Interessegebieden
Thema's
  • Urban sports voor meiden in maatschappelijk kwetsbare buurten

    Uit onderzoek blijkt dat sociaal sportieve praktijken empowerend werken en bijdragen tot een positieve beeldvorming over jongeren in kansarme buurten. Jonge meiden haken echter af vanaf 12 jaar en zijn minder zichtbaar in de openbare ruimte voor sport en vrije tijd. Ook in urban sports zijn er opvallend minder meisjes en vrouwen actief. We willen onderzoeken waarom dit zo is en hoe we de ruimte en het aanbod  kunnen ontwerpen samen met die meiden zodat ze hun plek vinden om elkaar te ontmoeten voor urban sports.