Interessegebieden
Thema's
  • Healthy Ageing 2

    Net zoals in heel Europa wordt ook België geconfronteerd met een toegenomen vergrijzingspercentage. In Europa wordt een aandeel van 29,2% gerapporteerd, wat zou oplopen tot 54,2% tegen 2070 (European Commission, 2018). Vergrijzing brengt verschillende maatschappelijke uitdagingen met zich mee, maar is niet per definitie negatief. Het is vooral belangrijk om ouder te worden in goede gezondheid. Door in te zetten op primaire preventie en de promotie van verschillende gezondheidsgedragingen, kunnen we langer leven in een goede gezondheid met behoud van levenskwaliteit.