Interessegebieden
Thema's
  • Train-the-trainer: beweegvriendelijk lesgeven

    In het PWO-onderzoek Vital Schools werden praktijkvoorbeelden ontwikkeld om binnen de klascontext leerlingen minder lang laten zitten en meer laten bewegen. Een conclusie was evenwel dat leraren competenties missen om beweegvriendelijk les te geven. 

  • Vital Schools

    Vital Schools is een praktijkonderzoek met hoge maatschappelijke waarde op het vlak van gezondheid en educatie. Met dit project willen we leraren en jongeren aanzetten tot dagelijks minder lang stilzitten en meer bewegen binnen de klascontext.