Interessegebieden
Thema's
 • Brugge beweegt

  Het project Brugge Beweegt is een structurele samenwerking tussen Howest en Stad Brugge om studenten in te zetten om alle Bruggelingen aan te zetten tot bewegen. Brugge Beweegt is een dienstverleningsproject waar initiatieven rond beweging, gezondheid en sport ingekleurd worden door studenten, docenten, stadsmedewerkers en Bruggelingen. De afzonderlijke beweegprojecten hebben een meerwaarde in het leerproces van de student en zijn een aanvulling op het gedifferentieerd beweegaanbod van Stad Brugge.

 • Healthy Ageing : Gezond en actief ouder worden

  Healthy Ageing is een samenwerking tussen de opleidingen Sport en Bewegen, Toegepaste Gezondheidswetenschappen en Sociaal werk. Binnen het project wordt er onderzoek gevoerd naar diverse leefstijlfactoren die belangrijk zijn om gezond ouder te worden bij de doelgroep van 55+ en net gepensioneerden. 

  Het onderzoeksproject richt zich op 2 grote luiken: de uitwerking en implementering van een navormingstraject voor professionals uit de eerste lijn; en de uitwerking en piloottesting van een voorbereidingstraject voor 55+ en bijna gepensioneerden.

 • Howest for impact

  Howest for impact ondersteunt Howest opleidingen, personeel en studenten bij hun (project- of stage)samenwerkingen in  laag- en middeninkomenslanden, in het kader van capaciteitsuitwisseling en globaal engagement.

  De open blik van de Howest’er op de wereld impliceert immers ook verantwoord wereldburgerschap of globaal engagement in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen uit de VN Agenda 2030.

  Daarvoor zet Howest for impact in op:

 • Platform Onlinehulp Vlaanderen

  De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat digitale communicatiemiddelen - al dan niet in combinatie met face-to-face-contact - een meerwaarde kunnen hebben voor iedereen in contact met dienst-, hulp- en zorgverleners. 

 • SPIN of Sociaal werk en Politie in een netwerk

  Sociaal werkers en lokale (wijk)politie hebben zicht op de burgers die door de mazen van het sociale vangnet vallen.  Hun opdracht en hun kijk verschilt.  Kunnen beide sectoren toch goede gezamenlijke praktijken ontwikkelen ?