Graduaat Orthopedagogische Begeleiding

Graduaat Orthopedagogische Begeleiding

Zit het in je DNA om mensen te helpen? Wil je je, vanuit een sociale bewogenheid, graag inzetten voor cliëntengroepen met specifieke zorgnoden?

Ga dan voor de opleiding gegradueerde in de Orthopedagogische Begeleiding aan Howest. Je kan, afhankelijk van je situatie of plannen, kiezen tussen een modeltraject van twee dan wel drie jaar.

Bekijk de opleidingsbrochure, ontdek de opleidingsprogramma’s, de troeven, oriëntatie in het werkveld en zoveel meer.

Brochure downloaden Brochure aanvragen Opleidingswebsite

Wil je onze campussen ‘in het echt’ zien? Reserveer je bezoek

Vind je geen gepast tijdstip? Mail naar bezoek@howest.be

Volg de graduaatsopleiding Orthopedagogische Begeleiding op sociale media

Een vraag over de opleiding?

Stel je vraag

Een vraag over de opleiding Orthopedagogische Begeleiding? We beantwoorden graag je vraag via e-mail.

Stuur e-mail

Stel je vraag aan een lector

Een lector staat voor je klaar. Zij antwoordt met plezier op je specifieke vragen. Vuur je vragen per e-mail af.

Elien De Bree

Elien De Bree

Lector

Stuur e-mail

Opleiding in beeld

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Graag geven we je een sneakpreview van wat je te wachten staat.

Campus Brugge Centrum

Campus Brugge Centrum bevindt zich vlak bij het station van Brugge en op wandelafstand van alles waar de stad zo bekend om is: de Reien, de Grote Markt, de Burg of de vele winkeltjes, cafeetjes en koffiebars. Op de campus zitten trouwens bedrijven die er een lokaal huren – het werkveld is dus letterlijk vlakbij!

Contactgegevens:

Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge
+32 50 33 32 68
brugge@howest.be
Meer info en routeplan

Veelgestelde vragen over de opleiding

Waar kan ik met dit diploma terecht?

Je wordt orthopedagogisch begeleider, ook wel 'opvoeder' of 'begeleider' genoemd. Dit houdt in dat je individuen en/of groepen met specifieke noden begeleidt bij alledaagse situaties rond wonen, werken, leren en vrije tijd. Je vertrekt vanuit hun vragen en dromen en versterkt hen hierin. Enkele concrete voorbeelden van ondersteuning: 

  • Samen zinvolle vrijetijdsbesteding zoeken
  • Mensen sterker maken in sociale vaardigheden
  • Alledaagse vaardigheden ondersteunen of aanleren (wassen, eten, openbaar vervoer gebruiken, boodschappen doen …)
  • Contacten stimuleren tussen de cliënt en zijn omgeving

De doelgroepen waarmee je werkt zijn bovendien héél uiteenlopend: pasgeborenen, hoogbejaarden, personen met een beperking of psychiatrische problematiek, kinderen met een moeilijke thuissituatie, cliënten met een migratieachtergrond, enzovoort.

Hoe lang duurt de opleiding?

Als voltijdse student kan je de opleiding in het modeltraject in twee jaar afronden. We hebben daarnaast modeltrajecten voor drie of vier jaar: exact dezelfde inhoud en hetzelfde diploma, maar door de spreiding krijg je meer tijd om af te studeren.

Is een vooropleiding vereist?

Je hebt alleen een diploma secundair onderwijs nodig. Studenten BSO die een zesde jaar hebben gedaan, kunnen via een test rechtstreeks instromen.

Meer info over deze test kan je opvragen bij Marleen Vermeire via marleen.vermeire@howest.be.

Zijn er keuzetrajecten?

In deze opleiding bepaal je je eigen traject vooral door de stageplaatsen die je kiest. Doorheen de lessen bouw je aan een brede basis waarmee je overal in het werkveld terecht kan, terwijl de stages je toelaten te specialiseren. In het laatste semester ten slotte is er een keuzevak waarin je een specifiek thema helemaal uitspit.

Waarin verschilt Howest van andere hogescholen?

Elke hogeschool heeft een eigen verhaal en karakter. Dat van Howest wordt gekenmerkt door kleine tot middelgrote campussen met een informele en huiselijke sfeer. Onze opleiding blinkt uit in kleine klasgroepen, nauw contact met de lectoren en de gradueel opbouw naar steeds meer stage.

Wat is het verschil tussen graduaat en bachelor?

Waar er bij bachelors meer wordt ingezet op theoretische onderbouwing en onderzoeksvaardigheden (zoals het schrijven van een bachelorproef), gaan graduaten voor een best of both worlds, waarin denkende doeners worden opgeleid, of doende denkers zo je wil. Graduaten zijn heel graag actief bezig in de praktijk en gaan met de opgedane kennis graag onmiddellijk aan de slag. Dat zie je ook in onze opleiding: je krijgt een theoretische basis, die meteen wordt teruggekoppeld naar de praktijk aan de hand van stages, oefeningen, opdrachten en casus-gestuurd leren.

Wat is de meerwaarde van een graduaat in het werkveld?

In het werkveld zoekt men vaak naar een mix die een team sterk maakt: mensen met veel theoretische kennis worden samen gezet met mensen die liever praktisch aan de slag gaan. Daarin zit meteen ook de sterkte van de graduaten: ze zijn in beide aspecten goed, want het gaat om mensen die van aanpakken weten maar ook hun eigen handelen in vraag stellen. Als starters zijn graduaten bovendien vaak in het voordeel met hun aanzienlijke stage-ervaring.

Hoe worden de lessen praktisch georganiseerd?

Theoretische vakken volg je meestal in groepen van 30 studenten, voor meer praktische vakken worden die groepen kleiner - tot 10 à 15 studenten. Je hebt dezelfde klas voor het hele academiejaar.

Welke vakken krijg ik in het eerste jaar?

In het eerste jaar krijg je een mix van theoretische en heel praktijkgerichte vakken. Vanaf de herfstvakantie trek je op stage. Voorbeelden van theorievakken: biopsychosociale basis van gedrag, maatschappij & werkveldverkenning en doelgroepen 1. Binnen de praktische vakken hebben we enerzijds een vak rond sociale vaardigheden (‘observeren en communiceren’), anderzijds 'orthopedagogisch werken' (OW). In het eerste semester krijg je OW1 en OW2, in het tweede volgen OW3 en ‘veilig orthopedagogisch werken’. In de vakken rond orthopedagogisch werken gaan we in op de dagdagelijkse praktijk van de orthopedagogische begeleider - zowel theoretisch als via oefeningen en praktijklessen.

Is er stage?

Zelfs al vanaf je allereerste semester. Het aantal stage-uren groeit bovendien: 90 in het eerste semester (gespreid over zes weken), 180 in het tweede (over twaalf weken). Dit zijn zogenaamde inleefstages, waar je drie dagen per week stage loopt en de overige twee dagen les volgt op school. In het tweede jaar krijg je echte stageblokken zonder les, afgewisseld met kortere lesblokken (twee à drie weken) zonder stage.

Studenten die het drie- of vierjarige traject volgen, lopen over de opleiding heen evenveel uren stage als studenten in het tweejarig traject. Alleen de spreiding ligt anders, met een urenaantal dat minder snel wordt opgedreven.

Kan ik stage lopen in het buitenland?

Studenten in het voltijdse traject (twee jaar) kunnen hun laatste stage in het buitenland doen - zowel in Europa als daarbuiten.

Hoeveel kosten boeken en cursussen?

Ongeveer 100 euro per jaar. De meeste cursussen krijg je digitaal en print je dus zelf - dat kan goedkoop op school. Daarnaast is het aangewezen te investeren in een goede laptop of pc om efficiënt de lessen te kunnen volgen.

Kan ik vrijstellingen krijgen?

Indien je in een andere opleiding credits hebt behaald, kan je recht hebben op vrijstellingen. Neem hiervoor contact op met trajectbegeleider Jolien Veys.

Hoe ziet een lesdag/lesweek eruit?

Voltijdse studenten hebben een goedgevulde week, met lessen die plaatsvinden tussen 8u30 ’s morgens en 18u ’s avonds. In de meeste weken heb je wel ergens een voor- of namiddag vrij. In de weken van je inleefstage worden drie dagen vrij gehouden voor je stage, de andere twee kom je naar school om les te volgen.

Studenten in het driejarige traject hebben drie vaste vrije dagen in de week, zodat alle lessen geclusterd worden op twee dagen. In de periodes van de inleefstages moeten de stage-uren gepresteerd worden op diezelfde drie vaste vrije dagen, terwijl de lesdagen blijven doorlopen.

Heb je een voorbeeld van een lesrooster en academische kalender?

Een voorbeeld van een lesrooster en academische kalender vind je via deze link.

Ik werk reeds in de sector. Kan ik dan stage lopen op mijn werk?

Indien je job in aanmerking komt als stageplaats, kan je er alle stages lopen. Dat is echter niet verplicht, je kan er net voor kiezen om tijdens je opleiding andere horizonten te verkennen.

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld?

Dat komt neer op 947.20 euro per jaar van 60 studiepunten. Als beursstudent betaal je 111.90 euro. De tussencategorie van bijna-beursstudent betaalt 503.50 euro. Daarbovenop betaalt iedereen de bijdrage voor softwarelicenties (86 euro).

Een overzicht van de totale kosten van de opleiding vind je via de wegwijzer.

Kom ik in aanmerking voor een beurs of voor andere toelagen?

Kan ik deze studies combineren met een functiebeperking, leerstoornis, statuut van topsporter of werkstudent, gezin met kinderen ...?

Studenten met specifieke vragen kunnen terecht bij Stuvo (dienst studentenvoorzieningen). Die kan bepaalde faciliteiten toekennen, zoals anders examineren, flexibeler deadlines ... Voor meer informatie kan je terecht bij Florence.Warlop@howest.be of op de website van Stuvo.

Als faciliteiten niet volstaan, kan je een aangepast traject opstellen in samenwerking met trajectbegeleider Jolien Veys.

Zal ik de studie aankunnen?

Een diploma secundair onderwijs volstaat in principe om aan een graduaatsopleiding te beginnen. Met daarbij een flinke portie motivatie is het minstens de moeite waard om te proberen. De vraag of je de studie zal aankunnen is natuurlijk heel persoonlijk. De ervaring leert dat het goed is om hierover met anderen in dialoog te gaan, zoals ouders, vrienden en leerkrachten.

Op theoretisch vlak is een graduaat minder zwaar dan een bachelor, maar het blijft hard werken, met veel opdrachten en taken, vaak hoge werkdruk en uiteraard examens. Maar waar bij een bachelor het zwaartepunt vaak in de examenperiode ligt, proberen wij de werkdruk te spreiden over het jaar heen via deelexamens, groeps- en individuele opdrachten en tussentijdse taken.

Je krijgt bij dit alles veel ondersteuning van lectoren, die heel aanspreekbaar zijn en zich op vaste tijdstippen beschikbaar stellen om je vragen te beantwoorden en onzekerheden te duiden. Verder organiseert Howest verschillende initiatieven, zoals studiebegeleiding voor studenten die zich onzeker voelen over hun studievaardigheden. Hierbij gaat een talentcoach met jou aan de slag om je persoonlijke ontwikkeling optimaal te begeleiden. Daarnaast worden er workshops georganiseerd rond faalangst, studiemethode, studieplanning … 

Hoe ver ligt de campus van het station?

Onze campus ligt vlak bij het centrum van Brugge en is vlot bereikbaar. Zeker vanaf het station, vanwaar de bus je in 10 à 15 minuten tot aan de ingang van de campus brengt. Met de fiets doe je er zo'n 10 minuten over vanaf het station. Het is trouwens perfect mogelijk een studentenfiets kan huren.

Kan ik op kot?

Heel wat van onze studenten zitten op kot of in één van de studentenhuizen van Howest. 

Meer info hierover vind je op de website van Stuvo.

Kan ik na de opleiding nog verder studeren?

Als je de smaak te pakken hebt, kan je na het behalen van je graduaat via een verkort traject nog voor een bachelor Sociaal Werk of Toegepaste Psychologie gaan. In 120 studiepunten (twee jaar) heb je een bachelor-diploma op zak. Via Hogent kan je dan weer de bachelor Orthopedagogie behalen in 93 studiepunten (1,5 jaar). Uiteraard staat onze trajectbegeleider klaar om je hierbij verder op weg te helpen.

Meer informatie over de studentenvoorzieningen en -faciliteiten aan Howest

Studentenvoorzieningen en -faciliteiten

Op zoek naar de juiste studiekeuze? Vragen over studentenfaciliteiten, studietoelage, financiële ondersteuning, huisvesting of tussenkomst in de vervoerskosten van en naar de campus? Andere persoonlijke vragen?

Meer informatie