Interessegebieden
Thema's
  • Healthy Ageing 2

    Net zoals in heel Europa wordt ook België geconfronteerd met een toegenomen vergrijzingspercentage. In Europa wordt een aandeel van 29,2% gerapporteerd, wat zou oplopen tot 54,2% tegen 2070 (European Commission, 2018). Vergrijzing brengt verschillende maatschappelijke uitdagingen met zich mee, maar is niet per definitie negatief. Het is vooral belangrijk om ouder te worden in goede gezondheid. Door in te zetten op primaire preventie en de promotie van verschillende gezondheidsgedragingen, kunnen we langer leven in een goede gezondheid met behoud van levenskwaliteit. 

  • Laagdrempelige, trackerloze en low cost human MOtion CAPture die toegankelijk en bruikbaar is als input voor real-time applied applicaties naar een breed publiek.

    Motion capture ofwel het opnemen van bewegingen van mensen en objecten is een technologie die nog steeds erg veel begeleiding vraagt van IT-experts of omslachtig is in gebruik door de vele sensoren, lycra suits, … die vaste labo opstelling staan. Wanneer men van een eindgebruiker de lichaamsbewegingen wil inzetten als inputmechanisme of besturing van een applicatie en/of daar real-time bepaalde acties aan willen koppelen (bv.