Interessegebieden
Thema's
  • Onderzoekstraject kindvriendelijk patrimonium

    Wat zijn belangrijke principes om bij verbouwingen en nieuwbouw van patrimonium rekening te houden met kinderen en jongeren? Op deze en andere vragen zoekt Howest een antwoord tijdens dit project. 

  • Social inclusion through Physical activity and Sport

    Het IncluPAS-project is een sociaal innovatieproject met als doel het ontwikkelen, implementeren en testen van een digitale applicatie om sociale inclusie te creëren door middel van sport en lichamelijke activiteit (PA - Physical Activity)-initiatieven in achtergestelde gemeenschappen voor jongeren van 14 tot 18 jaar.

  • YOUTH ENVIRONMENT & ENGAGEMENT TOOL

    Het consortium (onderzoeksgroepen Vital Cities en Sizing Servers Lab van Howest, Stad Brugge en het Sint-Fransiscus-Xaverianeninstituut Brugge) zal binnen dit project onderzoeken in welke mate en op welke wijze een mobiele tool het draagvlak en de betrokkenheid van jongeren (12-18 jaar) kan verhogen bij het gebruik van beschikbare ruimte in Vlaanderen.