Interessegebieden
Thema's
  • Hoe influencer marketing inzetten om Gen Z aan het sporten te krijgen/houden?

    Ondanks het groeiende (online) sportaanbod beweegt 4 op 5 jongeren tussen 16 en 23 jaar te weinig. Actoren uit de sport- en beweegsector (lokale besturen en sportfederaties, maar ook mutualiteiten) kunnen deze groep met gewijzigd mediagebruik moeilijk bereiken. Dit project onderzoekt hoe sport- en beweegactoren commerciële influencer marketing concepten en -technieken kunnen toepassen om sedentaire jongeren tussen 16 en 23 jaar tot bewegen te stimuleren. Het project omvat literatuuronderzoek, interviews met influencer(s) (marketeers) en case study onderzoek rond influencer marketing.

  • Urban sports voor meiden in maatschappelijk kwetsbare buurten

    Uit onderzoek blijkt dat sociaal sportieve praktijken empowerend werken en bijdragen tot een positieve beeldvorming over jongeren in kansarme buurten. Jonge meiden haken echter af vanaf 12 jaar en zijn minder zichtbaar in de openbare ruimte voor sport en vrije tijd. Ook in urban sports zijn er opvallend minder meisjes en vrouwen actief. We willen onderzoeken waarom dit zo is en hoe we de ruimte en het aanbod  kunnen ontwerpen samen met die meiden zodat ze hun plek vinden om elkaar te ontmoeten voor urban sports.