howest een mooi aanbod aan instapcursussen. Per opleiding kan je het aanbod aan cursussen terugvinden. Stuvo en de studiecoaches bieden een interactieve cursus aan waarin we dieper ingaan op het reilen en zeilen binnen Howest en jezelf als toekomstige hogeschoolstudent. De overstap naar het hoger onderwijs kan heel wat teweegbrengen. Je staat voor een boeiende uitdaging die vooraf misschien wat omkadering nodig heeft. Geen probleem! We helpen je hier graag mee. Bekijk onze instapcursus ‘Studententoolkit: klaar voor de start’ via je opleiding en schrijf je in!

Ontdek onze studentenhuizen in Brugge en Kortrijk

Studentenhuis The Lodge (Brugge)

Recente studentenkamers met gemeenschappelijke voorzieningen (keuken, toilet). Op wandel afstand van het station in Brugge. Ligt naast campus Brugge station en op 10 min fietsen van campus Brugge centrum.

Meer informatie

Reserveer je bezoek

Studentenhuis The Wing (Kortrijk)

Studentenhuis "The Wing" heeft 80 studentenkamers met gemeenschappelijke keuken, ontspanningsruimte en sanitaire voorzieningen. Afstand tot Howest Campus Kortrijk Weide: 10 minuten met de fiets, 20 minuten te voet.

Meer informatie

Volg Stuvo op sociale media