Interessegebieden
Thema's
  • Train-the-trainer: beweegvriendelijk lesgeven

    In het PWO-onderzoek Vital Schools werden praktijkvoorbeelden ontwikkeld om binnen de klascontext leerlingen minder lang laten zitten en meer laten bewegen. Een conclusie was evenwel dat leraren competenties missen om beweegvriendelijk les te geven.